Powrót
8 min czytania 1 lutego 2023

Płaca minimalna 2023 – ile wynosi najniższa krajowa?

Początek roku to czas zmian i wprowadzania podwyżek w płacy minimalnej. Pensja minimalna chroni pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek. Płaca minimalna 2023 wzrośnie aż dwa razy. Przy tak szybko rosnącej inflacji, każdy wzrost pieniędzy jest dobry, ale czy wystarczający? Ile wyniesie płaca minimalna 2023?

płaca-minimalna-2023

SPIS TREŚCI

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Jest to najniższa kwota wynagrodzenia, jaką musi wypłacić pracodawca osobie, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Jeśli nie dostosuje się do tego prawa, podlega karze, którą wyznacza Sąd Pracy. Wypłacanie pensji niższej niż ustalona jest naruszeniem praw pracowniczych. 

W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest co roku, na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679): Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952)

Płaca minimalna 2023 – ile wynosi najniższa krajowa?

Płaca minimalna 2023 wzrośnie aż dwa razy. Jej wzrost spowodowany jest ciągle rosnącą inflacją wywołaną przez wojnę na Ukrainie. Wzrost minimalnego wynagrodzenia zależy od wskaźniku wzrostu cen, jakie są prognozowane na następny rok. W tym roku wskaźnik ten zaplanowany jest na 10 procent. 

Ile wynosi płaca minimalna 2023?

 • Od 1 stycznia 2023 roku wzrosła płaca minimalna z 3010 zł do 3490 zł brutto.
 • Od 1 lipca 2023 płaca minimalna ma wzrosnąć do 3600 zł brutto. 

To o 480zł więcej od ubiegłego roku. 


Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca jest zobowiązany zapłacić swoim pracownikom za każdą godzinę pracy. Dotyczy osób, które zawarły umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu życia dla pracowników i ochronę ich przed wykorzystywaniem przez pracodawców.

Czytaj też: Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?


Stawka minimalna 2023

Minimalna stawka w 2023 roku również się zwiększy. Będzie wyższa o 3,80 zł niż w roku poprzednim. Ile wyniesie stawka minimalna?

 •  Od 1 stycznia 2023 stawka minimalna wzrosła do 22,80 zł
 •  Od 1 lipca 2023 stawka minimalna wzrośnie do 23, 50 zł
najniższa-krajowa-2023

Kto ustala pensję minimalną?

Płaca minimalna ustalana jest nie z początkiem roku, ale już dużo wcześniej. W Polsce ten termin został wprowadzony w 1956 roku, aby unormować poziom wynagrodzenia. Pensja minimalna ustalana jest przez państwo, a dokładniej:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa propozycję Radzie Ministrów.
 • Rada Ministrów analizuje ją i wydaje odpowiedź. 
 • Jeśli pensja minimalna jest zatwierdzona, trafia do konsultacji przez Radę Dialogu Społecznego.
 • Rada Dialogu Społecznego do 15 lipca musi przedstawić swoją propozycję Radzie Ministrów.
 • Jeśli tego nie zrobi to rząd do 15 września ma prawo sam ustalić wysokość wynagrodzenia. 
 • Płaca minimalna nie może być niższa od pierwszej propozycji, która została przyjęta przez Radę Ministrów. 

Aktualne stawki płacy minimalnej w innych państwach UE 

Płaca minimalna w Polsce przez ostatnie 13 lat zwiększyła się aż dwukrotnie. Niestety na tle innych państw Unii Europejskiej nadal nie mieścimy się w pierwszej 10tce. Poniżej przedstawiamy tabelę zmiany płacy minimalnej od 2010-2023 roku w krajach UE:

płaca-minimalna-ue

Źródło: bankier.pl

Stawki płacy minimalnej wszędzie w tym czasie wzrosły oprócz Grecji, w której odnotowano spadek o 31 euro w latach 2010-2023. Największy wzrost płacy odnotowano w Luksemburgu, Słowenii oraz Litwie. 


Zmiany płacy minimalnej na przestrzeni ostatnich lat

Każdy wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się na poprawę sytuacji życiowej, najmniej zarabiających pracowników. Płaca minimalna na przestrzeni lat zmieniała się powoli, z roku na rok pnąc się w górę. Od 2010 roku wzrosła aż o 2283 zł brutto (licząc od wynagrodzenia, które zostanie wprowadzone od lipca). 

placa minimalna w polsce 1506x1536 1

Źródło: GUS

Jak płaca minimalna wpływa na gospodarkę?

Płaca minimalna to temat kontrowersyjny, który ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Pełni ona wiele funkcji, ale najważniejszą jest zapewnienie bytu na odpowiednim poziomie. Oddziałuje nie tylko na ich życie, ale również na funkcjonowanie gospodarki:

 • wzrasta PKB
 • poprawia życie obywateli 
 • wzmacnia popyt w gospodarce
 • zmniejsza skalę wyzysku
 • wzrost płacy podnosi koszty życia 
 • obniża konkurencyjność gospodarki 

Płaca minimalna — prognozy na 2024 rok

Ze względu na drastyczny wzrost inflacji politycy musieli wprowadzić w 2023 roku podwójny wzrost najniższej krajowej. Bardzo możliwe, że w 2024 roku może nas czekać podobny zabieg. Według zapowiedzi rządzących w 2024 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć do ok. 4000 zł brutto. Przez liczne czynniki gospodarcze i ekonomiczne nie wyklucza się, że płaca minimalna wzrośnie powyżej podanego poziomu. 

Państwo Polskie stara się walczyć z inflacją, przez co płaca minimalna 2023 wzrośnie dwa razy.  Od stycznia będzie to 3490 zł brutto, a od lipca 3600 zł brutto. Od nowego roku wprowadzono również inne świadczenia takie jak: dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.


Jeśli szukasz pracy, sprawdź nasze aktualne oferty pracy

Tagi