Powrót
2 min czytania 12 stycznia 2023

4 Pokolenia na rynku pracy

Rynek pracy w żadnym społeczeństwie nie jest jednolity. Spotykają się na nim bowiem przedstawiciele kilku pokoleń, których postawy i oczekiwania mogą być diametralnie różne.
Obecnie mówi się o pokoleniach X, Y oraz Z przy czym podział ten warto potraktować umownie.
Czym charakteryzują się poszczególne pokolenia?
W jaki sposób ich postawy wpływają na dzisiejszy rynek pracy?
Przeczytaj poniższy artykuł aby dowiedzieć się nieco więcej.

SPIS TREŚCI:
1. Pokolenie X – baby boomers czy PRL
2. Pokolenie Y
3. Pokolenie Z
4. Podsumowanie

1. Pokolenie X – baby boomers czy pokolenie PRL?

Najstarsi uczestnicy gry rynkowej należą do pokolenia X, które czasami nazywane jest pokoleniem baby boomers bądź pokoleniem PRL. Warto jednak mieć świadomość, że pojęcia te nie są jednoznaczne.
Do pokolenia baby boomers należą osoby urodzone w latach 1946-1964, a jego nazwa wzięła się od powojennego wzrostu liczby urodzeń w USA.
Przedstawiciele pokolenia baby boomers są mocno zaangażowani w wykonywane obowiązki, charakteryzuje ich także globalne spojrzenie na problemy.
Cenią sobie stabilizację i profesjonalizm.

Warto jednak mieć na uwadze, że obecnie przedstawicieli tego pokolenia jest na rynku pracy coraz mniej, co wynika z faktu przechodzenia na emeryturę i niepodejmowania już dodatkowego zatrudnienia.
Podobnie jest w przypadku pokolenia PRL, którego przedstawiciele urodzeni są w latach 1965-1979. Niemniej jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że pokolenie X wciąż pozostanie na rynku pracy, nawet po przejściu na emeryturę. Powodem są stosunkowo niskie kwoty świadczenia oraz ciągła chęć pracy.
Pokolenie X charakteryzuje:

  • przywiązanie do tradycji,
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
  • przywiązanie do jednego pracodawcy,
  • duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Pokolenie X można nazwać tym najbardziej tradycyjnym, przywiązanym do dawnych systemów zatrudnienia. Nie wszyscy jego przedstawiciele są gotowi na zmiany, jakie niesie za sobą współczesny rynek pracy. Wielu z nich ma opory na przykład przed podjęciem pracy zdalnej, co wynika między innymi z pewnej bariery technologicznej. Pokolenie X nie dąży do ciągłego zwiększania wysokości wynagrodzenia, jak ma to miejsce w przypadku młodszych uczestników rynku pracy. Niemniej jednak ich pensje są na ogół wysokie, co wynika z posiadania sporego doświadczenia zawodowego. Cechą charakterystyczną tego pokolenia jest obecnie powrót na rynek kobiet, które w młodości angażowały się w wychowywanie dzieci, rezygnując z pracy.

Pokolenie XYZ

2. Pokolenie Y, które nie boi się zmian.

Do pokolenia Y należą osoby urodzone pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Miały one zdecydowanie łatwiejszy start, niż ich dziadkowie czy rodzice, co zawdzięczają przede wszystkim globalizacji. Łatwiejszy dostęp do wiedzy czy internetu oraz powszechna wymiana informacji sprawiają, że pokolenie Y jest doskonale przygotowane do wykonywania obowiązków zawodowych, potrafi również przystosować się do zmian. Zdolności adaptacyjne oraz poszukiwanie nowych możliwości rozwoju zawodowego sprawiają, że przedstawiciele pokolenia Y nie tylko często zmieniają pracę, lecz również nie mają większych oporów przed zmianą branży. Uważają, że największym wrogiem rozwoju jest stagnacja, a znudzenie obowiązkami zawodowymi wpływa na nich destrukcyjnie. Nie jest tajemnicą, że wielu z nich koncentruje się przede wszystkim na karierze zawodowej, odkładając na bok plany związane na przykład z założeniem rodziny. Częsta zmiana pracodawcy nie sprzyja stabilizacji, przez co pokolenie Y uważane jest za niesamodzielne. W rzeczywistości spora liczba jego przedstawicieli wciąż zamieszkuje z rodzicami, i to pomimo ukończenia 30. roku życia.

Co istotne, w pokoleniu Y można obecnie zauważyć odpływ kobiet z rynku pracy. Często decydują się one poświęcić macierzyństwu, rezygnując z zatrudnienia.

przeczytaj też: Poradnik antyinflacyjny -czy jak oszczędzać pieniądze w 2022 roku

3. Pokolenie Z-najmłodsze na rynku pracy

Pokolenie Z właściwie dopiero wkracza na rynek pracy, gdyż obejmuje ono osoby urodzone po 2000 roku. Niektóre źródła podają, że zalicza się do niego także pracowników urodzonych po 1995 r. – podział w tym kontekście nie jest do końca jasny. W drugim przypadku bierze się bowiem pod uwagę przede wszystkim tych, którzy wychowywali się, mając swobodny dostęp do internetu czy ogólnie, do informacji. Faktem jest, że milenialsi już od najmłodszych lat mają styczność z nowoczesnymi technologiami, które stanowią integralną część ich codzienności. Wykorzystują je nie tylko do celów rozrywkowych, lecz również do zdobywania wiedzy. Cechą charakterystyczną pokolenia Z jest umiejętność nawiązywania kontaktów nawet z osobami z drugiego krańca świata. Sprzyja temu globalizacja, lecz również zaawansowana znajomość języków obcych. Przedstawiciele pokolenia Z nie boją się podejmować zatrudnienia za granicą bądź w systemie zdalnym. Cenią sobie elastyczność, mają podzielną uwagę i są wielozadaniowi. Warto też zwrócić uwagę na ich otwartość na zmiany oraz komunikatywność. Przedstawiciele pokolenia Z długo szukają swojego miejsca na ziemi i drogi, którą mogliby pójść, aby rozwijać się zawodowo. Często zmieniają pracodawcę, podejmując się zupełnie nowych zadań. Chętnie uczestniczą w szkoleniach, dzięki którym podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

4. Jeden rynek, różne pokolenia?

Rynek pracy charakteryzuje duża różnorodność.
Obecnie można wyróżnić na nim 3 pokolenia, choć warto mieć świadomość, że podział ten nie jest do końca klarowny. Czasami może wręcz wprowadzać stereotypowe myślenie, które nie jest korzystne
ani dla pracowników, ani dla pracodawców.
Traktowanie ogólnego podziału w systemie zero jedynkowym nie jest najlepszym rozwiązaniem.
W każdym pokoleniu znajdą się bowiem osoby, które nie przejawiają wymienionych cech
ani nie przyjmują charakterystycznych dla swojej generacji postaw.
Wiele zależy od osobowości oraz środowiska, z jakiego wywodzi się konkretny pracownik.
Nie ulega jednak wątpliwości, że współczesny rynek pracy nie jest jednolity, co warto traktować w kontekście swego rodzaju szansy zarówno na znalezienie odpowiedniego pracownika, jak i wymarzonego stanowiska. Różnorodność jest bowiem motorem rozwoju gospodarki przy jednoczesnym zapewnieniu jej pewnego poziomu stabilności.

Zainteresował Cię ten artykuł?

Polecamy także: Najniższa krajowa w 2023 roku


Tagi