Wypadek w pracy

Do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wszystkim pracownikom, którzy przebywają na terenie zakładu pracy. Jeśli mimo wszystko dojdzie to jakiegokolwiek wypadku w pracy, poszkodowany pracownik ma prawo do świadczeń i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.


wypadek w pracy

Wypadek w pracy – definicja

Za wypadek w pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy po spełnieniu równocześnie 4 warunków podanych w definicji. Należy pamiętać, że jeśli w środowisku pracy zdarzy się wypadek, każda osoba, która go zobaczyła, ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu. Obowiązkiem każdego z nas, jest wiedza o tym, jak zachowywać się podczas wypadku przy pracy i udzielania pomocy. Jeśli tego nie zrobi, może zostać podciągnięty do odpowiedzialności pracowniczej, jak i karnej z tytułu zaniechania udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto w takiej sytuacji należy jak najszybciej zawiadomić przełożonego o wypadku lub o zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego. W takiej sytuacji konieczne jest podejmowania działań, które wyeliminują bezpośrednie zagrożenie: wyłączenie maszyn, czy chociażby odcięcie źródła prądu. Kolejnym krokiem jest powiadomienie właściwego inspektora pracy lub innych organów. Jeśli pracodawca zaniecha tego obowiązku, będzie to stanowiło wykroczenie, co skutkuje nałożeniem kary. Po zgłoszeniu zdarzenia wszczyna się postępowanie powypadkowe.

Warto podkreślić, iż ubezpieczonemu pracownikowi ( który uległ wypadkowy w czasie pracy) przysługuje zwolnienie lekarskie, które jest podstawą do otrzymania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego.
Zwolnienie lekarskie nie jest jednakże podstawą do otrzymania 100% wynagrodzenia podczas pobierania zasiłku. W takich okolicznościach należy zbadać, czy wypadek w miejscu pracy wydarzył się z winy pracownika, czy też nie:

 • jeśli okoliczności wypadku wskazują na winę pracownika (przez jego działanie, bądź rażące zaniedbanie) – pracownikowi przysługuje 80% podstawy wynagrodzenia
 • jeśli okoliczności wypadku przy pracy nie wskazują na winę pracownika – otrzyma 100% wynagrodzenia

Zasiłek jest wypłacany z ZUS maksymalnie przez 182 dni. Jeżeli zaś po tym okresie ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne, które może pobierać przez kolejne 12 miesięcy (w wysokości 100% podstawy wynagrodzenia).W razie wypadku przy pracy ubezpieczony ma prawo do:

 • zasiłku chorobowego;
 • świadczenia rehabilitacyjnego;
 • zasiłku wyrównawczego;
 • jednorazowego odszkodowania;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • renty szkoleniowej i rodzinnej;
 • dodatku do renty rodzinnej;
 • dodatku pielęgnacyjnego;
 • świadczenia w postaci pokrycia kosztów leczenia w zakresie stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Więcej informacji z zakresu prawa pracy znajdziesz TUTAJ

Porady dla pracowników

 • Rutyna w pracy — jak ją pokonać?
  Rutyna w pracy to najczęstsza przyczyna wypalenia zawodowego, które może obciążać nasz organizm. Jak pokonać rutynę w pracy?

  10 min czytania

 • Wypowiedzenie umowy o pracę — co musisz wiedzieć?
  Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument, który składa się w celu zakończenia pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Co musisz o nim wiedzieć?

  10 min czytania

 • Czym jest Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia?
  W Polsce, aby móc prowadzić agencję pracy należy wpisać ją do specjalnego rejestru. Czym jest KRAZ — Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia?

  10 min czytania

 • Płaca minimalna 2023 – ile wynosi najniższa krajowa?
  Początek roku to czas zmian i podwyżek pensji. Płaca minimalna w 2023 roku wzrośnie aż dwa razy. Ile wyniesie płaca minimalna 2023?

  10 min czytania

 • 8 zasad jak skutecznie zarządzać zespołem w pracy?
  Zarządzanie zespołem w pracy to trudna, ale ważna umiejętność. Jak zarządzać zespołem w pracy? Sprawdź 8 zasad jak skutecznie zarządzać zespołem.

  4 min czytania

 • 4 Pokolenia na rynku pracy
  Rynek pracy w żadnym społeczeństwie nie jest jednolity. Spotykają się na nim bowiem przedstawiciele kilku pokoleń, których postawy i oczekiwania mogą być diametralnie różne. Obecnie […]

  2 min czytania

 • Rozliczenie PIT 2023 – zmiany, do kiedy można składać?
  Rozliczenie PIT to bardzo ważny obowiązek, który każdy z podatników musi spełnić. Do kiedy można składać PIT 2023, jakie są zmiany w PIT 2023

  5 min czytania

 • Kwestionariusz osobowy — wzór, jak wypełnić?
  Kwestionariusz osobowy to dokument, który wypełnia pracownik oraz osoba ubiegająca się o zatrudnienie. Jak wypełnić wzór kwestionariusza osobowego? Jakie dane można wprowadzać?

  4 min czytania

 • Książeczka sanepidowska — co musisz wiedzieć?
  Książeczka sanepidowska jest wymagana w pracy, w której mamy kontakt z żywnością lub większą ilością ludzi. Co musisz o niej wiedzieć?

  3 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.