Powrót
2 min czytania 7 czerwca 2023

Minimalna krajowa 2023 – ile wyniesie w lipcu?

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Od lipca polska minimalna krajowa ulegnie zmianie. Będzie to rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Nowe przepisy wprowadzą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia, aby poprawić warunki pracy oraz zapewnić godziwe wynagrodzenie dla pracowników. Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę? Minimalna krajowa 2023 – ile wyniesie w lipcu? Jaką wysokość będzie mieć najniższa krajowa netto? Czy w 2024 roku płaca minimalna wzrośnie?

minimalna krajowa 2023

SPIS TREŚCI:

Co to jest minimalna krajowa?

Minimalna krajowa, znana również jako płaca minimalna, to ustalona przez państwo najniższa kwota, jaką pracodawca musi zapłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Jest to minimalny poziom wynagrodzenia, który ma na celu zapewnienie pracownikom godziwego dochodu, który pozwala na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych. Jej wysokość jest określana przez odpowiednie instytucje rządowe na podstawie analizy ekonomicznej, inflacji, wzrostu płac oraz innych czynników. Celem minimalnej krajowej jest ochrona pracowników przed wyzyskiem i zapewnienie im minimalnej gwarancji ekonomicznej.

Minimalna krajowa wiąże się również z innymi dodatkami i świadczeniami. Każdy pracownik ma prawo do dodatku do pensji w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe niż minimalna krajowa. Minimalna krajowa jest powiązana z odprawą w przypadku zwolnień grupowych, której maksymalna wysokość nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa również na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzane są przez początkujących przedsiębiorców.

Czytaj też: Praca dodatkowa — jak można dorobić?

Kto ustala minimalną krajową?

Proces ustalania minimalnej krajowej rozpoczyna się nie na samym początku roku, ale o wiele wcześniej. W Polsce ten termin został wprowadzony w 1956 roku w celu uregulowania poziomu wynagrodzeń. Proces ustalania minimalnej płacy jest regulowany przez państwo i przebiega w następujący sposób:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia propozycję płacy minimalnej Radzie Ministrów.
  • Rada Ministrów analizuje przedstawioną propozycję i podejmuje decyzję w tej sprawie.
  • Jeśli propozycja płacy minimalnej zostaje zatwierdzona przez Radę Ministrów, trafia ona do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego.
  • Rada Dialogu Społecznego ma obowiązek przedstawić swoją własną propozycję dotyczącą minimalnej płacy do 15 lipca.
  • Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie przedstawia swojej propozycji do wyznaczonego terminu, rząd ma prawo samodzielnie ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia do 15 września.
  • Warto zaznaczyć, że minimalna płaca nie może być niższa niż pierwotna propozycja, która została zaakceptowana przez Radę Ministrów.


Co oznacza wzrost minimalnej krajowej?

Płaca minimalna wzrasta co roku. Przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. Taka podwyżka ma na celu poprawę warunków pracy, zwiększenie jakości życia pracowników oraz wyrównanie różnic wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki.

Minimalna krajowa 2023 — ile wyniesie w lipcu?

Minimalne wynagrodzenie pracownika wzrośnie od lipca 2023 roku z 3490 zł brutto na 3600 zł brutto. W porównaniu do roku ubiegłego płaca minimalna wynosiła 3010 zł brutto. Płaca minimalna w lipcu wzrośnie więc o 590 zł w stosunku do poprzedniego roku.

Minimalna krajowa 2023 netto — ile wyniesie w lipcu?

Minimalna krajowa netto zależy od ilości odprowadzanych składek społecznych. Od kwoty brutto odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe. Od lipca 2023 roku wartość pensji minimalnej netto wyniesie ponad 2780 zł.

Czytaj też: Zasiłek macierzyński

minimalna krajowa 2023

Czytaj też: Staż pracy — co się na niego składa?

Minimalna krajowa 2023 – ile wyniesie minimalna stawka godzinowa?

W 2023 roku wysokość minimalnej stawki brutto wynosi od 1 stycznia 2023 roku 22,80 zł (około 20 zł netto), a od 1 lipca 2023 roku wzrośnie do 23,50 zł (około 21 zł netto).

Wysokość płacy minimalnej — prognoza na 2024 rok

Od lipca wynagrodzenie minimalne będzie dużo wyższe, a to nie koniec podwyżek. Z uwagi na znaczący wzrost inflacji, w roku 2023 politycy podjęli decyzję o dwukrotnym zwiększeniu minimalnej krajowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w roku 2024 będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją. Zgodnie z zapowiedziami rządzących, minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do około 4000 zł brutto w 2024 roku. Jednak ze względu na liczne czynniki gospodarcze i ekonomiczne, nie można wykluczyć, że płaca minimalna przekroczy podany poziom.

Minimalne wynagrodzenie odgrywa istotną rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek. Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa brutto od lipca 2023 roku wyniesie 23,50 zł, a płaca minimalna zostanie podwyższona do 3600 zł brutto. Kwota netto minimalnej płacy miesięcznej wyniesie ok. 2780 zł.

Sprawdź też: Umowa o pracę — wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 roku

Tagi