Powrót
5 min czytania 25 sierpnia 2023

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym?

Nie wiesz, czy na pewno jesteś ubezpieczony? Poznanie swojego statusu ubezpieczenia może mieć ogromne znaczenie dla twojego spokoju umysłu i stabilności. Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym przez internet? Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym w NFZ? Sprawdź, kto i kiedy powinien opłacać składkę zdrowotną.

jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym

SPIS TREŚCI

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne — składka zdrowotna ZUS

Każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, prowadzi działalność gospodarczą, jest rencistą, emerytem, studentem, uczniem czy bezrobotnym powinna podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uprawnia ono do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Według przepisów ubezpieczenie zdrowotne może obejmować również rodziny ubezpieczonych. Za członków rodziny rozumie się:

 • dziecko do 18 roku życia, jeśli kończy naukę lub do 26 lat jeśli nadal się uczy (dzieci i osoby z zaświadczeniem o niepełnosprawności nie mają ograniczeń wiekowych),
 • żonę, męża — jeśli pozostaje się we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • rodziców, dziadków — jeśli pozostaje się we wspólnym gospodarstwie domowym.

W momencie gdy rodzice dziecka nie podlegają ubezpieczeniu, obowiązek zgłoszenia dzieci spoczywa na dziadkach.

Aby móc zostać objętym ubezpieczeniem należy wyrazić taką chęć oraz odprowadzać z tego tytułu składki. Osoby odpowiedzialne za opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonywanie zgłoszeń osób ubezpieczonych to:

 • pracodawcy — za pracowników,
 • szkoły — za uczniów,
 • uczelnie — za studentów,
 • urząd pracy — za bezrobotnych,
 • przedsiębiorcy — za siebie.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Do ubezpieczeń społecznych zalicza się:

 • ubezpieczenie rentowe — jego rolą jest ochrona przed ryzykiem utraty zdolności do pracy oraz przed ryzykiem śmierci żywiciela.
 • ubezpieczenie emerytalne — jego zadaniem jest ochrona przed starością.
 • ubezpieczenie chorobowe — jego zadaniem jest ochrona finansowa osób w razie chorób lub macierzyństwa
 • ubezpieczenie wypadkowe — daje możliwość korzystania ze świadczeń w momencie utraty zdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową.
 • ubezpieczenie zdrowotne — dzięki niemu przysługują świadczenia mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób i leczenie.

Czytaj też: e-Urząd Skarbowy — jak z niego korzystać?

jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym v

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne

Ile procent odlicza się od wartości brutto wynagrodzenia?

 • składka emerytalna – 9,76% (pracodawca), 9,76% (pracownik)
 • składka rentowa – 6,5% (pracodawca), 1,50% (pracownik)
 • składka chorobowa – 2,45% (pracownik)
 • składka wypadkowa – 1,67% (pracodawca)
 • składka zdrowotna – 9 % (pracownik)
 • Fundusz pracy/ Solidarnościowy – 2,45% (pracodawca)
 • FGŚP – 0,1 % (pracodawca)

*Wysokość składki wypadkowej (stopy procentowej) ulega co roku.

System eWUŚ NFZ — co to jest?

System eWUŚ to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, to system, dzięki, któremu można sprawdzić szybko, czy jesteś ubezpieczony. Informacje zaczerpnięte są z danych ZUS lub KRUS i są aktualizowane na bieżąco. Aby sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym w NFZ wystarczy numer PESEL, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości taki jak paszport czy prawo jazdy. Uczniowie muszą pokazać legitymację szkolną.

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym?

To, jak sprawdzić swoje ubezpieczenie można zrobić na kilka sposobów:

 • System eWUŚ — Każda osoba ma prawo pójść do swojej przychodni i zapytać, czy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wystarczy podać numer PESEL lub pokazać dowód osobisty, a osoba uprawniona sprawdzi, czy w systemie eWUŚ świecimy się na zielono, czy na czerwono. W przypadku braku ubezpieczenia należy niezwłocznie zweryfikować, dlaczego tak się stało. Może być to kwestia błędnej dokumentacji. Pracownicy zaś muszą jak najszybciej skontaktować się ze swoim pracodawcą w celu wyjaśnienia problemu.
 • Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) – Każda osoba, która ukończyła 13 rok życia może założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby się zalogować trzeba potwierdzić tam swoją tożsamość. Jest to ZUS online, na którym można załatwić wiele spraw, które wcześniej wymagały wizyty w placówce ZUS. Po zalogowaniu się można sprawdzić, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • IKP, czyli Indywidualne Konto Pacjenta (wcześniej ZIP — Zintegrowany Informator Pacjenta) – to bezpłatne internetowe konto pacjenta, które ma ułatwić korzystanie z informacji medycznych dotyczących stanu zdrowia. Na stronę można się zalogować poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość internetową.Powyższe metody weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego są najszybsze, większość z nich można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Status ubezpieczonej osoby jest łatwo dostępny, nie trzeba specjalnie jechać do najbliższej placówki NFZ.

Czytaj też: Praca dodatkowa — jak można dorobić?

jak sprawdzić czy jest się ubezpieczonym

Czytaj też: Kalkulator wynagrodzeń 2023

Brak ubezpieczenia NFZ — jakie są konsekwencje?

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli składki ZUS nie są odprowadzane, to się nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Największą konsekwencją mogą być koszty w przypadku nagłej choroby lub wypadku. W przypadku braku ubezpieczenia osoby nie mają prawa do publicznej opieki zdrowotnej. Przez to każda wizyta u lekarza lub w szpitalu będzie wiązała się z zapłatą. Ceny dotyczące pobytów w szpitalu mogą być ogromne, sięgają od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od długości pobytu, przebytych badań, zabiegów czy operacji.

Osoba, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, musi opłacać składki ZUS. Jeśli przerwała ciągłość ubezpieczenia to musi uregulować opłatę dodatkową:

 • przerwa od 3 miesięcy do 1 roku – opłata wynosi nie mniej niż 1 267,69 zł 
 • przerwa powyżej 1 roku do 2 lat – opłata wynosi nie mniej niż 3 169,23 zł
 • przerwa powyżej 2 do 5 lat – opłata wynosi nie mniej niż 6 338,46 zł
 • przerwa powyżej 5 do 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 9 507,69 zł 
 • przerwa powyżej 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 12 676,92 zł

Opłacanie składek zdrowotnych upoważnia do korzystania ze służby zdrowia. Nie wiesz, czy jesteś ubezpieczony? Nie wiesz, jak sprawdzić ubezpieczenie? Jak sprawdzić ubezpieczenie dziecka? Zastosuj się do powyższych wskazówek, a dowiesz się, czy jesteś ubezpieczony w NFZ i ZUS. Możesz to zrobić osobiście i przez internet. Podsumowując, sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego to istotny krok do zachowania stabilności. W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany w życiu mogą się pojawić niespodziewanie, świadomość swojego ubezpieczenia może zapewnić Ci spokój umysłu i pewność, że jesteś właściwie chroniony.

Sprawdź też: Zwolnienie lekarskie, a umowa zlecenie

Tagi