Powrót
5 min czytania 29 sierpnia 2023

Kultura osobista w pracy — o czym należy pamiętać?

W środowisku zawodowym kultura osobista odgrywa kluczową rolę nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale także w budowaniu reputacji i osiąganiu sukcesów. Kultura osobista w pracy — o czym należy pamiętać? Jakie są przykłady łamania zasad kultury osobistej? Jakie są zasady savoir-vivre w biznesie? Dlaczego warto przestrzegać zasad savoir vivre?

kultura osobista w pracy

SPIS TREŚCI

Czym jest kultura osobista?

Kultura osobista to inaczej savoir vivre, czyli francuskie wyrażenie, które oznacza dosłownie: “wiedzieć i żyć”, “sztuka życia”. Znajomość zasad savoir vivre to po prostu wiedza na temat zasad dobrego wychowania. Obowiązują one w każdej kulturze i mogą się różnić w zależności od miejsca. W jednym kraju coś może być akceptowane, a w drugim już nie. Warto więc zapoznać się z takimi zasadami jadąc do innego kraju lub pracując z obcokrajowcami.

Kultura osobista dotyczy prawie każdej sfery naszego życia, a zasady różnią się w zależności od miejsca, w którym przebywamy. Inna kultura osobista będzie obowiązywać w szkole, inna w miejscu pracy, a jeszcze inna w kościele.

Co się składa na kulturę osobistą?

 • umiejętność prowadzenia rozmowy
 • umiejętność zachowania się przy stole
 • wygląd zewnętrzny
 • mimika
 • sposób poruszania się
 • sposób zachowywania się w określonych sytuacjach lub miejscach
 • szacunek

Kultura pracy — czym jest i dlaczego jest tak ważna?

Kultura pracy to istotny element każdej organizacji, który wpływa na atmosferę, relacje między pracownikami oraz osiągane wyniki. To nie tylko zestaw zasad czy wytycznych, lecz głęboko zakorzeniona filozofia, która wpływa na sposób, w jaki firma działa i jakie wartości są w niej pielęgnowane.

Kulturę pracy buduje się procesowo — oznacza to, że aby ją zbudować i utrzymać, niezbędne jest długotrwałe zachowywanie tych samych lub podobnych postaw. Im bardziej zespół wspiera kulturę pracy, tym lepiej jest zgrany i pracuje efektywniej.

Wartości i normy kultury pracy określają, jakie zachowania są pożądane i akceptowane, a jakie są nieodpowiednie. Kultura pracy może być oparta na zasadach takich jak szacunek, wzajemna pomoc, otwartość na innowacje czy podejmowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. To także sposób, w jaki organizacja radzi sobie z trudnościami, promuje rozwój pracowników i troszczy się o ich dobrostan.

Kultura organizacyjna w pracy jest w pewnym sensie zbiorem niezapisanych zasad, które dotyczą zachowania w pracy.

Dlaczego kultura pracy jest tak istotna? Jakie korzyści płyną z kultury pracy?

Ponieważ wpływa na to, jak ludzie pracują razem, jak radzą sobie z wyzwaniami i jakie wartości reprezentują. Wyraźnie określona kultura pracy może pomóc w unikaniu konfliktów, poprawie komunikacji oraz budowaniu trwałych relacji w zespole. Kultura pracy może przyciągać osoby o podobnych wartościach i przekonaniach, tworząc spójną społeczność w organizacji.

Czytaj też: Jak się przebranżowić?

kultura osobista w pracy

Czytaj też: Jak działa agencja pracy?

Co składa się na kulturę osobistą w pracy?

Savoir vivre pracownika jest kluczowym elementem budowania profesjonalnej reputacji i harmonijnego środowiska pracy. Z czego składa się kultura zawodu?

 • odpowiedni ubiór w pracy
 • kulturalna komunikacja
 • znajomość hierarchii — odpowiednia kultura osobista w stosunku do przełożonych
 • sposób odnoszenia się do współpracowników
 • sposób organizacji pracy
 • dbałość o porządek własnego stanowiska pracy

  Kultura w miejscu pracy ma wpływ na produktywność, zaangażowanie oraz ogólny poziom satysfakcji pracowników.

Savoir vivre w biurze — zasady kultury osobistej w pracy

Zasady kultury osobistej w pracy to wytyczne i normy zachowań, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnego i profesjonalnego środowiska w miejscu zatrudnienia. Obejmują one sposób, w jaki pracownicy komunikują się, współpracują oraz radzą sobie z wyzwaniami. Jakie są zasady dotyczące kultury osobistej w miejscu pracy?

 • Komunikacja w grupie — słuchaj innych uczestników z grupy i szanuj ich opinie.
 • Kultura wypowiedzi — unikaj przerywania innym podczas wypowiedzi. Unikaj obraźliwych uwag czy nieodpowiednich zwrotów. Dostosuj swój sposób wypowiedzi do kontekstu i sytuacji.
 • Czystość stanowiska pracy — porządek w miejscu pracy świadczy o tym, jaki ma się poziom kultury osobistej. Pamiętaj, że w pracy nie jest się samemu, warto zadbać o otoczenie zarówno Twojego środowiska pracy jak i innych.
 • Powitanie w pracy — mijanie pracowników bez słowa jest niegrzeczne. Jeśli ktoś jest starszy, to powinniśmy przywitać się jako pierwsi.
 • Zwroty grzecznościowe — podczas pisania maila w zależności od tego do kogo jest kierowany, trzeba zachować odpowiednie słownictwo. Jeśli odbiorcą naszej wiadomości jest przełożony lub prezes to warto używać takich zwrotów jak: z wyrazami szacunku, z poważaniem, Szanowny Panie Prezesie itp.
 • Szacunek — wzajemny szacunek jest fundamentalną zasadą kultury osobistej w pracy. Oznacza to szanowanie innych pracowników, ich opinii, a także ich czasu i przestrzeni. Unikaj krytykowania publicznie i podważania autorytetu.
 • Pomoc innym — bycie życzliwym też wpisuje się w zasady kultury pracy.

Budowanie kultury organizacyjnej jest niezwykle istotnym procesem, który ma wpływ na to, jak firma funkcjonuje, jakie wartości reprezentuje oraz jakie relacje tworzy zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. To swego rodzaju fundament, na którym opiera się cała struktura organizacji.

Czego osoba kulturalna powinna unikać?

Kultura osobista kształtuje się przez całe życie. Osoba kulturalna powinna unikać zachowań, które mogą być uważane za nieodpowiednie, obraźliwe lub nieprofesjonalne. Pracownik o wysokiej kulturze osobistej w pracy nie powinien:

 • Mówić głośno i przeszkadzać innym w pracy — warto zwracać uwagę na to, że pracuje się z innymi. Nie każdy potrafi skupić się w głośnym środowisku. Jeśli ma się coś ważnego do powiedzenia lub trzeba odebrać telefon, zawsze można wyjść z pomieszczenia, aby nie zakłócać pracy innym.
 • Spóźniać się — nie bez powodu mówi się “czas to pieniądz”. Warto szanować czas innych, bo nikt nie lubi, jak ktoś nas wystawia, czy spóźnia się.
 • Jeść głośno — zasadą publicznego jedzenia jest robienie tego po cichu i z zamkniętą buzią. Wszelkie mlaskanie, chrupanie, chlipanie jest uznawane za brak kultury osobistej.
 • Nadmiernie skupiać się na sobie — warto pamiętać, że pracuje się z innymi ludźmi, a my sami nie jesteśmy pępkiem świata. Aby żyć w zgodzie z innymi nalezy ich słuchać i pomagać w potrzebie.
 • Przerywać innym — jest to bardzo niegrzeczne i może być odbierane jako brak poszanowania dla drugiej osoby. Każdy ma prawo do swojej wypowiedzi, a przerywanie pokazuje, że nie chcemy wysłuchać do końca tej osoby.

Łamanie zasad kultury osobistej należy do nieakceptowalnych zachowań, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze relacje z innymi ludźmi oraz na ogólną atmosferę społeczną. Jednak człowiek o wysokiej kulturze osobistej jest szanowany i dobrze postrzegany przez zbiorowość oraz utrzymuje dobre i pozytywne stosunki ze wszystkimi.

kultura osobista w pracy

Kultura osobista człowieka zależy od jego wychowania. Wpływ mają również wzorce zachowań, które wynieśliśmy z najbliższego środowiska. Szacunek do współpracowników i przełożonych jest jedną z najważniejszych zasad związanych z kulturą osobistą w pracy. Kultura zawodu wpływa na nasze zachowanie i pozytywne relacje w środowisku pracy. Zachowania pracowników firmy budują jej wizerunek, dlatego jest to tak ważne dla pracodawców. W każdym zakładzie pracy powinny być zachowane zasady kultury w pracy. Trzeba pamiętać, że kultura osobista wymagana jest w każdej pracy z klientami.


Przejawem kultury osobistej w pracy jest szanowanie współpracowników i przełożonych poprzez empatię oraz wykazywanie profesjonalizmu. Wspieranie otwartej komunikacji, skupianie się na rozwiązywaniu konfliktów w konstruktywny sposób oraz dbanie o wspólny cel zespołu to także istotne aspekty kultury osobistej w miejscu pracy.

Sprawdź też: Zmiana pracy — kiedy jest najlepszy czas?

Tagi