Powrót
5 min czytania 8 marca 2022

Staż pracy – jak liczyć?

Staż pracy to pojęcie, które powinien znać każdy pracownik etatowy. Z naszego artykułu dowiesz się, co to jest staż pracy i w jaki sposób można go liczyć.

Na staż pracy składa się całkowita długość przepracowanego czasu, która jest istotna przy określaniu uprawnień pracownika. Może to być wykorzystane do określenia liczby dni urlopu, do których dana osoba jest uprawniona, ile lat pracy pozostało do emerytury, a także do określenia uprawnień do odprawy lub premii jubileuszowej. Warto więc pilnować i rozliczać wszystkie okresy zatrudnienia, aby nie stracić przywilejów.


Staż pracy

Staż pracy ma wpływ m.in. na prawo do urlopu, prawo do dodatkowego wypowiedzenia, prawo do emerytury, prawo do nagrody jubileuszowej i prawo do odprawy. W zależności od rodzaju uprawnień, które chcesz uzyskać, należy dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Pamiętajmy, że to pracownik, a nie pracodawca, musi udowodnić swój staż pracy, dlatego warto wiedzieć, jak obliczyć staż pracy i zgromadzić niezbędne dokumenty.

Okresy zaliczane do stażu pracy:

 • czas, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli ten podjął pracę;
 • czas czynnej i zawodowej służby wojskowej;
 • okres, o który skrócono czas wypowiedzenia umowy, jeśli doszło do zwolnienia pracownika z przyczyn zależnych od pracodawcy i za które pracownik otrzymał odszkodowanie;
 • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora;
 • okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie;
 • okres pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego (odpowiednio udokumentowany);
 • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium starosty dla bezrobotnych.

Czy studia też wliczają się do stażu pracy?

Okres nauki również wlicza się do stażu pracy. Dyplom ukończenia studiów wyższych liczy się jako 8 lat pracy. W sytuacji, gdy pracownik jednocześnie studiował i pracował w pełnym wymiarze godzin, do stażu pracy wlicza się albo okres studiów, albo okres zatrudnienia. Wybierana jest opcja najkorzystniejsza dla pracownika. Po ukończeniu studiów wyższych osobie tej nie przysługuje prawo do maksymalnego urlopu w wymiarze 26 dni, aż do dwóch lat później. Należy również zauważyć, że pierwszy stopień, tj. 3 lata studiów wyższych, jest już uznawany za wykształcenie wyższe.


Staż pracy a wolne

Obecnie w polskim prawie pracy urlop wypoczynkowy wylicza się tylko na podstawie przepracowanych lat. Kalkulator stażu pracy jest w tej kwestii niezwykle prosty. Pracownik, który ma na swoim koncie co najmniej 10-letni staż pracy, ma prawo do 26 dni urlopowych, a osoby pracujące krócej niż 10 lat mają do dyspozycji 20 dni wolnych.


Minimalny staż pracy do emerytury

Minimalny staż pracy do emerytury różni się w przypadku obu płci. Podobnie jest z wiekiem emerytalnym. Osiągnięcie obydwu tych warunków jest konieczne do otrzymania wypłaty świadczenia emerytalnego:

Staż pracy uprawniający do emerytury:
 • mężczyźni – min. 25 lat
 • kobiety – min. 22 lata
Minimalny wiek emerytalny:
 • mężczyźni – 65 lat
 • kobiety – 60 lat

Obliczanie stażu pracy w zależności od doświadczenia może być czasochłonnym procesem. Przy znajomości podstawowych kryteriów nie powinno to stanowić większego problemu. W razie wątpliwości warto skorzystać z kalkulatora stażu pracy, aby dokładnie oszacować liczbę przepracowanych lat.


Więcej informacji i porad pracowniczych znajdziesz TUTAJ

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i potrzebujesz pomocy w prowadzeniu usług kadrowo – płacowych zapoznaj się naszą ofertą.