Praca tymczasowa - EUROKADRA - Wspieramy Twój biznes
×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Praca tymczasowa

Zjawisko tymczasowego zatrudniania pracowników jest uregulowane obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Jest ono szansą na zarobkowanie dla samych pracowników oraz na uzupełnienie kadry pracowniczej przez przedsiębiorców, na przykład w okresie zwiększonych zamówień dla firmy.

 

Praca tymczasowa - uwarunkowania prawne

 

Podstawą zatrudniania pracowników tymczasowych, czyli prowadzenia tzw. leasingu pracowniczego, są przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa stwarza podstawy prawne zatrudniania pracowników tymczasowych przez wyspecjalizowane w tej problematyce agencje pracy tymczasowej. Określa zasady kierowania pracowników do pracy na rzecz klientów agencji. Podstawą stosunku pracy w przypadku zatrudniania tymczasowego jest umowa zawierana pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym.

Praca tymczasowa definiowana jest w ustawie (art. 2 pkt 3) jako praca, która wykonywana jest na rzecz danego pracodawcy użytkownika, tj. klienta agencji tymczasowej. Pracownik tymczasowy wypełnia przy tym przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadania:

 • posiadające charakter sezonowy, okresowy lub doraźny,
 • które nie mogą zostać wykonane terminowo przez pracowników dotychczas zatrudnianych przez pracodawcę użytkownika,
 • których wykonanie leży w gestii nieobecnego w zakładzie pracy pracownika, zatrudnianego przez pracodawcę użytkownika.

Pracownikiem tymczasowym jest osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Jest on zatrudniany przez agencję na podstawie:

 • umowy o pracę na czas określony,
 • umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy,
 • umowy o pracę na czas zastępstwa.

Agencja angażując do pracy pracowników tymczasowych w danym przedsiębiorstwie swojego klienta, podpisuje z nim umowę agencyjną. Pracownik wchodzi w struktury pracodawcy użytkownika i podlega jego kierownictwu, ale nie jest z nim w stosunku pracy rozumianym tak jak w przepisach Kodeksu pracy.

W ramach pracy tymczasowej pracodawca nie może zatrudniać własnych pracowników, a jedynie pracowników obcych, delegowanych przez agencję pracy tymczasowej do konkretnych obowiązków zawodowych. Pracownicy tymczasowi mogą wykonywać pracę w pełnym wymiarze godzin, w taki sam sposób jak i inni pracownicy zatrudniani przez pracodawcę.

Zgodnie z przepisami wspominanej ustawy, nie można delegować pracownika tymczasowego do pracy w dowolnym wymiarze czasu u pracownika użytkownika. Art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że w okresie kolejnych, następujących po sobie 36 miesięcy agencja pracy tymczasowej może skierować zatrudnianego przez siebie pracownika tymczasowego, do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego, konkretnego pracodawcy użytkownika, swojego klienta, przez okres, który nie będzie przekraczał łącznie 18 miesięcy.

 

Charakterystyka pracy tymczasowej

 

W praktyce, w przypadku pracy tymczasowej angażowane są w tej formie zatrudnienia trzy podmioty:

 • agencja pracy tymczasowej,
 • klient agencji, pracodawca użytkownik,
 • pracownik tymczasowy.

Podmiotem zatrudniającym, tj. pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, która deleguje pracowników do wypełniania rzecz pracodawcy użytkownika ustalonych z góry zadań. To agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest m.in. do:

 • naliczania i wypłaty wynagrodzenia miesięcznego,
 • naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • udzielania urlopów wypoczynkowych itp.

 

Korzyści dla pracowników

 

Podpisanie umowy z agencją pracy tymczasowej może wydawać się dla pracowników mniej korzystne, niż zawarcie standardowej umowy o pracę z pracodawcą, na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Niemniej, z tytułu wykonywania pracy tymczasowej pracownik odnosi wiele korzyści, wśród których wymienia się:

 • możliwość natychmiastowego uzyskania pracy w dużej firmie, z perspektywą stałego zatrudnienia w przyszłości - pracownicy tymczasowi, którzy sprawdzą się w firmie pracodawcy użytkownika, mogą w późniejszym czasie uzyskać etat w tym samym przedsiębiorstwie,
 • elastyczne godziny pracy, bowiem to pracownik tymczasowy ustala, w jakie dni i godziny będzie mógł pracować, a agencja dopasowuje do jego grafiku harmonogram pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia, poszerzania umiejętności i kompetencji zawodowych,
 • możliwość zdobycia dodatkowego wpisu w CV, co zwiększa szanse na późniejsze znalezienie pracy stałej,
 • dodatkowe źródło dochodu.

Skontaktuj się z nami

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl