×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Jakie konsekwencje za brak punktualności pracownika?

 

Pracownik powinien wykonywać pracę na rzecz pracodawcy rzetelnie, z dbałością o należyte wykonanie nałożonych na niego obowiązków. Oznacza to także punktualne stawianie się w miejscu pracy lub w zakładzie pracy. Spóźnienia w świetle istniejących przepisów prawa pracy będą traktowane jako uchybienie obowiązkom pracowniczym. Jakie konsekwencje grożą spóźniającym się do pracy?

 

Punktualność jako obowiązek pracowniczy

 

Kodeks pracy jasno określa wszelkie prawa i obowiązki etatowych pracowników. W art. 100 Kodeksu pracy wskazano podstawowe obowiązki, jakim powinien podołać pracownik. Ich katalog ma charakter otwarty, dlatego nart. 100 nie wyczerpuje wszystkich powinności.

Jednym z podstawowych obowiązków jest przestrzeganie przez pracowników czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Obowiązkiem jest też dbanie o wykonywanie pracy we wskazanych z góry przez pracodawcę przedziałach czasowych. Pracownik w związku z tym powinien punktualnie rozpoczynać swoją pracę i wykonywać ją przez wyznaczoną liczbę godzin. Jeśli się spóźnia, narusza obowiązki pracownicze.

 

Kary za spóźnienia

 

Pracodawca za spóźnienie pracownika może wymierzyć mu karę porządkową, w postaci:

  • upomnienia, 
  • nagany, 
  • kary pieniężnej.

Kara pieniężna ma zastosowanie, jeśli pracownik nie przestrzega przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuszcza pracę bez usprawiedliwienia oraz stawia się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywa w jej czasie alkohol. To ostatecznie pracodawca, biorąc pod uwagę skalę przewinienia i stopień winy pracownika, wymierza mu karę porządkową.

W przypadku systematycznie powtarzających się spóźnień do pracy pracodawca może nawet rozwiązać stosunek pracy, o ile wcześniejsze ustne upomnienia lub wymierzone kary porządkowe nie przyniosły oczekiwanych skutków.

 

Koszty braku punktualności

 

Pracownik, który spóźni się do pracy, musi liczyć się z obniżeniem wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Pensja przysługuje bowiem tylko za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonania tylko wtedy, gdy przepisy Kodeksu pracy tak stanowią. Za czas spóźnienia pracownik nie otrzyma wynagrodzenia w pełnym wymiarze.

 

 

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl