Porzucenie pracy

Przepisy prawa w Kodeksie Pracy szczegółowo regulują termin porzucenia pracy. Pracownik, który zamierza postąpić w taki sposób musi znać konsekwencjach (w tym także zapłatę odszkodowania swojemu byłemu pracodawcy).

Porzucenie pracy przez pracownika to nagła, nieprzewidziana, nieusprawiedliwiona i długotrwała nieobecność w miejscu pracy. Zdarzają się sytuację, że pracownik nie zjawia się na swoim stanowisku z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji ma obowiązek jak najszybciej skontaktować się ze pracodawcą i poinformować go o tym, co się stało. Jeżeli jednak tego nie zrobi, pracodawca ma prawo podjąć działania mające na celu pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za popełniony czyn.


porzucenie pracy konsekwencje

Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika:


1) Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Jeżeli porzucenie pracy nie jest usprawiedliwione (wypadkiem, lub nagłą chorobą) pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie bez okresu wypowiedzenia. W świadectwie pracy na pewno pojawi się informacja o tej sytuacji. Pracodawca powinien podań przyczynę zwolnienia. Z kolei pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w ciągu dni od ustania zatrudnienia.


2) Wypłata odszkodowania pracodawcy

Za poniesione szkody w związku z porzuceniem pracy – pracodawca ma prawo zażądać zapłaty odszkodowania, które ma zrekompensować jego utracone korzyści. Prawnie nie na określonej wysokości odszkodowania. Jeżeli podczas postępowania sądowego pracodawca udowodni winę pracownika – będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.


3) Utrata części wynagrodzenia

W przypadku porzucenia pracy pracownik oczywiście traci prawo do wynagrodzenia za dni, w których był nieobecny.


4) Utrata zasiłku prawa dla bezrobotnych

Pracownik, który porzucił swoją dotychczasową pracę i nie znalazł do chwili obecnej nowego zatrudnienia, powinien liczyć się z brakiem możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ten przepis nie ma zastosowania do osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy doprowadziły do ustania stosunku pracy z własnej winy.


5) Problemy ze znalezieniem pracy nowej pracy

Warto pamiętać, że pracodawcy działający na rynku pracy bardzo często mają kontakt ze sobą. Wszelkie informacje – w tym ta o porzuceniu pracy może w bardzo szybkim tempie rozejść się w środowisku o podobnej branży. W związku z tym pracownik, który porzuca swoją pracę, stawia siebie w negatywnym świetle, co nie wpłynie korzystnie na jego ocenę wśród kolejnych, potencjalnych pracodawców.


Więcej informacji na temat kwestii pracy / pracowników dowiesz się na naszym blogu „porady dla pracowników”

Porady dla pracowników

 • Minimalna krajowa 2023 – ile wyniesie w lipcu?
  W 2023 roku wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Będzie to rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Ile wyniesie w lipcu minimalna krajowa 2023?

  2 min czytania

 • Przerwa w pracy — ile jej przysługuje?
  Przerwa w pracy przysługuje każdemu pracownikowi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jakie są rodzaje przerw w pracy? Ile przysługuje przerwy w pracy?

  5 min czytania

 • Urlop rodzicielski w 2023 roku — co trzeba wiedzieć?
  Rząd wprowadził wiele zmian w Kodeksie pracy. Dotyczą m.in wydłużenia urlopu rodzicielskiego. Ile przysługuje dni urlopu rodzicielskiego? Co musisz wiedzieć?

  10 min czytania

 • Praca dodatkowa — jak można dorobić?
  Chcesz zarobić dodatkowe pieniądze? Spróbuj pracy dorywczej! Praca dodatkowa to dobry pomysł dla każdego. Jak można dorobić?

  10 min czytania

 • Inwentaryzacja — co to jest, jak wygląda praca?
  Inwentaryzacja stanowi nieodłączny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Jest uznawana za pracę dodatkową. Jak wygląda praca przy inwentaryzacji?

  10 min czytania

 • Świadectwo pracy — nowy wzór w 2023 roku
  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła kilka zmian, które musiały zmienić wzór świadectwa pracy. Świadectwo pracy — jakie są przepisy? Jak wygląda nowy wzór świadectwa pracy.

  10 min czytania

 • Work life balance — co to jest, zmiany w Kodeksie pracy 2023
  Work life balance to zachowanie równowagi między życiem prywatnym a osobistym. W dzisiejszych czasach jest niezwykle pożądane. Co to jest work life balance? Jakie zmiany wprowadzono w 2023 roku?

  10 min czytania

 • Podanie o podwyżkę — jak napisać?
  Podanie o podwyżkę jest formalnym dokumentem, który składa się pracodawcy, aby uzyskać większą pensję. Jak napisać podanie o podwyżkę?

  4 min czytania

 • Kodeks pracy 2023
  W 2023 roku wprowadzono wiele zmian w kodeksie pracy, które dotyczą zatrudnienia. Sprawdź, co nowego w kodeksie pracy 2023!

  10 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.