Powrót
10 min czytania 3 lipca 2023

Praca dla obcokrajowców w Polsce — jakie są perspektywy?

Praca dla obcokrajowców w Polsce staje się coraz bardziej obiecująca i atrakcyjna. Wzrost gospodarczy i rozwój różnych sektorów otwierają nowe możliwości zawodowe dla cudzoziemców. Polska jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych pracowników ze względu na stabilność ekonomiczną i rosnące zapotrzebowanie na różnorodne umiejętności. Jakie są perspektywy pracy w Polsce? Jak znaleźć pracę dla obcokrajowca? Kiedy praca cudzoziemca jest legalna?

praca dla obcokrajowcow w Polsce

SPIS TREŚCI

Atrakcyjność polskiego rynku wzrasta

Polski rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjny dla cudzoziemców. Z roku na rok rośnie liczba przyjezdnych. W grudniu 2022 roku liczba ubezpieczonych obcokrajowców wyniosła 1 mln 63 tys. i wzrosła o 191,7 tys. w stosunku do stycznia 2022 roku.

 • Milion ubezpieczonych przekroczyliśmy latem i jest to jak dotychczas rekordowa liczba. Obcokrajowcy stanowią u nas 6,5 % wszystkich ubezpieczonych. To oznacza, że atrakcyjność polskiego rynku pracy wciąż rośnie. Tak duży wzrost spowodowany jest głównie panującą wojną na Ukrainie. Obywatele Ukrainy stanowią 72% wszystkich obcokrajowców w rejestrach ZUS.
 • Jak podaje ZUS: “Mimo trudnej sytuacji na rynku nie widzimy masowego ubytku liczby płatników składek. W grudniu zanotowaliśmy 2 mln 640 tys. płatników w ubezpieczeniu emerytalnym. Jest to o 33 tys. więcej niż w grudniu 2021 r. Liczba osób ubezpieczonych, które były zarejestrowane w ZUS na koniec 2022 r., wyniosła ok. 15,9 mln. To o 244,4 tys. więcej w stosunku do stycznia 2022 r.”.

  Źródło: Dane z ZUS

Jak wygląda rynek pracy w Polsce w 2023 roku?

W 2023 roku rynek pracy w Polsce oferuje atrakcyjne perspektywy dla obcokrajowców. Polska stopniowo staje się coraz bardziej popularnym miejscem zatrudnienia dla osób spoza kraju, przyciągając zarówno wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i pracowników sezonowych. Jednym z głównych czynników przyciągających obcokrajowców do Polski jest dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Kraj ten cieszy się stabilnym wzrostem gospodarczym, co przekłada się na powstawanie nowych miejsc pracy w różnych sektorach.

Według raportu stworzonego przez “Barometr zawodów” nad zawodami deficytowymi w 2023 roku istnieje kilka branż, których braki można zauważyć na rynku pracy. Jakich pracowników brakuje w Polsce?

 • branża transportowa: magazynierzy, kierowcy, mechanicy pojazdów
 • branża medyczno-opiekuńcza: opiekunowie osób starszych, lekarze, pielęgniarki, psychologowie
 • branża finansowa: księgowi, pracownicy ds. rachunkowości
 • branża budowlana: betoniarze, zbrojarze, brukarze, stolarze, murarze, tynkarze, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • branża produkcyjna: elektrycy, ślusarze, spawacze, cieśle, stolarze, elektromechanicy, elektromonterzy
 • branża edukacyjna: nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele szkół specjalnych, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.

Czytaj też: Kodeks pracy 2023

praca dla obcokrajowców w Polsce

Kto najczęściej przyjeżdża do Polski do pracy?

Według Barometru rynku pracy przeprowadzonego przez Personnel Service w 2023 roku większość polskich firm ma pozytywny (29%) lub neutralny (35%) stosunek do Ukraińców. Firmy cenią w nich głównie szybką adaptację, pracowitość, szybką naukę języka polskiego, lojalność, doświadczenie i skromność. Konsekwencją wojny jest także wzrost zapotrzebowania na pracowników z innych krajów. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało, że wzrosła liczba zezwoleń na pracę dla obywateli innych krajów. W 2022 roku wydano 365 tys. zezwoleń na podjęcie pracy w tym jedynie 85 tys. dla obywateli Ukrainy. Napłynęło na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również wiele cudzoziemców z Azji. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę uzyskało: 41,6 tys. mieszkańców Indii, 33,3 tys. Turcji, 22,5 tys. Filipin, 20 tys. Nepalu. Rośnie również odsetek pracodawców, którzy chcą lub mają w planie zatrudnianie obcokrajowców z innych krajów takich jak: Białoruś (10%), Gruzja (7%), Mołdawia (6%), Armenia (5%).

Praca dla obcokrajowców w Polsce — kiedy praca cudzoziemca jest legalna?

Dla obywatela krajów, które są w Unii Europejskiej, istnieje możliwość wykonywania pracy na terytorium Polski. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli pobyt cudzoziemca dotyczy osób spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Może on legalnie podjąć pracę, ale musi spełnić określone warunki:

 • posiadać dokumenty tożsamościowe: dowód osobisty, paszport
 • posiadać odpowiednie dokumenty pobytowe: wizę lub kartę pobytu
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • pracodawca uzyska dla niego zezwolenie na pracę sezonową lub złoży oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • pracodawca musi pilnować obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemca, inaczej może zostać podciągnięty do odpowiedzialności.

Cudzoziemiec nie może legalnie pracować, jeśli przebywa w Polsce na podstawie:

 • wizy 01 – cel turystyczny
 • wizy 20 – korzystanie z ochrony czasowej
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Co to jest karta pobytu?

Do legalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi spoza UE, EOG i Szwajcarii potrzebny jest dokument zezwalający na pracę w Polsce. Dokument ten zezwala na:

 • pobyt stały
 • pobyt czasowy
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • pobyt ze względów humanitarnych
 • ochrona międzynarodowa (jeśli nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej).

W Polsce karta pobytu jest wydawana przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt. Obcokrajowcy, którzy chcą legalnie przebywać na terenie Polski przez dłuższy czas, muszą ubiegać się o kartę pobytu odpowiednią do swojej sytuacji.

Procedura ubiegania się o kartę pobytu zazwyczaj wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, dostarczenia wymaganych dokumentów, takich jak paszport, dokumenty potwierdzające cel pobytu, świadectwo ubezpieczenia zdrowotnego, a także opłacenia stosownej opłaty administracyjnej.

Karty pobytu mają ważność ograniczoną w czasie i mogą być przedłużane przed ich wygaśnięciem. Warunki ubiegania się o kartę pobytu oraz dokumenty wymagane do uzyskania karty mogą różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności i celu pobytu obcokrajowca w Polsce.

Czytaj też: Podanie o pracę — wzór, jak napisać?

praca dla obcokrajowców w Polsce

Czytaj też: Brutto ile to netto?

Praca dla obcokrajowców w Polsce — oferty pracy


W Polsce istnieje rosnące zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych w różnych branżach. Praca dla obcokrajowców może stanowić atrakcyjną opcję dla osób poszukujących zatrudnienia w kraju o rozwijającej się gospodarce i rosnącym rynku pracy. Polska oferuje szeroki wybór możliwości zawodowych, zarówno w sektorze usługowym, jak i produkcyjnym, co przyciąga obcokrajowców z różnych krajów. Praca dla obcokrajowców w Polsce może być dostępna zarówno dla osób o wysokich kwalifikacjach, jak i dla tych, którzy poszukują stanowisk bardziej fizycznych. Jakie są oferty pracy dla obcokrajowców w Polsce?

 • Praca w gastronomii – w branży gastronomicznej, zwłaszcza w dużych miastach, istnieje popyt na pracowników w restauracjach, barach, kawiarniach i fast foodach. Można znaleźć oferty pracy głównie jako pomoc kuchenna czy dostawca jedzenia. Niektóre miejsca pracy mogą wymagać jedynie podstawowej znajomości języka angielskiego.
 • Praca w sektorze budowlanym – branża budowlana często zatrudnia obcokrajowców w różnych fizycznych rolach, takich jak pomocnik budowlany, monter, malarz, elektryk, tynkarz, stolarz itp. Choć znajomość języka polskiego może być korzystna, w niektórych przypadkach można znaleźć pracę w zespołach, gdzie wystarczy podstawowa komunikacja w języku angielskim.
 • Praca w logistyce i magazynach – duże centra logistyczne, magazyny i firmy spedycyjne często poszukują pracowników do zadań takich jak pakowanie, sortowanie, załadunek/rozładunek, obsługa wózków widłowych itp.
 • Praca w produkcji i przemyśle – w niektórych branżach produkcyjnych, takich jak automotive, elektronika, tekstylia czy spożywcza, istnieje popyt na pracowników produkcyjnych do wykonywania prostych zadań montażowych, pakowania, obsługi maszyn itp.

Gdzie szukać pracy dla obcokrajowca?

Obcokrajowcy szukają pracy w różnych miejscach, w zależności od swoich umiejętności, doświadczenia i preferencji. Najczęściej obcokrajowiec szuka pracy w:

 • agencji pracy
 • na portalach z pracą
 • w mediach społecznościowych — grupy tematyczne, przeznaczone najczęściej dla danej nacji
 • w Urzędach pracy

Agencja pracy jako wsparcie dla obcokrajowców

Agencje pracy stanowią istotne wsparcie dla obcokrajowców poszukujących zatrudnienia w Polsce. Działają jako pośrednicy pomiędzy pracodawcami a pracownikami, pomagając znaleźć odpowiednie stanowiska i ułatwiając proces rekrutacyjny.

Agencje pracy mają szeroką wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na konkretne umiejętności i branże, co umożliwia im skuteczne dopasowanie kandydatów do odpowiednich ofert pracy. Posiadają również dostęp do różnorodnych ofert zatrudnienia, zarówno na krótkoterminowe projekty, jak i na dłuższe okresy.

Działając jako pośrednik, agencje pracy pomagają obcokrajowcom w procesie legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zapewniają wsparcie w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i formalności, takich jak wizy, zezwolenia na pracę czy rejestracja pobytu. Dodatkowo często oferują również pomoc w zakwaterowaniu, tłumaczeniu czy integracji w nowym środowisku.

Pracując z agencją pracy, obcokrajowiec może skorzystać z profesjonalnego doradztwa i wsparcia w kwestiach związanych z poszukiwaniem pracy, negocjacją warunków zatrudnienia i ochroną praw pracowniczych. Dzięki nim obcokrajowcy mają większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy w Polsce, zgodnej z ich umiejętnościami i oczekiwaniami. Jest to również doskonała okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, poznania nowej kultury i rozwinięcia umiejętności międzykulturowych.

Eurokadra — idealne miejsce dla obcokrajowców

Eurokadra to profesjonalna agencja pracy tymczasowej i pracy stałej, specjalizuje się w rekrutacji i wsparciu obcokrajowców w znalezieniu pracy w Polsce. Działając na rynku od wielu lat, Eurokadra zdobyła reputację jako niezawodny partner dla osób poszukujących zatrudnienia.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy! Jeśli jesteś obcokrajowcem i szukasz pracy w Polsce, to pomożemy Ci ją znaleźć! Sprawdź nasze aktualne oferty pracy dla obcokrajowców.

Zajmujemy się:

 • legalizacją pobytów obcokrajowców
 • rekrutacją na różnorodne stanowiska pracy
 • pracą tymczasową
 • pomocą w uzyskaniu karty pobytu (stałego pobytu lub czasowego)
 • outsourcingiem procesów
 • obsługą kadrowo-płacową
 • leasingiem pracowniczym

Praca dla obcokrajowców w Polsce ma obecnie korzystne perspektywy, które oferują wiele możliwości. Wzrost gospodarczy, rozwój różnych sektorów i potrzeba siły roboczej przyczyniają się do zwiększonego popytu na pracowników zagranicznych. W Polsce cały czas cudzoziemców przybywa, przez co tworzy się dla nich coraz więcej miejsc pracy. Legalny pobyt staje się coraz łatwiejszy (przez uproszczenie dokumentów), a więc odsetek chętnych do pracy również rośnie.

Sprawdź też: Jakie są korzyści agencji pracy?

Tagi