Leasing pracowniczy - EUROKADRA - Wspieramy Twój biznes
×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy staje się coraz bardziej popularną metodą zatrudniania pracowników. Usługi prowadzone przez EUROKADRĘ w jego zakresie przynoszą obu stronom szereg wymiernych korzyści ekonomicznych i organizacyjnych.

 

Czym jest leasing pracowniczy?

 

Leasing pracowniczy polega na wynajmie pracowników przez daną firmę na rzecz innego przedsiębiorcy na mocy art. 1741. Kodeksu Pracy. W wyniku zawarcia porozumienia między stronami pracownik zobowiązuje się do pełnienia określonych obowiązków w wyznaczonym okresie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu firm. Przedsiębiorstwo macierzyste nie musi ponosić kosztów związanych z ubezpieczeniem społecznym, wynagrodzeniem czy podatkiem dochodowym. Firma wynajmująca natomiast pozyskuje wykwalifikowanego pracownika z bogatym doświadczeniem.Warto wspomnieć, że leasing pracowniczy różni się od pracy tymczasowej. Pracodawcą w tym przypadku staje się firma, z którą pracownik nawiązuje stosunek pracy na określony czas, podczas gdy w przypadku pracy tymczasowej pracodawcą jest macierzysta agencja pracy tymczasowej.

 

Pracownik w systemie leasingu

 

Pracownik nawiązuje stosunek pracy w wyniku wyrażenia zgody w formie pisemnej i zawarcia porozumienia przez firmy. Na jego mocy sporządza się umowę o pracę, w której określone zostają nowe obowiązki. Pracownik jest więc świadomy typu pracy i zlecanych mu zadań.Pracownika wyleasingowanego obejmują przepisy kodeksu pracy. Przez okres jego wynajmu stosunek pracy z firmą macierzystą przyjmuje formę urlopu bezpłatnego, który jest wliczany do stażu pracy. Nowy pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę. Umożliwia ona ubieganie się o urlop oraz skorzystanie ze zwolnienia chorobowego. Pracownik w okresie wynajmu posiada w pełni przysługujące mu z tytułu umowy o pracę prawa.

 

Umowa leasingu pracowniczego

 

Zawarcie porozumienia między pracodawcami ma formę umowy o wypożyczenie. Powinna ona zawierać następujące dane:

  • okres pracy pracowników w firmie, która korzysta z wynajmu
  • rodzaj pracy i charakter zlecanych obowiązków
  • wysokość wynagrodzenia dla wynajmowanego pracownika

 

Najem pracy, czyli leasing pracowniczy, został uregulowany na mocy przepisów Kodeksu pracy w art. 1741. Najem umożliwia pracodawcy, za pisemną zgodą pracownika, udzielenie bezpłatnego urlopu na określony okres czasu, w celu wykonywania przez podwładnego pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcami. Zgodnie z prawem pracy, pracodawca wynajmujący do pracy pracowników musi skierować ich na badania lekarskie, regularnie wypłacać im stosowne wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę i udzielać im urlopów wypoczynkowych w odpowiednim wymiarze.

 

Leasing pracowniczy, a praca tymczasowa

 

Tym, co odróżnia leasing pracowniczy, a pracę tymczasową jest to, że w pierwszym przypadku pracownik zatrudniany jest każdorazowo na podstawie umowy o pracę, z kolei w odniesieniu do pracy tymczasowej jego pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, delegująca pracownika do pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Leasing pracowniczy w całości opiera się na Kodeksie Pracy, a nie na Kodeksie cywilnym.

 

Skontaktuj się z nami

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl