Powrót
4 min czytania 17 stycznia 2024

Dzień próbny — czy powinien być odpłatny?

Pracodawca często, zanim zatrudni pracownika zaprasza go na dzień próbny do pracy, aby sprawdzić, czy poradzi sobie z nowymi obowiązkami. Czy dzień próbny powinien być odpłatny? Jak wygląda dzień próbny w Kodeksie pracy?

dzień próbny

SPIS TREŚCI

Dzień próbny w Kodeksie pracy

W Kodeksie pracy nie ma bezpośrednich informacji dotyczących dnia próbnego w pracy. Wspomina się jednak o zawarciu umowy na okres próbny. Pracodawca ma obowiązek przyjęcia pracownika na dzień próbny tylko po podpisaniu z nim umowy na okres próbny. Jeśli tego nie zrobi praca świadczona jest nielegalnie. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku pracy na umowę zlecenie. Pracownik ma prawo podpisać z pracodawcą umowę przed rozpoczęciem dnia próbnego w pracy.

Umowa na okres próbny

Jeśli pracodawca będzie chciał sprawdzić umiejętności nowego pracownika może zaprosić go do swojego zakładu pracy na dzień próbny. W takim przypadku jego obowiązkiem będzie podpisanie umowy na okres próbny, jeśli pracownik będzie w przyszłości chciał pracować na podstawie umowy o pracę. Umowa na czas próbny może być podpisana na czas, który nie przekracza 3 miesięcy. Powinna być zawarta na piśmie i zawierać takie informacje jak:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • miejsce pracy,
 • datę zawarcia umowy,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia.

Według art.34 Kodeksu pracy umowę na okres próbny można rozwiązać za wypowiedzeniem, a okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, w przypadku gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Czytaj też: Gdzie szukać pracy na magazynie?

dzień próbny

Czytaj też: Bezpieczeństwo w pracy — jak o nie dbać?

Czy dzień próbny jest płatny?

Według przepisów praca nie może być świadczona w sposób bezpłatny:

Zgodnie z przepisami prawa pracy wynagrodzenie za pracę jest podstawowym elementem stosunku pracy, a za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie, którego pracownik nie może się zrzec (art. 80 & 84 Kodeksu pracy).

Dzień próbny w pracy a brak zapłaty — co robić?

Niestety często zdarza się, że młodzi pracownicy, niemający pojęcia o przysługujących im prawach są wykorzystywani przez pracodawców. Nie ma znaczenia, czy pracownik wykonywał obowiązki, czy tylko przyglądał się innym pracownikom, za dzień próbny musi mieć zapłacone. Samo poświęcenie czasu dla pracodawcy jest pewną formą świadczenia pracy. Nie dajmy się więc nabrać, jeśli pracodawca mówi inaczej.

Co zrobić jeżeli nie otrzymałem wynagrodzenia za pracę?

W przypadku jeśli nie otrzymało się wynagrodzenia za dzień próbny, należy zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o jego wypłatę, przesyłając do niego wezwanie do zapłaty. Pracownik w danym wniosku musi napisać czas wykonywania pracy oraz stawkę. Jeżeli pracodawca nie ustosunkuje się do danego wezwania, należy zgłosić pracodawcę do sądu pracy lub do PIPu, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. Są to instytucje, które mają stwierdzić istnienie stosunku pracy i zażądać od pracodawcy wypłaty odszkodowania w postaci zaległego wynagrodzenia.

Czytaj też: Kontrola na zwolnieniu lekarskim

dzień próbny

Dzień próbny w pracy — czy warto dochodzić swoich praw?

W sytuacji, gdy spotykamy się z nieuczciwym pracodawcą, który narusza zasady poprzez stosowanie bezpłatnych dni próbnych, konieczne jest skierowanie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Jednak, aby skutecznie chronić swoje prawa, warto również podjąć dodatkowe kroki i zwrócić się do sądu pracy z wnioskiem o:

 1. Stwierdzenie istnienia stosunku pracy,
 2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą bez wypowiedzenia z winy pracodawcy,
 3. Żądanie zasądzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby pracownikowi przez okres wypowiedzenia.

Udowodnienie nielegalnego wykorzystania bezpłatnego dnia pracy może wydawać się trudne. Odpuszczamy takie sytuacje, a naszą wymówką jest brak dowodów lub zbyt niska kwota, żeby kierować od razu do sądu. Należy jednak pamiętać, że poświęciliśmy swój cenny czas, który by mógł być wykorzystany w innym celu. Odpuszczanie w takich sytuacjach, będzie powodować, że pracodawca dalej będzie tak wykorzystywać innych.

Wynagrodzenie za dzień próbny — ile powinno wynosić?

Według prawa pracy za dzień próbny należy się wynagrodzenie. Nie może być ono niższe niż obowiązujące najniższe wynagrodzenie ustawowe. Od 1 stycznia 2024 wynosi ono 4242 zł brutto, stawka godzinowa 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024: 4300 zł brutto, stawka godzinowa 28,10 zł brutto.

Bezpłatny dzień próbny — jakie są konsekwencje dla pracodawcy?

Jeżeli pracodawca dopuści pracownika do pracy bez podpisania pisemnej umowy może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jest to naruszenie, za które pracodawca może otrzymać karę grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł!

Prawo pracy mówi, że dzień próbny w pracy zawsze musi być odpłatny. Pracodawca ma obowiązek podpisać z pracownikiem umowę na okres próbny lub umowę zlecenie przed rozpoczęciem jego dnia pracy. Jeśli tego nie zrobi konsekwencje pracodawcy mogą być wysokie. Warto dochodzić swoich praw, aby żaden przełożony nie mógł nas nielegalnie wykorzystać.

Sprawdź też: Dobra agencja pracy — jakie ma cechy?

Tagi