Powrót
10 min czytania 7 czerwca 2024

Porzucenie pracy na umowie zlecenie — czy są jakieś konsekwencje?

Umowa zlecenia to elastyczna forma zatrudnienia, która pozwala pracownikom na większą swobodę w zarządzaniu swoim czasem. Porzucenie pracy na umowie zlecenie może wydawać się łatwym sposobem na zakończenie pracy, ale może nieść za sobą pewne konsekwencje. Co grozi za porzucenie pracy? Czy zleceniodawca może zwolnić pracownika za niestawienie się lub opuszczenie stanowiska pracy? Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

porzucenie pracy na umowie zlecenie

SPIS TREŚCI

Umowa zlecenie — charakterystyka

Umowa zlecenie to elastyczny rodzaj zatrudnienia, które regulowane jest przez Kodeks cywilny, a nie tak jak w przypadku umowy o pracę, Kodeks pracy. Obie te formy różnią się od siebie znacznie, tworząc umowę o pracę bardziej stabilną, a umowę zlecenie bardziej elastyczną. Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

  • zleceniobiorca ma ograniczone prawa (nie ma urlopu, okresu wypowiedzenia, zwolnienia lekarskiego itp.),
  • nie ma podporządkowania pracodawcy,
  • nie obejmuje ją minimalne wynagrodzenie, lecz minimalna stawka godzinowa,
  • brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy,
  • w przypadku studentów nie ma konieczności oskładkowania wynagrodzenia,
  • możliwość znalezienia zastępstwa do pracy.

Porzucenie pracy na umowie zlecenie — na czym polega?

Porzucenie pracy polega na nieuzasadnionym zaprzestaniu wykonywania obowiązków służbowych. W przypadku umowy o pracę, porzucenie przez pracownika jest traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jak jest w przypadku umowy zlecenie?

Porzucenie pracy na umowie zlecenie może być rozumiane jako niewykonanie zadania w terminie określonym porozumieniem. Tego, jakie konsekwencje porzucenia pracy czekają na pracownika, zależy głównie od ustalonych wcześniej warunków. Umowa zlecenie ma tę swobodę, że można ją na różny sposób modyfikować.

Czytaj też: Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie

porzucenie pracy na umowie zlecenie

Czytaj też: CV operatora wózków widłowych

Porzucenie pracy przez pracownika — jakie mogą być konsekwencje?

W przypadku umowy o pracę, konsekwencje porzucenia pracy mogą być bardzo duże. Jeśli pracownik porzucił pracę, może ponieść karę w formie nieuzyskania części wynagrodzenia, wypłaty odszkodowania lub zwolnienia dyscyplinarnego. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli chodzi o umowę zlecenie. Przy takim typie umowy nie obowiązuje okres wypowiedzenia umowy, chyba że pracodawca umieści taki zapis w samej umowie. W razie braku wypowiedzenia, umowa rozwiąże się sama po upłynięciu terminu zlecenia.

Według Kodeksu cywilnego, zarówno pracodawca jak i pracownik mogą wypowiedzieć umowę w każdej chwili. W przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca może zostać odpowiedzialny za szkodę. Podobnie jest w drugą stronę. Jeżeli pracodawca rozwiąże umowę, a pracownik poniósł wydatki, które poczynił do wykonania zlecenia, pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszta za nie.

Zleceniodawca może domagać się odszkodowania za niestawienie się do pracy tylko i wyłącznie, jeśli taki zapis znajdzie się w umowie. Jeżeli nic takiego nie zostało wspomniane w umowie, to nie ma prawa żądać odszkodowania. Należy również wiedzieć, że zleceniodawca może taki zapis uzupełnić jeszcze po podpisaniu dokumentu, jako dodatkowy aneks do umowy.

Wynagrodzenie w razie porzucenia umowy zlecenie

Przepisy prawa pracy mówią, że wynagrodzenie na umowie zlecenie przysługuje po zrealizowaniu zlecenia. W momencie gdy pracownik porzucił pracę, ale nie świadczył żadnych usług w ramach poprzednio zawartej umowy, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie przysługuje. Jeżeli pracownik świadczył pracę, to zleceniodawca musi wypłacić wynagrodzenie adekwatne do przepracowanych godzin.

Wynagrodzenie za porzucenie pracy na umowie zlecenie przysługuje więc normalnie, jeżeli pracownik odbył część swojego zlecenia. Jeżeli opuścił miejsce pracy, nie pracując nawet godziny, to za ten czas nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie.

Czytaj też: Wypowiedzenie umowy zlecenie

porzucenie pracy na umowie zlecenie

Czytaj też: Współpraca z agencją pracy — czy warto?

Formalności w razie porzucenia pracy

Tak, jak wcześniej wspominaliśmy zleceniodawca i zleceniobiorca, w każdej chwili mogą zerwać umowę zlecenie. Częściej jednak dochodzi do tego, że to zleceniobiorca rezygnuje z pracy, a tym samym porzuca umowę. W takim przypadku nie istnieją żadne dodatkowe formalności w razie porzucenia pracy, umowa po prostu staje się nieważna, ponieważ nie jest realizowana. Jeśli nie ma żadnych zapisów w umowie, które dotyczą okresu wypowiedzenia to oznacza, że nie trzeba składać wypowiedzenia.

Formalności w razie porzucenia pracy czekają jedynie na zleceniodawcy, który musi zgłosić do ZUS-u wygaśnięcie umowy zlecenia. Dotyczy to pracowników, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym itp. Wyrejestrowanie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia ustania ubezpieczeń. W przypadku braku realizacji umowy zlecenia, zleceniodawca musi dokonać korekty w zakresie odprowadzania składek na podatek dochodowy.

Rozwiązanie umowy zlecenia — jak przebiega?

Jeżeli umowa zlecenie została zawarta bez dodatkowych informacji o okresie wypowiedzenia to pracownik nie musi w sposób formalny rozwiązywać umowy zlecenie. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli w umowie zleceniobiorcy widnieje zapis o okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji należy rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Powinno to się odbyć za pomocą formy pisemnej, aby druga strona miała możliwość zapoznać się z treścią dokumentu.

Porzucenie pracy na umowie zlecenie nie ma takich samych konsekwencji, jak w przypadku umowy o pracę. Warto jednak dokładnie przeczytać treść umowy, czy nie ma tam zawartych zapisów o karach za niestawienie się do pracy lub o okresie wypowiedzenia. Istotne jest również znać prawo pracy, aby wiedzieć, jak w takiej sytuacji postąpić i jakie mamy prawa i obowiązki.

Sprawdź też: Dzień próbny — czy powinien być odpłatny?

Tagi