×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Mienie firmowe a odpowiedzialność pracownika

 

Z chwilą zatrudnienia i podpisania umowy o pracę pracownik bierze na siebie pewne zobowiązania wobec pracodawcy. Między innymi dotyczą one ponoszenia odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone - firmowe. Na czym to polega?

 

Odpowiedzialność za mienie pracodawcy

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, ponoszą odpowiedzialność materialną za mienie powierzone, jeśli mienie to zostało im przekazane z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. 

W art. 124 Kodeksu pracy wskazano, że pracownik może przejąć odpowiedzialność materialną za powierzone mu:

  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

Odpowiedzialność za mienie firmowe podejmowana jest przez pracownika na podstawie:

  • umowy o odpowiedzialności materialnej,
  • powierzenia mienia potwierdzonego pisemnie przez pracownika, z użyciem odpowiedniej deklaracji lub stosownego oświadczenia,
  • potwierdzenia odbioru towaru,
  • domniemania, w drodze faktycznego przejęcia we władanie maszyn, urządzeń i narzędzi.

W każdym z tych przypadków warunkiem poniesienia odpowiedzialności za mienie firmowe przez pracownika jest fakt, że mienie to powierzono prawidłowo, na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, przez odbiór pracownika rzeczy za pokwitowaniem, na podstawie spisu z natury lub w drodze powierzenia mienia pracownikowi za potwierdzeniem przyjęcia dostawy towaru. 

 

Rzeczywiste przekazanie mienia

 

O prawidłowości w powierzeniu mienia możemy mówić, jeśli dochodzi do rzeczywistego przekazania pracownikowi mienia w miejscu lub pomieszczeniu tak przystosowanym, aby ten miał zachowaną możliwość sprawowania nad nim bezpośredniego nadzoru. Ma to decydujący wpływ na powstanie odpowiedzialności materialnej pracownika za mienie powierzone. Jeśli pracodawca zaniedba warunki rzeczywistego przekazania mienia, może to skutkować uchyleniem odpowiedzialności pracownika co do całości lub części wyrządzonej szkody w mieniu. 

 

Kiedy pracownik nie odpowie za szkody w mieniu?

 

Pracodawca powinien przede wszystkim zapewnić pracownikowi warunki umożliwiające zabezpieczenie przekazanego mienia. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za niedobór w powierzonym mu mieniu firmowym, jeśli ten powstał bez jego winy, ale wskutek uchybień lub zaniedbań zakładu pracy w zakresie nadzoru i organizacji pracy. Na barkach pracownika spoczywa odpowiedzialność za szkodę. Musi on wykazać, że powstała ona wskutek wystąpienia okoliczności, które były od niego niezależne. 

 

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl