Usługi rekrutacyjno - doradcze - EUROKADRA - Wspieramy Twój biznes
×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Usługi rekrutacyjno - doradcze

 

Usługi rekrutacyjno - doradcze obejmują: 

 

  • Świadczenie szeroko rozumianych usług polegających na rekrutacji i selekcji kandydatów na wskazane stanowiska pracy, na których zatrudnione mogą być osoby niepełnosprawne w różnych formach
  • Realizację usług doradczo – konsultacyjnych dot. ustawowych obowiązków i uprawnień pracodawcy wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z z 2011 roku Nr 127, poz.721)

 

W ramach powyższych usług, ujęte są następujące działania:

 

  • przeszkolenia służb kadrowo - księgowych w sferze stosowania przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z z 2011 roku Nr 127, poz.721)
  • przeprowadzenie szkolenia/instruktarzu wypełniania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w systemie SODiR
  • przeprowadzenia instruktażu poprawnego wypełniania deklaracji i informacji w systemie E-PFRON
  • przygotowanie w imieniu zleceniodawcy wniosku dot. wyposażenie/dostosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  • przygotowanie dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla ewidencji kadrowej pracodawcy (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzającego zdolność do pracy oraz zaświadczenie lekarza potwierdzającego występowanie u pracownika jednego ze schorzeń szczególnych) ujętych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
  • przeprowadzenia pierwszej kontroli stanowiska pracy kandydatów w przypadku zatrudnienia na zasadzie telepracy, dotyczącej spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy jeszcze przed rozpoczęciem przez pracownika telepracy

Skontaktuj się z nami

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl