Повернення
10 min czytania 11 Жовтня 2023

Гибкие формы занятости – в чем преимущества и недостатки?

Гибкие формы занятости были созданы с целью адаптации к меняющимся потребностям рынка труда и требованиям работников и работодателей. Их цель — создать гибкую рабочую среду, позволяющую лучше балансировать между профессиональной и личной жизнью, а также способствующую адаптации сотрудника к различным жизненным ситуациям. Какие виды гибкой занятости существуют? Что ценят работодатели в гибких формах занятости? Каковы преимущества и недостатки гибкой занятости?

Гнучкі форми зайнятості

Гнучкий ринок праці

Гнучкість, пов’язана з ринком праці, – це здатність адаптуватися до нових умов і адаптація до нових технологічних рішень. Гнучкість означає різні речі залежно від типу групи. Для роботодавців це означатиме адаптацію сфер діяльності до інтенсивності виробництва чи попиту клієнтів. Для працівників це буде адаптація до нових рішень, наприклад, час і місце роботи, нові навички та кваліфікація. Які види гнучкості існують?

 • гнучкість зайнятості – це здатність компанії адаптувати структуру зайнятості працівників до мінливого попиту та коливань у виробництві чи наданні послуг, що є результатом ринкових умов.
 • функціональна гнучкість – пов’язана зі здатністю працівників виконувати різноманітні завдання та виконувати різні ролі на підприємстві. Це можливо, коли співробітники мають комплексну або багатопрофільну кваліфікацію і готові виконувати завдання на різних посадах.
 • фінансова гнучкість – мається на увазі мінливість винагороди, яка залежить від багатьох факторів, таких як виконання замовлень, політика винагород компанії, ситуація на ринку тощо.
 • гнучкість робочого часу – використання різноманітних форм організації робочого часу залежно від ринкового попиту на конкретні послуги.
 • просторова гнучкість – передбачає здатність вільно виконувати роботу, наприклад, віддалену роботу.

Що передбачає гнучкість зайнятості?

Гнучкі форми зайнятості можуть стосуватися багатьох умов, пов’язаних з роботою. Гнучкість працевлаштування стосується таких сфер, як:

 • гнучкий графік роботи,
 • місце роботи,
 • організаційно-правова форма зайнятості,
 • винагорода,
 • організація роботи,
 • робочі інструменти.
Гибкие формы занятости

Які бувають гнучкі форми зайнятості?

До гнучких форм зайнятості належать усі форми, які не є класичним повним строковим трудовим договором. Які види гнучких форм зайнятості можна назвати в залежності від типу контракту:

Обов’язковий договір

Це цивільно-правовий договір, положення якого регулюються Цивільним кодексом. Часто це форма зайнятості для молодих людей, студентів або людей, які працюють на стороні. Виконавець зобов’язується виконати доручене йому замовником замовлення. Відноситься до гнучкої зайнятості, оскільки немає обмежень щодо робочого часу. Жорсткої кількості вихідних, як у випадку з трудовим договором, немає. Однак часто він укладається на конкретну кількість годин, які необхідно відпрацювати. Незважаючи на багато переваг, договір доручення має і недоліки, серед яких: відсутність права на відпустку, відсутність лікарняних, робота не зараховується до трудового стажу тощо.

Договірна робота

Це також цивільно-правовий договір, який регулюється Цивільним кодексом. Він визначається як договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується виконати певну інтелектуальну або фізичну роботу, а інша сторона (замовник) зобов’язується сплатити винагороду за виконану роботу. У цьому виді договору важливий результат виконання роботи, а не, як у договорі комісії, її процес. Часто це якась матеріальна діяльність, наприклад, ремонт квартири, виготовлення меблів на замовлення, або нематеріальна діяльність, наприклад просування компанії, проектування будинку тощо. Договір на конкретну роботу вигідний обом сторонам, оскільки немає потрібно сплачувати внески ZUS, за винятком ситуації, коли ви працюєте на власного роботодавця. Це форма гнучкої зайнятості співробітників, тому що вона дає повну свободу у виконанні завдань, тому що важливий кінцевий результат, а не сама дія.

Усі ці договори є договорами, які регулюються КЗпП. Вони були віднесені до гнучких форм зайнятості, оскільки вони характеризуються відсутністю постійної зайнятості та можуть бути припинені в будь-який час без пояснення конкретної причини.

Трудовий договір на випробувальний термін

Трудовий договір зі строком випробування може бути укладено не більше ніж на 3 місяці. Якщо після закінчення цього часу договір не буде продовжено, він автоматично розривається. Працівник може бути знову прийнятий на роботу за цим контрактом, але на іншій посаді та якщо з моменту припинення попереднього контракту минуло не менше 3 років.

Трудовий договір на визначений час

Строковий договір – це договір, який відноситься до гнучкої форми найму, оскільки він закінчується в день його укладення. Його можна укласти максимум на 33 місяці і їх може бути лише три, після чого він повинен бути укладений на певний термін.

Договір заміни

Це різновид контракту, який покликаний забезпечити безперервність роботи роботодавця на даній посаді. Людей на заміну часто беруть через те, що попередня співробітниця йде у відпустку по вагітності та пологах або має тривалу хворобу. Цей договір припиняється, коли працівник повертається на відповідну посаду. Такий вид договору можна укладати на будь-який термін, оскільки немає обмежень, як у випадку строкового трудового договору.

Неповна зайнятість

Найчастіше він укладається на 1/2 або 3/4 рази. Роботодавець повинен узгодити з працівником робочий час і в які дні і години він повинен буде працювати. Працівник має такі ж права, як і інші працівники. Кількість днів відпустки залежить від стажу роботи і обчислюється пропорційно кількості годин.

Віддалена робота (раніше дистанційна робота)

Дистанційну роботу відносять до гнучкої форми зайнятості, оскільки вона дає можливість працювати за межами головного офісу компанії. Це може відбуватися вдома або в будь-якій точці світу. Цей вид роботи часто використовують люди, які працюють за такими професіями, як: графічний дизайнер, програміст, копірайтер, маркетолог, рекрутер, фрілансер, інфлюенсер тощо. Не кожна професія може виконуватися в цій формі. В основному це залежить від використання електронних засобів зв’язку: Інтернету, телефону тощо. Робочий час за даним контрактом залежить від тривалості контракту.

Домашня робота

Це також називається надомною роботою, під час якої працівник виконує різні види фізичної діяльності, такі як пакування, сортування, складання, виготовлення, наприклад, ялинкових прикрас або збирання ручок тощо. Надомна робота може мати місце в різних галузях промисловості та секторах економіки, на складах і обробної промисловості до будівництва та сільського господарства. Він поєднує в собі елементи трудового договору та договору про виконання конкретної роботи. Його характерна риса – можливість працювати вдома чи деінде, а не на території роботодавця. Підрядник сам визначає час і місце виконання робіт, має певну кількість продукції для виготовлення. Він може бути укладений на пробний, визначений або безстроковий термін і є термін попередження. Правила щодо винагороди у випадку договору аутсорсингу є незвичними. Розмір винагороди не повинен бути нижчим за 50% мінімальної заробітної плати, а для особи, для якої вона є єдиним джерелом доходу, — не нижче мінімальної заробітної плати. З цим видом контракту ви також маєте право на відпустку, лікарняні та відпустку по вагітності та пологах.

Використання гнучких форм найчастіше зустрічається в галузях з високою плинністю кадрів. Вони використовуються там, де необхідно адаптувати кількість працівників до поточних потреб робочого місця, що часто є результатом погодних умов або загальних потреб підприємства.

Гибкие формы занятости

Гнучкі форми зайнятості – які переваги?

Запровадження гнучкої зайнятості може принести багато переваг як для роботодавців, так і для працівників. Звичайно, не кожна галузь зможе використовувати гнучкі форми, але вибір такої моделі працевлаштування стає все більш популярним. Які переваги гнучких форм зайнятості? Які переваги впровадження гнучких форм зайнятості?

Переваги гнучких форм зайнятості для роботодавців

 • Оптимізація людських ресурсів – гнучкі форми зайнятості дозволяють роботодавцям пристосовувати кількість співробітників до мінливих потреб компанії, що дозволяє більш ефективно управляти людськими ресурсами.
 • Скорочення витрат – роботодавці можуть зменшити витрати на працевлаштування, такі як фіксовані зарплати та соціальні виплати, використовуючи гнучкі умови праці.
 • Підвищення ефективності – гнучкості дозволяє компаніям краще реагувати на зміни ринку і швидко адаптуватися до нових умов.
 • Більша різноманітність у вашій команді – гнучкі контракти можуть допомогти створити більш різноманітну та різноманітну команду, яка може стимулювати інновації та креативність.
 • Підвищене утримання співробітників. Роботодавці, які пропонують гнучкі умови праці, часто користуються більшою лояльністю працівників, оскільки вони почуваються більш задоволеними своєю роботою та мають більший контроль над своєю кар’єрою.
 • Легке створення нових робочих місць – гнучкі форми полегшують роботодавцям створення нових робочих місць у стислі терміни, що може бути особливо корисним у разі швидкого зростання компанії або потреби сезонного працевлаштування.
 • Можливість гнучкої співпраці з фахівцями – роботодавці можуть гнучко співпрацювати з різними фахівцями, що дозволяє отримати доступ до різних навичок і знань за потреби, без необхідності підтримувати постійну команду спеціалістів.
 • Можливість тестування співробітників – гнучкі форми зайнятості дозволяють роботодавцям тестувати співробітників на більш короткий термін перед можливим постійним працевлаштуванням.
 • Зменшення витрат на наймання – гнучкі контракти можуть допомогти зменшити витрати, пов’язані з традиційним процесом найму. Відсутність потреби постійного найму працівників на повний робочий день означає, що немає потреби рекламувати вакансії, проводити тривалі процеси відбору та проводити дороге початкове навчання.

Переваги гнучких форм зайнятості для працівника

 • Можливість поєднувати професійну роботу з сімейним життям, додатковою роботою або освітою – гнучка модель працевлаштування дозволяє адаптувати робочий час до індивідуальних потреб і пріоритетів співробітників.
 • Більша свобода та контроль – працівники часто можуть вибирати, коли та де працювати, що дозволяє їм краще розпоряджатися своїм часом і ефективніше використовувати свій робочий час. Гнучкий робочий час дуже затребуваний і популярний у сучасному світі.
 • Менше стресу та краще самопочуття – гнучкість може допомогти зменшити стрес, пов’язаний із щоденними поїздками, і дати можливість працівникам працювати в більш комфортних умовах, що вплине на їхнє загальне благополуччя.
 • Можливість отримати професійний досвід – гнучкі форми працевлаштування надають можливість отримати перший досвід роботи в даній галузі. Завдяки їм співробітники можуть перевірити, чи вигідний для них напрямок, у якому вони рухаються.
 • Можливість перевірити свої навички в тій чи іншій галузі – часто буває, що співробітники планують змінити галузь і змінити галузі. Гнучкі форми трудових відносин дають людям можливість перевірити свої навички в інших секторах, у яких вони хочуть спробувати свої сили.

Гнучкі форми зайнятості – які недоліки?

Гнучка зайнятість — популярна модель роботи, яка набуває все більшого значення в сучасному діловому світі. Це дозволяє працівникам пристосовувати свій робочий графік до індивідуальних потреб, що може принести багато переваг. Однак це не ідеальне рішення, і гнучка робота має деякі недоліки. Які недоліки гнучкої роботи?

Недоліки гнучких форм зайнятості для роботодавців:

 • Відсутність постійної команди співробітників – гнучкі форми зайнятості можуть призвести до відсутності постійної команди співробітників, що ускладнює побудову узгодженої організаційної культури та довгострокових відносин з працівниками.
 • Витрати на навчання та підбір персоналу – роботодавці повинні нести витрати на підбір та навчання нових працівників, що може бути трудомістким і дорогим, особливо у випадку частої плинності працівників.
 • Знижена лояльність співробітників – працівники з гнучкими контрактами можуть бути менш лояльними до компанії, що збільшує ризик втрати цінних працівників.
 • Слабший зв’язок між працівниками та керівниками – у випадку гнучких форм зайнятості може бути слабкий зв’язок між роботодавцями та працівниками, оскільки працівники часто не ідентифікують себе з компанією та її довгостроковими цілями.

Недоліки гнучких форм зайнятості для працівників:

 • Відсутність фінансової стабільності – працівники з гнучкими контрактами часто відчувають фінансову нестабільність через нерегулярні доходи та відсутність пільг при працевлаштуванні.
 • Відсутність соціального захисту – гнучкі умови праці часто не пропонують захисту, наприклад допомоги по безробіттю чи оплачуваної відпустки, через що працівники піддаються більшому ризику втрати доходу, якщо вони втратять роботу.
 • Відсутність доступу до навчання та професійного розвитку – працівники з гнучкими контрактами часто не мають доступу до програм навчання чи професійного розвитку, які пропонують роботодавці, що може обмежити їхні можливості розвитку.
 • Підвищений стрес і невизначеність – нестабільність роботи та ненормований робочий день можуть призвести до збільшення стресу та невпевненості серед працівників.
 • Нижча винагорода У випадку невеликої зайнятості ви зазвичай отримуєте меншу винагороду.
 • Обмеження в розвитку – при нестабільній роботі може бути важко вибрати кар’єру і шлях розвитку. Складніше претендувати на отримання премії або підвищення.
 • Труднощі з підтриманням балансу між роботою та особистим життям – гнучкі форми зайнятості, особливо дистанційна робота, можуть ускладнити підтримання балансу між роботою та особистим життям.

Досліджуйте різні форми працевлаштування, оскільки це дозволяє вам краще пристосовувати свій вибір до ваших індивідуальних потреб і кар’єрних цілей. Гнучкість часу та місця роботи часто дозволяє нам економити час, оскільки ми можемо краще спланувати весь день. Вміння адаптувати роботу до власного стилю життя є дуже бажаним.

Теги