Powrót
6 min czytania 26 kwietnia 2023

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to jedna z form zakończenia stosunku pracy. Może ona nastąpić zarówno z tytułu pracodawcy lub pracownika. Kodeks pracy określa jasno zasady rozwiązania umów o pracę. Sprawdź wzór na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron.

wypowiedzenie umowy o prace za porozumieniem stron 2

SPIS TREŚCI:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron — na czym polega?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron regulowane jest w przepisach prawa pracy tj. art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu Pracy. W taki sposób może być rozwiązana każda umowa, jeśli wyrażą zgodę obie strony umowy. Podpisując rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie trzeba podawać żadnej przyczyny. Każda ze stron ma możliwość zaproponować rozwiązanie umowy na swoich warunkach, ale wcale ta druga osoba nie musi ich przyjąć. Są trzy rodzaje rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron:

 • obie osoby, pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument
 • pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje
 • pracodawca składa pracownikowi rozwiązanie umowy, a on ją przyjmuje

Obustronna zgoda powinna dotyczyć również terminu rozwiązania umowy i tego, w jakim dniu pracownik zwolniony jest na mocy porozumienia. Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy.

Warto pamiętać o dochowaniu terminów, jakie na strony stosunku pracy nakładają regulacje prawne.


Jakie są inne rodzaje wypowiedzeń umowy o pracę

Możliwości rozwiązania umowy jest kilka. Świadczenia pracy można zakończyć poprzez różne rodzaje wypowiedzeń umowy:

 • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia — jest to korzystny sposób wypowiedzenia umowy. Polega na tym, że pracodawca ma możliwość znalezienia nowej osoby, a pracownik ma czas na poszukanie nowej pracy. Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki została zawarta umowa.
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia — to tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które dzieje się ze skutkiem natychmiastowym. Jest najmniej korzystną formą rozwiązania umowy. Występuje najczęściej podczas naruszenia obowiązujących zasad pracowniczych.
 • z dniem wygaśnięcia stosunku pracy — w momencie gdy pracodawca lub pracownik umrze lub jeśli pracownik nie pojawi się w pracy przez 3 miesiące z powodu tymczasowego aresztowania.
 • z upływem terminu rozwiązania umowy — czyli wtedy, jeśli umowa została zawarta na określony czas, a jej termin minął.

Czytaj też: Urlop okolicznościowy


Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika lub pracodawcę

Jeśli pracownik lub pracodawca składa propozycję rozwiązania umowy, powinien zwracać się w piśmie w pierwszej osobie do drugiej strony. Należy podać dokładną datę zakończenia umowy, złożyć swój podpis i zostawić miejsce na podpis drugiej osoby. Jeśli jakaś osoba składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, to trzeba liczyć się z tym, że ta druga może dać odmowę. Strony umowy wspólnie decydują o zakończeniu współpracy.

Taki rodzaj wypowiedzenia umowy jest korzystny dla pracowników, którzy chcą szybko zmienić pracę. Nie opłaca się dla osób, które nie mają znalezionej nowej pracy, ponieważ nie mają czasu na jej poszukiwania. Nie przysługują mu również uprawnienia do wykorzystania zaległych dni urlopowych.

Po zakończeniu umowy za porozumieniem stron, pracownik może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych dopiero po 3 miesiącach — chyba że pracodawca ogłosił upadłość finansową, redukcję etatów, likwidację miejsca pracy.

Czytaj też: Umowa o pracę — co musisz wiedzieć?

wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Okres wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron — czy obowiązuje?

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje wraz z umówionym dniem.

Okres wypowiedzenia jest alternatywą dla wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron. Jeśli jedna strona się nie zgodzi, to pozostaje ta pierwsza opcja. Należy pamiętać, że każde z tych możliwości niesie za sobą konsekwencje rozwiązania umowy.


Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy:

 • datę i miejscowość
 • dane pracownika
 • dane pracodawcy
 • datę zawarcia umowy i proponowany termin zakończenia pracy
 • podpis pracownika, podpis pracodawcy

Mówi się, że w przypadku porozumienia stron nie trzeba składać wypowiedzenia umowy na piśmie. Jest to jednak dowód i zabezpieczenie dla obu stron, które powinno zostać w takiej formie złożone.

Czytaj też: Czynny żal — kto może go złożyć?


Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Poniżej przedstawiamy ogólny wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron:

wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Źródło: www.money2.wpcdn.pl

Podsumowanie:

 • Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza, że pracownik i pracodawca mimo tego, że umowa jest aktualna i wiążąca, chcą ją przedwcześnie zakończyć.
 • Zawarcie porozumienia stron jest zależne od woli obu stron stosunku pracy, czyli jedynym warunkiem jest wyrażenie zgody na takie rozwiązanie.
 • Strony mogą ustalić termin, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu.
 • Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Zarówno porozumienie stron jak i jej odrzucenie powinno być złożone na piśmie.
 • Przy wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron obowiązuje brak okresu wypowiedzenia.
 • Nie ma możliwości odwołania się do sądu pracy w momencie podpisania rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
 • Nie ma przeszkód prawnych do rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron z dowolnie ustalaną datą ustania stosunku pracy.
 • Każda ze stron może zaproponować warunki rozwiązania umowy, ale nie muszą zostać one przyjęte.
 • Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę rozwiązuje się: sama przy tym jak pracodawca lub pracownik umrze, sama jeśli termin umowy dobiegnie końca, z okresem wypowiedzenia lub bez okresu wypowiedzenia.

W praktyce rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron jest jedną z najczęściej stosowanych form rozwiązania umowy. To jeden z najkorzystniejszych form zakończenia współpracy. Dzisiejszy rynek pracy daje coraz więcej możliwości zarówno dla pracowników jak i pracodawcy. Każda z tych stron poszukuje lepszych warunków lub lepszych kandydatów. Wiąże się to właśnie z koniecznością rozwiązania umowy pomiędzy stronami.

W przypadku umowy zlecenia sprawdź: Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Tagi