Szkolenie wstępne BHP - EUROKADRA - Wspieramy Twój biznes
×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Szkolenie wstępne BHP

Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia - zorganizowania i opłacenia dla pracownika szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim zacznie on wykonywać jakiekolwiek obowiązki zawodowe. Bez wstępnego szkolenia BHP żaden pracownik nie powinien być dopuszczony do pracy.

 

Art. 2373 KP

 

Art. 2373 Kodeksu pracy wskazano, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W kolejnym paragrafie tego samego artykułu wyszczególniono, że pracodawca ma obowiązek:

  • zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy,
  • prowadzić okresowe szkolenia w zakresie BHP,
  • odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków,
  • pokryć koszty szkoleń BHP.

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odbywać się w czasie pracy pracownika.

 

Uwaga!

 

Szkolenie pracownika z zakresu BHP przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Kto podlega szkoleniom wstępnym?

 

Szkoleniom wstępnym BHP podlegają wszyscy zatrudnieni przez pracodawcę pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym także osoby zatrudnione: 

  • na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  • na zasadach praktyki.

Celem szkoleń wstępnych jest dostarczenie pracownikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie ich z zagrożeniami, jakie występują na konkretnych stanowiskach. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl