Powrót
4 min czytania 12 stycznia 2024

Ukończenie 26 roku życia — jak wpłynie na wynagrodzenie?

Młode osoby w wieku do 26 lat mogą korzystać z różnych przywilejów, w tym tych związanych z wynagrodzeniami. Jak ukończenie 26 roku życia wpłynie na zmianę wynagrodzenia? Co trzeba wiedzieć?

ukończenie 26 roku życia

SPIS TREŚCI:

PIT ZERO — na czym polega?

W sierpniu 2019 roku rząd wprowadził pit zerowy. Polega on na tym, że osoby młode, zwolnione są z podatku dochodowego do 26 roku życia. Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie:

  • stosunku pracy (umowy o pracę),
  • pracy nakładczej,
  • umowy zlecenia,
  • stosunku służbowego,
  • praktyki absolwenckiej, stażu,
  • spółdzielczego stosunku pracy.

Pracodawca, obliczając wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o pracę nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów, ulgi podatkowej, ani nie pobiera podatku PIT. Nie dotyczy to jednak osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub przedsiębiorców. W przypadku, gdy młody pracownik zarabia więcej w ciągu roku niż 85 528 zł to nadwyżka będzie opodatkowana 12% stawką podatku dochodowego.


W takiej sytuacji, przy ustalaniu kwoty zaliczki na podatek, pracodawca uwzględnia zarówno koszty, jak i ulgę podatkową. Kiedy dochód pracownika przekroczy kolejne 85 528 zł, zostanie on przesunięty na wyższy próg podatkowy, gdzie stawka podatku wynosi 32%.

Czytaj też: Umowa o dzieło — co musisz wiedzieć?

ukończenie 26 roku życia

Czytaj też: Wymiar czasu pracy 2024

Zwolnienie ze składek ZUS dla młodych pracowników

Inną ulgą dostępną dla osób do 26. roku życia jest zwolnienie ze składek ZUS, choć korzystać z niego może znacznie mniejsza grupa pracowników. Przede wszystkim, zwolnienie to obejmuje osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy zlecenia. Jest to związane z faktem, że składki ZUS są obowiązkowe w przypadku umowy o pracę. Natomiast umowa o dzieło, zasadniczo, nie nakłada obowiązku ubezpieczeniowego na żadnego z wykonawców.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie statusu ucznia lub studenta. Nie tylko wiek poniżej 26 lat jest decydujący — konieczne jest również potwierdzenie, że zleceniobiorca aktualnie się uczy. Dopiero wtedy uzyskuje zwolnienie ze składek ZUS.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków oznacza, że najlepszą opcją zatrudnienia jest umowa zlecenie, ponieważ wynagrodzenie brutto jest równoważne wynagrodzeniu netto. Osoba do 26. roku życia, z tytułu swojej pensji, nie jest obciążona żadnymi potrąceniami w postaci składek ani podatku.

Zmiany po 26 roku życia — jak wyglądają przepisy?

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy ukończenie 26 roku życia wpłynie na zmianę wynagrodzenia. W dniu urodzin młoda osoba może jeszcze cieszyć ulgą dla młodych, ale już od następnego dnia obowiązuje utrata danych przywilejów.

W przypadku zmiany przywilejów ważna jest dokładna data urodzin pracownika. Ministerstwo Finansów mówi, że wszystko będzie zależeć od terminu wynagrodzenia pracownika, to czy urodziny będą po czy przed dniem wypłaty wynagrodzenia. Jeśli będą przed to młody pracownik skorzysta z ulgi, jeśli po to niestety już nie.

Jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpi w dokładny dzień 26. urodzin pracownika, to i tak może on skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jednakże wszelkie dochody generowane od pierwszego dnia po osiągnięciu przez pracownika 26. roku życia podlegają już opodatkowaniu.

W jaki sposób zmienia się wynagrodzenie po 26 roku życia?

Zastanawiasz się, ile będziesz zarabiać po 26 roku życia? To zależy od Twojej formy zatrudnienia. Przy pracy na umowie o pracę:

ukończenie 26 roku życia

W powyższym przypadku pracownikowi po 26 roku życia kwota wynagrodzenia będzie pomniejszona o 291 zł (kwota podatku).

W przypadku umowy zlecenie:

ukończenie 26 roku życia

W powyższym przypadku wynagrodzenie zmniejszy się o 893,28 zł.

Podsumowując, ulga podatkowa dla młodych (zwolnienie z podatku) istnieje tylko dla osób do 26 lat. Ukończenie 26 roku życia sprawi, że wynagrodzenia zmniejszą się o podatek dochodowy oraz składki do ZUS. Otrzymywanie wynagrodzenia wolnego od podatku dla osób poniżej 26. roku życia zależy nie tylko od wieku podatnika, ale także od wysokości zarobków, jakie osiąga za wykonywaną pracę. Kluczową rolę odgrywa również rodzaj zawartej umowy z pracodawcą.

Sprawdź też: Jakie są korzyści agencji pracy tymczasowej?

Tagi