Powrót
5 min czytania 8 marca 2022

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy to zjawisko polegające na długotrwałym i celowym znęcaniu się nad pracownikami. Nasz szczegółowy artykuł wyjaśni Ci definicję mobbingu, przedstawi najważniejsze przepisy Kodeksu Pracy oraz podpowie, do kogo możesz zwrócić się o wsparcie.
Aby skutecznie walczyć ze zjawiskiem mobbingu w pracy, należy wiedzieć, co to właściwie jest. Według artykułu 94. Kodeksu pracy:


Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.


Ile trwa mobbing w pracy?

Warto zrozumieć, że nie wszystkie konflikty w pracy i brak sympatii wśród członków zespołu są równoznaczne ze zjawiskiem mobbingu. Kodeks pracy wyraźnie stwierdza, że molestowanie musi być długotrwałe i stałe. Jest to ważne, ponieważ to na ofierze spoczywa obowiązek udowodnienia nielegalności czynu i winy osób znęcających się nad innymi.

mobbing w pracy

Czytaj też: Upadłość konsumencka


Mobbing w pracy — przykłady

Czasem trudno jest rozróżnić, czy pewne zachowania są już mobbingiem, czy nie. Wpływ na ocenę tego zjawiska mają dwa czynniki: długotrwałość i uporczywość. Do zachowań, które mogą świadczyć o mobbingu w pracy należą:

 • pozbawianie możliwości szkolenia lub awansu,
 • ciągłe dokuczanie Ci w związku z twoimi osiągnięciami,
 • wyznaczanie celów i terminów pracy, których technicznie nie można osiągnąć,
 • wykluczanie Cię z grupy współpracowników, niezapraszanie Cię na spotkania towarzyskie,
 • rozpowszechnianie oszczerczych plotek na Twój temat,
 • sprawianie problemów w swobodnej komunikacji (krytyka, przerywanie, brak słuchania, złośliwe komentarze),
 • zlecanie zadań, które nie mają sensu lub które są niemożliwe do zrobienia,
 • wszelkie działania, które są traktowane jako przemoc fizyczna (przemoc seksualna, zlecanie niebezpiecznych dla zdrowia zadań),
 • ukrywanie ważnych informacji,
 • poniżanie, groźby, nękanie, wyzwiska, obraźliwe gesty.

Konsekwencje mobbingu w pracy — dla pracodawcy i pracownika

Nikt nie musi znosić mobbingu w pracy. Każdy ma prawo na traktowanie się z godnością i szacunkiem. Zastraszanie i obelgi nie powinny być tolerowane. Twój pracodawca ma obowiązek chronić Cię przed mobbingiem i obelżywymi zachowaniami. Pracodawcy powinni podjąć środki zapobiegające mobbingowi w pracy i ustanowić procedury składania skarg, aby ułatwić pomoc i wsparcie osobom dotkniętym mobbingiem.

Za stosowanie mobbingu w pracy odpowiada zawsze pracodawca. Powinien starać się przeciwdziałać takim zachowaniom. Jeśli tego nie robi, to grozi mu kara grzywny lub wypłata odszkodowania dla pracownika. Przełożony ma prawo ukarać osobę znęcającą się:

 • zwolnieniem z pracy,
 • odpowiedzialnością materialną,
 • obniżeniem pensji,
 • utratą premii,
 • odebraniem benefitów,
 • zmienieniem stanowiska.

W skrajnych przypadkach osobie, która znęca się w miejscu pracy nad innymi, grozi:

Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy, lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj też: Świadectwo pracy — ile czasu ma pracodawca?


Co powinieneś zrobić, jeśli odczuwasz mobbing w pracy?

Mobbing w pracy to zjawisko powszechne, którego nie można akceptować. Jeśli zauważysz u siebie w pracy takie zachowania — należy niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę. W przypadku gdy to on jest sprawcą, trzeba powiadomić inspekcję pracy lub skierować sprawę do sądu.

mobbing

Więcej informacji dla pracowników znajdziesz TUTAJ

Tagi