×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Ułatwienia przy zatrudnianiu pracowników ze Wschodu

 

Przy względnie niskim poziomie bezrobocia rejestrowanego w Polsce, po stronie pracodawców pojawia się problem z niedoborem pracowników. Starają się go rozwiązać z udziałem zatrudnienia podwładnych pochodzących ze Wschodu. W polskich przepisach obowiązują pewne ułatwienia dla realizacji takich planów zatrudnieniowych.

 

Zatrudnienie bez zezwolenia na pracę

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, pracowników z Ukrainy czy z innych krajów Europy Wschodniej, można zatrudniać na prostszych zasadach niż innych cudzoziemców.

Pracownika ze Wschodu pracodawca z Polski może zatrudnić na okres 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy, bez obowiązku uzyskiwania przy tym formalnego zezwolenia na pracę. Takie zasady dotyczą grupy pracowników pochodzących z państw:

  • Ukraina,
  • Białoruś,
  • Mołdawia,
  • Rosja,
  • Gruzja.

 

Jak zatrudnić np. Ukraińca?

 

Pracownika z Ukrainy, polski pracodawca może zatrudnić po zgłoszeniu takiego zamiaru do powiatowego urzędu pracy. Ma to być urząd właściwy dla siedziby jego firmy. W piśmie do PUP pracodawca oświadcza, że chce zatrudnić obcokrajowca. Musi podać w tym dokumencie swoje dane identyfikacyjne oraz dane obcokrajowca, wraz z miejscem i okresem jego zatrudnienia. Później pracownik ten powinien wrócić do swojej ojczyzny i okazać oświadczenie we właściwym dla jego miejsca zamieszkania Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może starać się o otrzymanie wizy z prawem do pracy w Polsce. Po jej uzyskaniu wraca do Polski i może już bez jakichkolwiek innych przeszkód podjąć pracę w polskim przedsiębiorstwie.

 

Dalsze ułatwienia przy zatrudnianiu obcokrajowców ze Wschodu

 

Od 2018 roku najprawdopodobniej zaczną obowiązywać kolejne ułatwienia dla polskich pracodawców przy zatrudnianiu pracowników ze Wschodu, choć chodzi tu wyłącznie o branżę rolniczą. Projekt przyjęty przez Radę Ministrów zakłada, że przy zatrudnianiu sezonowym obcokrajowców w rolnictwie, można będzie zaangażować ich do pracy bez zezwolenia na okres 9 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Jeśli taki pracownik będzie miał zezwolenie na pracę, może ono zostać wydane nawet na 3 lata. Urzędy będą też szybciej wydawać pozwolenia na pracę sezonową - w ciągu 7 lub 14 dni.

 

https://eurokadra.expert/oferta/7,legalizacja-zatrudnienia-obcokrajowc-w.html

 

 

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl