×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Jak ukarać pracownika karą porządkową?

Kara porządkowa to jedno z narzędzi dyscyplinowania i karania pracowników za przewinienia przeciwko prawom pracy. Jeśli pracodawca będzie chciał nałożyć na podwładnego karę porządkową, powinien uczynić to zgodnie z Kodeksem pracy. 

 

Rodzaje kar porządkowych

 

Zgodnie z przepisami, kara porządkowa w postaci kary upomnienia lub nagany, może zostać nałożona na podwładnego za:

  • nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
  • nieprzestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  • nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy pracownika,
  • nieprzestrzeganie usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Z Kodeksu pracy wynika również, że pracownik może zostać ukarany karą pieniężną za:

  • nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych,
  • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
  • stawienie do w pracy w stanie nietrzeźwym,
  • spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Wymierzenie kary porządkowej w takich sytuacjach ma służyć zdyscyplinowaniu pracowników, którzy łamią przepisy prawa pracy lub też nie dopełniają swoich obowiązków zawodowych. Rodzaj kary porządkowej nałożonej na pracownika jest uznaniowy i decyduje o tym pracodawca. 

 

Tryb wymierzania kary

 

Pracodawca przy wymierzaniu pracownikowi kary porządkowej musi postępować zgodnie z określoną w przepisach procedurą. Musi kierować się przy jej wyborze i skali rodzajem naruszenia obowiązków przez pracownika, stopniem jego winy oraz dotychczasowym stosunkiem do pracy. 

Kary porządkowej nie można, zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy nałożyć na pracownika po upływie 2 tygodni od chwili powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Nałożenie kary musi być poprzedzone wcześniejszym wysłuchaniem wyjaśnień pracownika - w formie ustnej lub pisemnej. Pracownik może przy tym odmówić składania wyjaśnień. 

Jeśli z powodu nieobecności w zakładzie pracy nie można wysłuchać pracownika, bieg 2-tygodniowego terminu na nałożenie kary porządkowej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu stawienia się pracownika w pracy. Jeśli jego nieobecność potrwa dłużej niż 3 miesiące od dopuszczenia się przez pracownika naruszenia, to pracodawca nie będzie mógł nałożyć na niego kary porządkowej.  Termin ten nie podlega zawieszeniu na czas nieobecności pracownika w pracy. 

 

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl