Powrót
10 min czytania 25 kwietnia 2024

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie

Zwolnienie lekarskie, czyli L4 przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku osób pracujących na umowie zlecenie. Czy zwolnienie lekarskie przysługuje na umowie zlecenie? Ile jest płatny zasiłek chorobowy na umowie zlecenie? Jakie są obowiązki i prawa zleceniobiorcy?

zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie

SPIS TREŚCI

Umowa zlecenie — ogólne zasady

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych, a to oznacza, że podlega Kodeksowi cywilnemu. Znacznie różni się od tradycyjnej umowy o pracę. Nie zapewnia takiej ochrony socjalnej w przypadku minimalnego wynagrodzenia czy płatnego urlopu wypoczynkowego. Umowa zlecenie jest atrakcyjna pod względem elastyczności, ale nie oferuje dodatkowych świadczeń.

Zwolnienie lekarskie — czym jest?

Zwolnienie lekarskie, czyli inaczej L4 to dokument wystawiony przez lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy. Można je otrzymać po wizycie lub badaniach u lekarza. Jest to czas na regenerację organizmu podczas choroby lub zrobienie badań okresowych czy planowanych zabiegów. Podczas wystawionego L4 nie można pracować, robić remontu czy wyjechać na wakacje. Jest to czas niezdolności do pracy, a więc ma być poświęcony w celu regeneracji zdrowia.

Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. Inne formy zatrudnienia nie gwarantują automatycznego zapewnienia ubezpieczenia chorobowego. Jak to jest w przypadku umowy zlecenia?

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie — czy jest możliwe?

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdej osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie mogą liczyć na zwolnienie lekarskie. Muszą przystąpić do dobrowolnych składek chorobowych. Aby to zrobić zleceniobiorca powinien wypełnić pisemny wniosek i przekazać go do zleceniodawcy. Wówczas zleceniodawca ma obowiązek zarejestrować zatrudnionego w ZUS.

Do dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego nie mogą zgłosić się:

  • Studenci poniżej 26 roku życia, ponieważ są objęci ubezpieczeniem z tytułu nauki.
  • Osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznym (emerytalnym, rentowym). Dobrowolnie, do chorobowego można przystąpić wyłącznie, jeśli składki te opłaca się obowiązkowo.

Ważne ubezpieczenie chorobowe daje prawo do: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego czy świadczeń rehabilitacyjnych.

Czytaj też: Praca w Polsce — dlaczego warto?

zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie

Czytaj też: Ukończenie 26 roku życia — jak wpłynie na wynagrodzenie?

Umowa zlecenie a okres wyczekiwania

Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego w przypadku umowy zlecenia, pracownik musi przepracować 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Zaliczają się do tego poprzednie okresy ubezpieczeniowe, jeśli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni lub była spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym czy odbywaniem służby wojskowej przez żołnierza. Natomiast zasiłek macierzyński czy opiekuńczy nie podlegają okresowi wyczekiwania — są one przyznawane od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem.

Komu jeszcze przysługuje L4 od pierwszego dnia ubezpieczenia?

  • absolwentom, którzy zostali zgłoszeni, objęci lub sami przystępują do ubezpieczenia chorobowego do 90 dni od ukończenia szkoły,
  • pracownikom, którym zdarzył się wypadek w pracy i z tego powodu idą na zwolnienie lekarskie,
  • zleceniobiorcom, którzy mają odpowiedni staż na umowie o pracę, czyli minimum 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłowie i senatorowie, którzy zaczynają opłacać dobrowolne składki na umowie zlecenie do 90 dni od końca swojej kadencji.

Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Każdy zleceniobiorca musi wiedzieć, że przez składki na ubezpieczenie chorobowe, wynagrodzenie netto ulegnie obniżeniu. W przypadku ubezpieczenia chorobowego dobrowolne składki wynoszą 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli średniego miesięcznego wynagrodzenia. Choć zleceniobiorca ponosi je w całości, to zleceniodawca jest odpowiedzialny za ich przekazanie do ZUS-u. Oznacza to, że składki te są pobierane bezpośrednio z wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Każdy pracownik na umowie zlecenie ma prawo wybrać, co jest dla niego ważniejsze, czy są to wyższe przychody, czy jednak zabezpieczenie na wypadek problemów zdrowotnych.

Czytaj też: Jak napisać CV bez doświadczenia?

zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie

Czytaj też: Praca na produkcji — co trzeba wiedzieć?

Niewykonanie zlecenia z powodu choroby

Czasem zdarza się nam zachorować i niestety nie mamy na to wpływu. Co się dzieje, jeśli pracownik nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne, a nie pojawia się w pracy z powodu choroby? Zleceniodawca może umieścić w umowie zapis, który rozwiązuje taką sytuację lub mówi o jej konsekwencjach. Może on żądać w takiej sytuacji zwolnienia lekarskiego, aby mieć dowód na usprawiedliwienie nieobecności. Przełożony może również wspomnieć o karach, jakie będą czekać na pracownika w momencie niepojawienia się w pracy. Zdarza się, że zleceniodawca może chcieć zastępstwa za rozchorowanego pracownika. Wszystkie te żądania powinny się pojawić w umowie zlecenie, bo tylko wtedy są ważne.

Odszkodowanie za nieobecność w pracy na umowie zlecenie

Pracodawca ma prawo domagać się o odszkodowanie za nieobecność w pracy pracownika, jeśli tylko taki zapis został umieszczony w umowie zlecenie. Takie odszkodowanie może mieć formę:

  • potrącenia części lub całości wynagrodzenia
  • naprawienia powstałej szkody (jeśli jest taka możliwość)

Zleceniodawca ma prawo również rozwiązać umowę z powodu niewywiązania się z realizacji zlecenia.

Umowa zlecenie działa na całkiem innych zasadach niż umowa o pracę. Jej zasady określa Kodeks cywilny, a nie tak jak w przypadku tej drugiej — Kodeks pracy. W momencie zachorowania i każdej innej nieobecności pracy, pracownikowi nie zostaje wypłacane wynagrodzenie, przez co, może nie czuć się stabilny finansowo.

Jest jednak możliwość uzyskać L4, dzięki dobrowolnym składkom na ubezpieczenie chorobowe. Zleceniobiorca musi złożyć pisemny wniosek u zleceniodawcy, aby je uzyskać.

Sprawdź też: Renta z tytułu niezdolności do pracy

Tagi