Powrót
10 min czytania 11 kwietnia 2023

Kalkulator wynagrodzeń 2023

Co roku rząd zwiększa najniższą krajową i podnosi stawkę minimalną. Każdy z nas zastanawiał się, zarabiając kwotę brutto miesięcznego wynagrodzenia, ile wyjdzie nam na rękę netto. Kalkulatory wynagrodzeń brutto netto służą właśnie do obliczania kwoty, jaką dostaje się “na rękę”. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu co to jest kwota brutto/netto, jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2023 roku, jakie składki odkładane są w ZUS oraz jak obliczyć wynagrodzenie netto. Sprawdź, jak wygląda kalkulator wynagrodzeń 2023.

kalkulator wynagrodzeń 2023

SPIS TREŚCI:

Kalkulator wynagrodzeń — co to jest i jak działa?

Kalkulator wynagrodzeń 2023 oblicza wysokość pensji netto brutto, odliczając składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Istnieje wiele kalkulatorów wynagrodzeń online, które automatycznie pozwalają obliczyć wynagrodzenie brutto netto w zależności od rodzaju umowy. Warto znać jednak podstawowe składniki pensji takie jak: składki ZUS, koszty uzyskania przychodu, zaliczka na podatek, koszty pracodawcy.


Wynagrodzenie brutto

Kwota brutto to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS. Często jeśli mamy podaną kwotę na umowie o pracę, bez podania czy jest ona brutto, czy netto, to najczęściej jest to kwota wynagrodzenia brutto. W polskim kodeksie pracy nie ma rozróżnienia na wynagrodzenie brutto netto, przez co samo pojęcie wynagrodzenia może być mylące.


Wynagrodzenie netto

Kwota netto to całkowite wynagrodzenie, które dostajemy na rękę. Są to nasze realne pieniądze, które zarobiliśmy już po odliczeniu wszystkich obciążeń.


Kalkulator wynagrodzeń 2023 – Minimalne wynagrodzenie 2023

W 2023 roku płaca minimalna zostanie podwyższona dwa razy. Jej wzrost spowodowany jest szalejącą na rynku inflacją. Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 3459 zł brutto. Od 1 lipca 2023 roku ma wzrosnąć do 3600 zł brutto. To o 480 zł więcej od ubiegłego roku. Kalkulator wynagrodzeń 2023 – Ile będzie wynosić wynagrodzenie netto?

Składki ZUS

Podpisując umowę o pracę, kwota wynagrodzenia podana jest najczęściej w brutto. Jest to mylące dla nas, bo nie wiemy, ile dokładnie zarobimy pieniędzy. Każda osoba zatrudniona na umowie o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Zakładzie Usług Społecznych (ZUS). Składki potrącane są z naszego wynagrodzenia brutto, a wysokość stopy procentowej zależna jest od rodzaju składki. Część opłat ponosi pracodawca, a część pracownik. Jakie składki potrącane są z wynagrodzenia brutto?

 • Ubezpieczenie emerytalne

Składka emerytalna płaci się, aby w momencie niezdolności do pracy w podeszłym wieku otrzymywać wynagrodzenie, czyli emeryturę.

 • Ubezpieczenie rentowe

Rentowe ubezpieczenie daje możliwość otrzymywania świadczenia pieniężnego, w momencie, utraty dochodów pieniężnych, które związane jest z niezdolnością do pracy (np. inwalidztwo) lub śmiercią żywiciela. W takich sytuacjach ZUS wypłaca rentę, która zastępuje utracone wynagrodzenie lub dochód żywiciela (renta rodzinna).

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Umożliwia świadczenie opieki zdrowotnej. Zajmuje się nim Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli NFZ. Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu mamy możliwość korzystania z: wizyt lekarskich, zabiegów, pobytów w szpitalu, refundacji recept i niektórych środków leczniczych.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. kwotą, od której należy obliczyć składkę na to ubezpieczenie, jest podstawa wymiaru składek na rentowe ubezpieczenie i emerytalne pracowników.

 • Ubezpieczenie wypadkowe

Składka na ubezpieczenie wypadkowe polega na tym, że w razie utraty zdolności do pracy, wypłacone zostaną świadczenia pieniężne.

 • Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe umożliwia wypłacenie świadczeń pieniężnych w czasie choroby, jak i macierzyństwa.

Różnica między ubezpieczeniem chorobowym a zdrowotnym jest taka, że ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, a chorobowe zapewnia świadczenie na czas tego leczenia.

 • Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy

To składka na instytucje, która zajmuje się promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

To składka, która ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia, wtedy, gdy pracodawca nie ma możliwości wypłacenia.

 • Pracowniczy plan kapitałowy (PPK)

Składka na PPK odprowadzana jest dobrowolnie, tzn. wtedy, gdy sam pracownik zgłosi taką chęć. Jest to program długotrwałego oszczędzania.


Podstawa składki zdrowotnej 2023

Minimalna podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych ustalana jest od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku. Wysokość stawki zależna jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

Minimalne wynagrodzenie do 30 czerwca 2023 (3490 zł) – podstawa składki: 314,10 zł obowiązywać będzie aż do stycznia 2024 roku.

Czytaj też: Jak negocjować wynagrodzenie?

kalkulator wynagrodzeń 2023

Zaliczka na podatek dochodowy 2023

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie pieniężne, które przekazuje się na rzecz państwa. Podstawą opodatkowania jest dochód. Kwota zaliczki na podatek kierowana jest do Urzędu Skarbowego. Aby ją obliczyć, od przychodu trzeba odjąć koszty uzyskania przychodu (płaca brutto pomniejszona składki zus pracownika).

Wysokość podatku dochodowego zależy nie tylko od tego, ile zarabiasz. Kwota do zapłaty może być obniżona o pewne odliczenia podatkowe.


Kwota wolna od podatku 2023 – kwota zmniejszająca podatek

Odkąd wprowadzono Polski Ład kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek uległy licznym zmianom. Na ten moment:

 • Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł — oznacza to, że w ciągu roku można tyle zarobić i nie zostanie to opodatkowane. Dzieląc tę kwotę na 12 miesięcy, każdy może zarobić 2 500 zł bez podatku. Osoby, które przekraczają kwotę 30 000 zł, zapłacą podatek w wysokości 12%.
 • Kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł — aby kwota była uwzględniona w wynagrodzeniu, pracownik musi złożyć u pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2).

Jaki procent składki odliczany jest od wynagrodzenia brutto w 2023 roku?

Pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę składki na ubezpieczenia społeczne. Kwoty składek różnią się ze względu na wysokość płacy brutto. Ile procent odlicza się od wartości brutto wynagrodzenia?

 • składka emerytalna – 9,76% (pracodawca), 9,76% (pracownik)
 • składka rentowa – 6,5% (pracodawca), 1,50% (pracownik)
 • składka chorobowa – 2,45% (pracownik)
 • składka wypadkowa – 1,67% (pracodawca)
 • składka zdrowotna – 9 % (pracownik)
 • Fundusz pracy/ Solidarnościowy – 2,45% (pracodawca)
 • FGŚP – 0,1 % (pracodawca)

*Wysokość składki wypadkowej (stopy procentowej) ulega co roku.


Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

W internecie możliwe jest znalezienie kalkulatora brutto netto, który automatycznie obliczy nam

ile będzie wynosić wynagrodzenie netto. My zrobimy to ręcznie, pokazując krok po kroku, jaką otrzyma się wysokość wynagrodzenia netto.

Przykład I

Jaką kwotę netto uzyskasz, jeśli zarobisz najniższą krajową (3490 zł) do 30 czerwca 2023 roku?

Trzeba odliczyć od tej kwoty wszystkie składki ZUS pracownika:

 • 3490 zł x 9,76% = 340,62 zł ubezpieczenie emerytalne
 • 3490 zł x 1,5% = 52,35 zł ubezpieczenie rentowe
 • 3490 zł x 2,45% = 85,51 zł ubezpieczenie chorobowe

Suma składek pracownika: 478,48 zł

 • Ubezpieczenie zdrowotne:

Podstawę składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, czyli: 3490 zł – 478,48 zł = 3011,52 zł

Składka zdrowotna: 3011,52 zł x 9% = 271,04 zł

 • Zaliczka na podatek dochodowy:

3011,52 – koszty uzyskania przychodu 250 zł = 2761,52 zł w zaokrągleniu 2762 zł

2762 zł x 12 % (próg podatkowy) = 331,44 zł

Od tej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku, czyli 300 zł:

331,44 zł – 300 zł = 31,44 zł — jest to zaliczka na rzecz Urzędu Skarbowego.

 • WYNAGRODZENIE NETTO:

3490 zł (minimalne wynagrodzenie brutto) – składki zus pracownika 478,48 zł — suma składek pracownika na ubezpieczenie zdrowotne 271,04 zł — zaliczka na podatek dochodowy 31,44 zł = 2709,04 zł

W rezultacie wynagrodzenie netto wyniesie 780,96 zł mniej niż wynagrodzenie brutto.

Powyższe obliczenia to najczęściej występująca sytuacja. Założyliśmy, że osoba nie przystąpiła do PPK.

Przykład II

Jaką kwotę netto uzyskasz, jeśli zarobisz najniższą krajową (3600 zł) od 1 lipca 2023 roku?:

 • WYNAGRODZENIE NETTO:

Licząc wszystkie powyższe elementy + uwzględniając zgłoszenie do PPK, pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie netto: 2705,86 zł

Czytaj też: Dochód a przychód

kalkulator wynagrodzeń 2023

Czytaj też: PIP, czyli Państwowa Inspekcja pracy — czym się zajmuje?

Kalkulator wynagrodzeń 2023 a umowa zlecenie

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia musi opłacać składki zus pracownika. Podobnie jest jak przypadku umowy o pracę – obowiązkowe jest emerytalne ubezpieczenie, rentowe ubezpieczenie, zdrowotne, wypadkowe, na Fundusz pracy i Fgśp. Za to dowolna jest składka chorobowa.

W obliczeniu wynagrodzenia netto z pewnością pomoże kalkulator netto brutto, ale my to zrobimy na przykładzie. Dzięki temu kwota netto brutto będzie łatwa do ustalenia.

Jaką kwotę netto dostaniesz zarabiając 3000 zł brutto?

Przykład I

 • bez PPK, bezkwoty zmniejszającej podatek, bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Składki ZUS pracownika:

3 000 zł × 9,76% = 292,80 zł ubezpieczenie emerytalne

3 000 zł × 1,5% = 45,00 zł ubezpieczenie rentowe

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne:

3 000 zł – 337,80 zł = 2 662,20 zł

2 662,20 zł × 9% = 239,60 zł ubezpieczenie zdrowotne

Składka zdrowotna do odliczenia: 2 662,20 zł × 7,75% = 206,32 zł

3 000 zł x 1,67% = 50,10 zł ubezpieczenie wypadkowe (płacone przez pracodawcę)

3 000 zł x 9,76% = 292,80 zł ubezpieczenie emerytalne (płacone przez pracodawcę)

3 000 zł x 6,5% = 195,00 zł ubezpieczenie rentowe (płacone przez pracodawcę)

 • WYNAGRODZENIE NETTO

W rezultacie wynagrodzenie netto wynosi: 2356 zł

Kalkulator wynagrodzeń 2023 – Podsumowanie

 • Na podstawie wynagrodzenia brutto liczy się wynagrodzenie netto.
 • Dzięki kalkulatorom wynagrodzeń można nauczyć się co to jest pensja brutto netto, jak ją liczyć.
 • Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zawiera w sobie realne wynagrodzenie + suma składek pracownika.
 • Koszty zatrudnienia pracownika przez pracodawcę różnią się diametralnie od tego, co dostaje pracownik na rękę.
 • Kalkulator wynagrodzeń 2023 posiada najnowsze aktualizacje związane z minimalnym wynagrodzeniem, podatkiem dochodowym i Polskim Ładem 3.0.

Sprawdź też: Jak prosić o podwyżkę?

Tagi