Porady dla Pracowników

Zmiany w kodeksie pracy 2022 r.
Zmiany w kodeksie pracy wiążą się z wdrożeniem dwóch unijnych dyrektyw: dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE i tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

10 minut czytania

Praca zdalna w kodeksie pracy
Zmieniająca się rzeczywistość na rynku pracy, która dotknęła wszystkich przedsiębiorców, w znaczny sposób wpłynęła również na pracowników. Brak regulacji prawnych odnośnie kwestii związanych z wykonywaniem […]

7 min czytania

Porzucenie pracy
Przepisy prawa w Kodeksie Pracy szczegółowo regulują termin porzucenia pracy. Pracownik, który zamierza postąpić w taki sposób musi znać konsekwencjach (w tym także zapłatę odszkodowania […]

4 min czytania

Wypadek w pracy
Do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wszystkim pracownikom, którzy przebywają na terenie zakładu pracy. Jeśli mimo wszystko dojdzie to jakiegokolwiek wypadku w pracy, […]

4 min czytania

Pomoc prawna dla obcokrajowców
Kto może skorzystać z pomocy prawnej dla obcokrajowców ? Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy społecznej oprócz osób posiadających obywatelstwo polskie, są także cudzoziemcy, którzy […]

2 min czytania

Legalizacja pobytu w Polsce
Przepisy polskie wskazują szereg zasad legalizacji pobytu na terytorium Polski dla cudzoziemców. Legalizacja pobytu stawia przed obcokrajowcami wymagania, które muszą zostać spełnione, by móc przebywać […]

7 min czytania

Dofinansowanie z PFRON – jak je uzyskać?
Wielu przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju pomocy państwa i innych form wsparcia. Dotyczą one zazwyczaj zatrudniania pracowników, praktyk, płatnych staży oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. W […]

2 min czytania

Mobbing w pracy
Mobbing w pracy to niestety popularne zjawisko w wielu dużych i małych firmach. Czym jest i jak radzić sobie z mobbingiem w pracy?

5 min czytania

Staż pracy – jak liczyć?
Staż pracy to pojęcie, które powinien znać każdy pracownik etatowy. Z naszego artykułu dowiesz się, co to jest staż pracy i w jaki sposób można […]

5 min czytania