Porzucenie pracy

Przepisy prawa w Kodeksie Pracy szczegółowo regulują termin porzucenia pracy. Pracownik, który zamierza postąpić w taki sposób musi znać konsekwencjach (w tym także zapłatę odszkodowania swojemu byłemu pracodawcy).

Porzucenie pracy przez pracownika to nagła, nieprzewidziana, nieusprawiedliwiona i długotrwała nieobecność w miejscu pracy. Zdarzają się sytuację, że pracownik nie zjawia się na swoim stanowisku z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji ma obowiązek jak najszybciej skontaktować się ze pracodawcą i poinformować go o tym, co się stało. Jeżeli jednak tego nie zrobi, pracodawca ma prawo podjąć działania mające na celu pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za popełniony czyn.


porzucenie pracy konsekwencje

Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika:


1) Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Jeżeli porzucenie pracy nie jest usprawiedliwione (wypadkiem, lub nagłą chorobą) pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie bez okresu wypowiedzenia. W świadectwie pracy na pewno pojawi się informacja o tej sytuacji. Pracodawca powinien podań przyczynę zwolnienia. Z kolei pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w ciągu dni od ustania zatrudnienia.


2) Wypłata odszkodowania pracodawcy

Za poniesione szkody w związku z porzuceniem pracy – pracodawca ma prawo zażądać zapłaty odszkodowania, które ma zrekompensować jego utracone korzyści. Prawnie nie na określonej wysokości odszkodowania. Jeżeli podczas postępowania sądowego pracodawca udowodni winę pracownika – będzie on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.


3) Utrata części wynagrodzenia

W przypadku porzucenia pracy pracownik oczywiście traci prawo do wynagrodzenia za dni, w których był nieobecny.


4) Utrata zasiłku prawa dla bezrobotnych

Pracownik, który porzucił swoją dotychczasową pracę i nie znalazł do chwili obecnej nowego zatrudnienia, powinien liczyć się z brakiem możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ten przepis nie ma zastosowania do osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy doprowadziły do ustania stosunku pracy z własnej winy.


5) Problemy ze znalezieniem pracy nowej pracy

Warto pamiętać, że pracodawcy działający na rynku pracy bardzo często mają kontakt ze sobą. Wszelkie informacje – w tym ta o porzuceniu pracy może w bardzo szybkim tempie rozejść się w środowisku o podobnej branży. W związku z tym pracownik, który porzuca swoją pracę, stawia siebie w negatywnym świetle, co nie wpłynie korzystnie na jego ocenę wśród kolejnych, potencjalnych pracodawców.


Więcej informacji na temat kwestii pracy / pracowników dowiesz się na naszym blogu „porady dla pracowników”

Porady dla pracowników

 • Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?
  Umowa zlecenie. Co to jest? Czy wlicza się do emerytury? Co ze składkami? Wejdź w nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego.

  10 min czytania

 • Czy praca gwarantuje człowiekowi szczęście?
  Poczucie szczęścia w pracy – czy jest możliwe? Wielu z was, pewnie nie raz zastanawiało się czy poczucie spełnienia i zadowolenia z wykonywanej pracy jest […]

  10 min czytania

 • RODO – ochrona danych osobowych
  Co to jest RODO i na czym polega  RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny. Wiąże wszystkie państwa należące do Unii […]

  10 min czytania

 • Urlop
  Urlop na żądanie czy wypoczynkowy ? Każdemu zatrudnionemu poza urlopem wypoczynkowym przysługują inne rodzaje urlopów. Stosuje się je, chociażby w wyjątkowych okolicznościach. Mają szczególny charakter. […]

  10 min czytania

 • Agencja pracy tymczasowej – fakty i mity
  Agencja pracy tymczasowej – wady i zalety Zastanawiałeś się kiedyś nad skorzystaniem z usług agencji pracy tymczasowej? Może często powielane mity zniechęciły Cię do podjęcia […]

  10 min czytania

 • Zmiany w kodeksie pracy 2022 r.
  Zmiany w kodeksie pracy wiążą się z wdrożeniem dwóch unijnych dyrektyw: dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE i tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

  10 minut czytania

 • Praca zdalna w kodeksie pracy
  Zmieniająca się rzeczywistość na rynku pracy, która dotknęła wszystkich przedsiębiorców, w znaczny sposób wpłynęła również na pracowników. Brak regulacji prawnych odnośnie kwestii związanych z wykonywaniem […]

  7 min czytania

 • Porzucenie pracy
  Przepisy prawa w Kodeksie Pracy szczegółowo regulują termin porzucenia pracy. Pracownik, który zamierza postąpić w taki sposób musi znać konsekwencjach (w tym także zapłatę odszkodowania […]

  4 min czytania

 • Wypadek w pracy
  Do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wszystkim pracownikom, którzy przebywają na terenie zakładu pracy. Jeśli mimo wszystko dojdzie to jakiegokolwiek wypadku w pracy, […]

  4 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.