Powrót
4 min czytania 2 lutego 2023

Czym jest Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia?

W Polsce, aby móc prowadzić działalność związaną z pośrednictwem pracy należy zarejestrować ją w specjalnym rejestrze. Jest to wymóg odgórny, który każda agencja pracy tymczasowej musi spełnić. Czym jest KRAZ —  czyli Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia?

SPIS TREŚCI

krajowy rejestr agencji zatrudnienia 2

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia — co to jest?

Działalność związana z pośrednictwem pracy, doradztwa i poradnictwa zawodowego jest działalnością regulowaną prawnie. Prawo to reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Oznacza to, że legalna agencja pracy musi zostać wpisana do odpowiedniej bazy, jaką jest Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (w skrócie KRAZ). 

Dzięki niej można zweryfikować agencje pracy w Polsce pod kątem legalności. Znajdują się tam najważniejsze dane agencji takie jak: numer NIP, dane kontaktowe (telefon, mail), adres siedziby oraz data wpisania do rejestru. Możemy sprawdzić dzięki temu, jak długo dana agencja zatrudnienia istnieje na rynku. 


Czytaj też: Zamknięcie działalności gospodarczej

Kto może być wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

 • Osoby, które są przedsiębiorcami i planują prowadzić agencję pracy,
 • Instytucje, które nie prowadzą działalności gospodarczej: samorządy, szkoły wyższe, uniwersytety, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe.
 • Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy chcą otworzyć agencję pracy w Polsce. Będą traktowani tak samo, jak polscy przedsiębiorcy.
 • Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy chcą otworzyć swoją filię w Polsce już istniejącej agencji zatrudnienia.

O wpis mogą ubiegać się przedsiębiorcy zagraniczni z: Unii Europejskiej oraz Obszarów Gospodarczych nienależących do UE (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). 

agencjapracy

Kto prowadzi Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia?

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia prowadzony jest przez Marszałków Województwa. To od nich zależy decyzja o dokonaniu wpisu. Wydają oni specjalny certyfikat, który daje możliwość prowadzenia agencji pracy. 


Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia

Usługę wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia można zrealizować: 

Gdy złożysz wniosek stacjonarnie i zostanie on przyjęty, Urząd Wojewódzki sam wpisze Cię do KRAZ w ciągu 7 dni. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku, w  którym znajdziesz dane: 

 • datę wpływu i termin rozpatrzenia wniosku
 • dane kontaktowe do urzędu 
 • informacje o prawie do odwołania 

Urząd Wojewódzki oceni, czy może wpisać Cię do rejestru agencji zatrudnienia. 


Czytaj też: Legalizacja pobytu w Polsce

Odmowa wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Możesz dostać odmowę wpisu do rejestru, jeśli nie spełnisz poniższych warunków. Odbędzie się to gdy:

 • Byłeś karany.
 • Masz zaległości w podatkach, ubezpieczeniach społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
 • Ogłosiłeś upadłość lub likwidację swojej firmy.
 • Otrzymałeś orzeczenie zakazujące prowadzenia działalności.
 • Prowadziłeś firmę, która naruszała zasady prowadzenia agencji i została wypisana z KRAZ (3 lata przed złożeniem wniosku).

Do czego upoważnia wpis do KRAZ?

Po wpisaniu do rejestru agencji zatrudnienia możesz pełnić usługi w zakresie: 

Pośrednictwa pracy:

 • pozyskiwać pracowników dla pracodawców, 
 • pomagać ludziom w znalezieniu pracy w Polsce i  za granicą,
 • zbierać i rozpowszechniać ogłoszenia o pracę,
 • informować kandydatów o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • udzielać informacji pracodawcom o kandydatach do pracy.

Doradztwa personalnego:

 • przeprowadzać analizę zatrudnienia u pracodawców, określać kwalifikacje i predyspozycje pracowników,
 • sprawdzać kandydatów do pracy, czy nadają się na określone stanowisko,
 • informować o metodach pozyskiwania kandydatów.

Poradnictwa zawodowego:

 • pomagać w wyborze miejsca pracy,
 • udzielać porad związanych z kształceniem, zawodem i rynkiem pracy,
 • pomagać pracodawcom w wyborze kandydatów.
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Eurokadra — Legalna agencja pracy 

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, sprawdź nasz wpis w Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Jesteśmy legalną agencją pracy, która swoją działalność prowadzi od ponad 10 lat. Stawiamy na pełen profesjonalizm i dbamy o Twoją pozycję na rynku pracy. Wspieramy pracodawców, znajdując im pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Zajmujemy się:

 • pośrednictwem pracy
 • rekrutacją pracy tymczasowej i stałej
 • legalizacją pobytu
 • legalizacją zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Odezwij się do nas. Czekamy na Ciebie! 

Tagi