×
SUCHEN SIE DAS ANGEBOT

×
Bitte warten Sie ...
Wurde geschickt!
Diese Seite verwendet Cookies, damit unser Service besser funktionieren kann. Erfahren Sie mehr

Rekruter pracowników z rynku wschodniego

Die Nummer der Anzeige: 1079
Arbeitsplatz: Rekruter pracowników z rynku wschodniego
Arbeitsort:

Rekruter (Specjalista ds. rekrutacji) pracowników z Ukrainy (oraz Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji)

OBOWIĄZKI:
• samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych obcokrajowców na stanowiska różnych branż
• tworzenie ofert rekrutacyjnych w oparciu o bieżące zapotrzebowania
• prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych w mediach w związku z realizowanymi projektami rekrutacyjnymi
• tworzenie niezbędnych raportów i analiz
• współpraca z działami operacyjnymi przedsiębiorstwa

WYMAGANIA:
• doświadczenie w pracy na stanowisku rekrutera (rekrutacji pracowników z Ukrainy lub innych krajów)
• umiejętność współpracy z ludźmi i komunikatywność
• umiejętność organizacji pracy własnej
• obsługa komputera w stopniu dobrym (internet, poczta, Pakiet Office-dobra znajomość Microsoft Excel)
• umiejętność nauki obsługi nowego oprogramowania
• wysoka kultura osobista
• znajomość polskiego
• znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego
• mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie podstawowe plus atrakcyjny system prowizyjny
• pracę w prężnie rozwijającej się firmie
• niezbędne narzędzia pracy
• wsparcie w rozwoju zawodowym

 

KONTAKT:

EuroKadra S.A.

ul. Pukowca 15

40-847 Katowice

email: rekruter@eurokadra.com

 

Osoby, które są zainteresowane ofertą, prosimy o przesyłanie CV na adres: rekruter@eurokadra.com. W tytule maila prosimy zaznaczyć stanowisko, na które Państwo aplikują: Rekruter pracowników z rynku wschodniego

Prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacji

w spółce Eurokadra S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurokadra Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345, KRS 0000401728 NIP: 645-25-25218, e-mail: sekretariat@eurokadra.com.pl

Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a lub b RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

W przypadku Państwa zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub do momentu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Spółce.

Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz Zarząd Spółki.

Podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

a)      kontrahenci spółki, na rzecz których bezpośrednio będą Państwo wykonywać pracę lub zlecenie, w ramach umowy zawartej ze spółką

b)      spółki Grupy Eurokadra

c)      dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

d)      podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne

e)      operatorzy pocztowi i kurierzy,

f)       operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności

g)      organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informujemy również że w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dziękujemy za przesłane aplikacje i uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

www.eurokadra.com

Datenschutzrichtlinie

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl