×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Przywrócenie do pracy po zwolnieniu

Kiedy pracownik może żądać od pracodawcy przywrócenia do pracy po zwolnieniu?

 

Z decyzją o zwolnieniu podjętą przez pracodawcę pracownik wcale nie musi się zgadzać i może odwoływać się do sądu pracy o przywrócenie jego statusu osoby zatrudnionej w danym zakładzie. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce?

 

Niesłuszne zwolnienie z pracy

 

Pracownik ma prawo żądać przywrócenia do pracy po otrzymaniu od pracodawcy wypowiedzenia, jeśli był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jego pracodawca naruszył tym samym przepisy o wypowiadaniu umowy. Chodzi tu m.in. o takie naruszenia jak:

  • niezachowanie właściwych terminów wypowiedzenia,
  • niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia,
  • pominięcie przy wypowiadaniu umowy konsultacji ze związkami zawodowymi.

W przypadku, gdy wypowiedzeniu ulega umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, pracodawca musi uzasadnić swoją decyzję. Jeśli tego nie uczyni, pracownik może zaskarżyć do sądu pracy wypowiedzenie. Gdy uzasadnienie znajdzie się w wypowiedzeniu, zawsze można i je podważyć jako sprzeczne z istniejącym stanem rzeczy. Pamiętać należy, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powinna spełniać następujące przesłanki:

  • rzeczywista,
  • prawdziwa,
  • konkretna,
  • podana w sposób jasny i zrozumiały.

 

Szczególna ochrona zatrudnienia

 

Niektórzy pracownicy są z mocy prawa chronieni przed zwolnieniem. Pracodawca, który złamał przepisy ochronne o zakazie wypowiadania umów, będzie musiał przywrócić pracownika do pracy. Ochroną objęte są:

  • pracownice w ciąży oraz rodzice w okresie urlopów rodzicielskich,
  • pracownicy przebywający na urlopie lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności,
  • osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Pracownik może podważyć i skierować do sądu pracy każde wadliwe lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania dokumentu stanowiącego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, to od takiego uzasadnienia także można się odwołać w ciągu 14 dni od doręczenia pracownikowi stosownego zawiadomienia. Przed sądem pracownik może żądać przywrócenia do pracy. Jeśli sąd nie uwzględni żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo przywrócenia do pracy, ponieważ byłoby to niemożliwe lub niecelowe, to pracownik może otrzymać odszkodowanie.

 

 

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl