Powrót
10 min czytania 21 marca 2023

Zasiłek dla bezrobotnych — komu przysługuje?

Utrata pracy może być dla nas niezwykle stresująca. Prawo chroni takie osoby, przysługując im świadczenia. Takim świadczeniem jest zasiłek dla bezrobotnych. Aby go otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku? Jakie warunki trzeba spełnić? Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

zasilek dla bezrobotnych 2

SPIS TREŚCI:

Zasiłek dla bezrobotnych — co to jest?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które przyznaje się osobom, które są bez pracy.  Potocznie taki zasiłek nazywamy kuroniówką. Ma zapewnić minimalny dochód dla bezrobotnego, aby na czas szukania pracy, nie został całkowicie bez pieniędzy. Jest formą wsparcia, pomocy finansowej, która finansowana jest z budżetu państwa. Świadczenie dla bezrobotnych wypłacane jest przez urzędy pracy. Aby je dostać, należy się tam zarejestrować i spełnić określone warunki. 


Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy spełnić określone wymagania. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi być bezrobotna, czyli nie mieć pracy i poszukiwać zatrudnienia. Dodatkowo, musi mieć ustalony przez urząd pracy status bezrobotnego oraz być zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy. Bezrobotny może starać się o zasiłek, jeśli nie ma dla niego żadnej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, robót publicznych.

W skrócie, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy: 

 • zarejestrować się w urzędzie pracy, 
 • mieć przepracowany przynajmniej rok,
 • wykazać, że przepracowało się minimum 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, 
 • przedstawić, że za wcześniejszą pracę otrzymywano co najmniej minimalne wynagrodzenie,
 • nie mieć żadnej propozycji pracy ze strony urzędu pracy.

Do zatrudnienia, które uprawnia do zasiłku wlicza się:

 • urlop wychowawczy,
 • umowa zlecenie lub umowa agencyjna, jeśli wymiar składek był nie mniejszy niż minimalne wynagrodzenie,
 • zatrudnienie z minimalnym wynagrodzeniem (poza urlopami bezpłatnymi dłuższymi niż 30 dni),
 • odbywanie  zasadniczej służby wojskowej, 
 • pobieranie renty z powodu niezdolności do pracy, 
 • działalność gospodarcza, jeśli nie opłacało się małego ZUS-u.

Czytaj też: Praca bez doświadczenia

zasiłek dla bezrobotnych

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku?

Wysokość zależna jest od stażu pracy osoby ubiegającej się o zasiłek. Aktualnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł przez pierwsze 3 miesiące. Później kwota spada do 1024,10 zł. Jest to kwota brutto, która obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Co roku w czerwcu wartość ta podlega waloryzacji — ulega zmianie przez rosnącą inflację. 

Powyższe kwoty to 100% zasiłku, jaki może dostać bezrobotny. Nie każda osoba tyle go dostanie. Zasady ustalania wysokości zasiłku są zależne od stażu pracy:

 • Jeśli nie przepracował 5 lat pracy, to zasiłek obniża się do 80%.
 • Istnieje możliwość podniesienia zasiłku do 120%, tylko wtedy, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat. 

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez 6-12 miesięcy. Maksymalny czas pobierania tego świadczenia zależy jednak od stopy bezrobocia, jaka panuje na danym terenie. Jeśli bezrobocie tam nie przekracza 150% krajowej stopy bezrobocia, to osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez 6 miesięcy. Jeżeli przekracza 150%, to czas pobierania wydłuża się do 12 miesięcy. Zasiłek wypłacany jest dosyć szybko. Przysługuje on po upływie 7 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy. 


Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek nie jest rozwiązaniem długotrwałym dla osób, które utraciły pracę. Aby poprawić swoją sytuację zawodową, osoby bez pracy powinny wciąż aktywnie poszukiwać nowego zatrudnienia. W przypadku braku skuteczności poszukiwań pracy, warto rozważyć zmianę zawodu lub podjęcie dodatkowej pracy tymczasowej.

Zasiłek nie przysługuje osobie, która: 

 • nie podjęła żadnego szkolenia, stażu, wykonywania pracy, 
 • odmówiła bez przyczyny podjęcia zatrudnienia,
 • została zwolniona dyscyplinarnie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy,
 • dostała odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę, 
 • odbywa płatną praktykę absolwencką, za którą dostaje więcej niż połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, rozwiązał umowę ze swojej winy,
 • osobie, która jest na zwolnieniu lekarskim. 

Czy do emerytury wlicza się zasiłek dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku jest okresem składkowym, a to oznacza, że wlicza się do stażu pracy. Okresem nieskładkowym jest okres, w którym udokumentowano niezdolność do pracy i z tego tytułu pobierane są świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy. 

Czytaj też: Wypowiedzenie umowy o pracę — co musisz wiedzieć?

zasiłek dla bezrobotnych

Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

W celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Bezrobotny może to zrobić stacjonarnie lub przez portal rządowy. Wniosek online jest łatwy do złożenia, można to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego czy podpisu elektronicznego. Trzeba jedynie wypełnić formularz i przesłać dokumenty. Aby uzyskać świadczenie, osoba powinna spełniać wszystkie wymienione wyżej warunki. Status bezrobotnego dostaje się po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji. 

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

 • Dowód osobisty
 • Świadectwa pracy, dyplomy oraz wszystkie dokumenty, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie
 • Byli przedsiębiorcy muszą przedstawić zaświadczenie ZUS o opłatach składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Muszą również pokazać zaświadczenie o wypisaniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. 

Po złożeniu wniosku o zasiłek, osoba bez pracy powinna dostać potwierdzenie jego złożenia na maila. Po nim należy czekać na decyzję przyznania, którą urząd pracy wyśle również przez maila. Jeśli taka wiadomość się pojawi, należy wejść na konto, gdzie składało się wniosek i potwierdzić odbiór dokumentu. 

W Polsce zasiłek dla bezrobotnych stanowi ważne wsparcie dla osób bezrobotnych. Jest to narzędzie, które ma na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych oraz zmniejszenie skali ubóstwa w kraju. Należy o tym pamiętać, że prawo do zasiłku nie ma każdy. Trzeba spełnić określone warunki. 


Sprawdź też: Ulga podatkowa — jak obniżyć podatek?

Tagi