Outsourcing pracowniczy - EUROKADRA - Wspieramy Twój biznes
×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing jest pojęciem anglojęzycznym, oznaczającym oddelegowanie pewnych działań poza firmę do podmiotów i osób z zewnątrz. W kontekście tej definicji można próbować wyjaśnić termin outsourcing pracowniczy.

 

Termin outsourcing pracowniczy w świetle przepisów prawa pracy

 

Pojęcie outsourcingu pracowniczego uwzględnia w pewnym sensie art. 231 Kodeksu pracy, który wskazuje, że w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inny podmiot, staje się on z mocy obowiązującego prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przejmuje niejako pracowników. Nowy pracodawca za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem części zakładu pracy, odpowiada solidarnie z dotychczasowym pracodawcą. W ramach outsourcingu zawierane jest porozumienie, zgodnie z którym pierwotny pracodawca pracowników przekazuje ich na rzecz nowego pracodawcy, a ten przyjmuje podwładnych.

Ważne jest to, że dla dotychczasowych pracowników właściwie nic się nie zmienia w zakresie dotychczas wykonywanej pracy - miejsce pracy, warunki zatrudnienia czy hierarchia organizacyjna w zakładzie pracy pozostają najczęściej te same.

 

Jak przejąć pracowników w ramach outsourcingu pracowniczego?

 

Aby doszło do faktycznego przejęcia pracowników w trybie wskazanym w art. 231 Kodeksu pracy, zakład pracy lub jego część musi przejść z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie innego podmiotu, wskutek tego pracodawcą dla przejęcia pracowników staje się nowy podmiot.

W konsekwencji dochodzi do: 

- zmiany pracodawcy i wejścia nabywcy zakładu w rolę nowego pracodawcy wobec pracowników przejmowanej firmy,

- wstąpienia nabywcy zakładu w prawa i obowiązki zbywcy, dotychczasowego pracodawcy, będącego stroną w stosunkach pracy.

 

Outsourcing w zakresie zarządzania pracownikami

 

Firmy outsourcingowe mogą przejmować wyłącznie obsługę pracowników w zakresie ich dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i płac. Ich rola może sprowadzać się do wypłacania pracownikom wynagrodzenia, które wcześniej było naliczane i rozliczane z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez dotychczasowego pracodawcę.

Pracodawca właściwy, który pozostaje stroną w stosunku pracy, nadal sprawuje nadzór nad pracownikami w swoim zakładzie pracy, udziela im urlopów i decyduje o zatrudnieniu i przedłużaniu czy zrywaniu umów z podwładnymi.  Taki outsourcing pracowniczy ma zmierzać do zmniejszenia kosztów zatrudniania i zarządzania pracownikami oraz wykonywania prac z zakresu HR.

 

Outsourcing pracowniczy, a praca tymczasowa i stosunek pracy

 

Podstawowym czynnikiem, który odróżnia outsourcing pracowniczy od zatrudniania pracowników na umowę o pracę lub też od świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych, jest brak bezpośredniego podporządkowania prawnego i faktycznego wykonawców w stosunku do podmiotu, u którego takie usługi lub praca są w praktyce wykonywane.

 

Zobacz też:

 

Obsługa kadrowo - płacowa firm i doradztwo podatkowe

Usługi rekrutacyjno - doradcze

BHP

Szkolenia dla firm

Zatrudnianie obcokrajowców

Skontaktuj się z nami

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl