Powrót
4 min czytania 8 marca 2022

Porzucenie pracy

Porzucenie pracy przez pracownika to nagła, nieprzewidziana, nieusprawiedliwiona i długotrwała nieobecność w miejscu pracy. Zdarzają się sytuację, że pracownik nie zjawia się na swoim stanowisku z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji ma obowiązek jak najszybciej skontaktować się ze pracodawcą i poinformować go o tym, co się stało. Jeżeli jednak tego nie zrobi, pracodawca ma prawo podjąć działania mające na celu pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za popełniony czyn.


porzucenie pracy konsekwencje

Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika:


1) Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Jeżeli porzucenie pracy nie jest usprawiedliwione (wypadkiem, lub nagłą chorobą) pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie bez okresu wypowiedzenia. W świadectwie pracy na pewno pojawi się informacja o tej sytuacji. Pracodawca powinien podań przyczynę zwolnienia. Z kolei pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w ciągu dni od ustania zatrudnienia.


2) Wypłata odszkodowania pracodawcy

Za poniesione szkody w związku z porzuceniem pracy – pracodawca ma prawo zażądać zapłaty odszkodowania, które ma zrekompensować jego utracone korzyści. Prawnie nie na określonej wysokości odszkodowania. Jeżeli podczas postępowania sądowego pracodawca udowodni winę pracownika – będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.


3) Utrata części wynagrodzenia

W przypadku porzucenia pracy pracownik oczywiście traci prawo do wynagrodzenia za dni, w których był nieobecny.


4) Utrata zasiłku prawa dla bezrobotnych

Pracownik, który porzucił swoją dotychczasową pracę i nie znalazł do chwili obecnej nowego zatrudnienia, powinien liczyć się z brakiem możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ten przepis nie ma zastosowania do osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy doprowadziły do ustania stosunku pracy z własnej winy.


5) Problemy ze znalezieniem pracy nowej pracy

Warto pamiętać, że pracodawcy działający na rynku pracy bardzo często mają kontakt ze sobą. Wszelkie informacje – w tym ta o porzuceniu pracy może w bardzo szybkim tempie rozejść się w środowisku o podobnej branży. W związku z tym pracownik, który porzuca swoją pracę, stawia siebie w negatywnym świetle, co nie wpłynie korzystnie na jego ocenę wśród kolejnych, potencjalnych pracodawców.


Więcej informacji na temat kwestii pracy / pracowników dowiesz się na naszym blogu “porady dla pracowników”

Tagi