Porzucenie pracy

Przepisy prawa w Kodeksie Pracy szczegółowo regulują termin porzucenia pracy. Pracownik, który zamierza postąpić w taki sposób musi znać konsekwencjach (w tym także zapłatę odszkodowania swojemu byłemu pracodawcy).

Porzucenie pracy przez pracownika to nagła, nieprzewidziana, nieusprawiedliwiona i długotrwała nieobecność w miejscu pracy. Zdarzają się sytuację, że pracownik nie zjawia się na swoim stanowisku z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji ma obowiązek jak najszybciej skontaktować się ze pracodawcą i poinformować go o tym, co się stało. Jeżeli jednak tego nie zrobi, pracodawca ma prawo podjąć działania mające na celu pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za popełniony czyn.


porzucenie pracy konsekwencje

Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika:


1) Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Jeżeli porzucenie pracy nie jest usprawiedliwione (wypadkiem, lub nagłą chorobą) pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie bez okresu wypowiedzenia. W świadectwie pracy na pewno pojawi się informacja o tej sytuacji. Pracodawca powinien podań przyczynę zwolnienia. Z kolei pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w ciągu dni od ustania zatrudnienia.


2) Wypłata odszkodowania pracodawcy

Za poniesione szkody w związku z porzuceniem pracy – pracodawca ma prawo zażądać zapłaty odszkodowania, które ma zrekompensować jego utracone korzyści. Prawnie nie na określonej wysokości odszkodowania. Jeżeli podczas postępowania sądowego pracodawca udowodni winę pracownika – będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.


3) Utrata części wynagrodzenia

W przypadku porzucenia pracy pracownik oczywiście traci prawo do wynagrodzenia za dni, w których był nieobecny.


4) Utrata zasiłku prawa dla bezrobotnych

Pracownik, który porzucił swoją dotychczasową pracę i nie znalazł do chwili obecnej nowego zatrudnienia, powinien liczyć się z brakiem możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ten przepis nie ma zastosowania do osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy doprowadziły do ustania stosunku pracy z własnej winy.


5) Problemy ze znalezieniem pracy nowej pracy

Warto pamiętać, że pracodawcy działający na rynku pracy bardzo często mają kontakt ze sobą. Wszelkie informacje – w tym ta o porzuceniu pracy może w bardzo szybkim tempie rozejść się w środowisku o podobnej branży. W związku z tym pracownik, który porzuca swoją pracę, stawia siebie w negatywnym świetle, co nie wpłynie korzystnie na jego ocenę wśród kolejnych, potencjalnych pracodawców.


Więcej informacji na temat kwestii pracy / pracowników dowiesz się na naszym blogu „porady dla pracowników”

Porady dla pracowników

 • Rutyna w pracy — jak ją pokonać?
  Rutyna w pracy to najczęstsza przyczyna wypalenia zawodowego, które może obciążać nasz organizm. Jak pokonać rutynę w pracy?

  10 min czytania

 • Wypowiedzenie umowy o pracę — co musisz wiedzieć?
  Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument, który składa się w celu zakończenia pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Co musisz o nim wiedzieć?

  10 min czytania

 • Czym jest Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia?
  W Polsce, aby móc prowadzić agencję pracy należy wpisać ją do specjalnego rejestru. Czym jest KRAZ — Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia?

  10 min czytania

 • Płaca minimalna 2023 – ile wynosi najniższa krajowa?
  Początek roku to czas zmian i podwyżek pensji. Płaca minimalna w 2023 roku wzrośnie aż dwa razy. Ile wyniesie płaca minimalna 2023?

  10 min czytania

 • 8 zasad jak skutecznie zarządzać zespołem w pracy?
  Zarządzanie zespołem w pracy to trudna, ale ważna umiejętność. Jak zarządzać zespołem w pracy? Sprawdź 8 zasad jak skutecznie zarządzać zespołem.

  4 min czytania

 • 4 Pokolenia na rynku pracy
  Rynek pracy w żadnym społeczeństwie nie jest jednolity. Spotykają się na nim bowiem przedstawiciele kilku pokoleń, których postawy i oczekiwania mogą być diametralnie różne. Obecnie […]

  2 min czytania

 • Rozliczenie PIT 2023 – zmiany, do kiedy można składać?
  Rozliczenie PIT to bardzo ważny obowiązek, który każdy z podatników musi spełnić. Do kiedy można składać PIT 2023, jakie są zmiany w PIT 2023

  5 min czytania

 • Kwestionariusz osobowy — wzór, jak wypełnić?
  Kwestionariusz osobowy to dokument, który wypełnia pracownik oraz osoba ubiegająca się o zatrudnienie. Jak wypełnić wzór kwestionariusza osobowego? Jakie dane można wprowadzać?

  4 min czytania

 • Książeczka sanepidowska — co musisz wiedzieć?
  Książeczka sanepidowska jest wymagana w pracy, w której mamy kontakt z żywnością lub większą ilością ludzi. Co musisz o niej wiedzieć?

  3 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.