Powrót
9 min czytania 5 stycznia 2024

Kim jest pracownik tymczasowy?

Zdarza się, że osoby szukają pracy na pewien konkretny czas. Wtedy pomaga im znaleźć zatrudnienie agencja pracy. Taką osobę nazywa się pracownikiem tymczasowym. Kim dokładnie jest pracownik tymczasowy? Jak wygląda jego zatrudnienie? Jakie mają prawa pracownicy tymczasowi? Jaki jest limit pracy tymczasowej?

pracownik tymczasowy

SPIS TREŚCI:

Pracownik tymczasowy — kim jest?

Pracownik tymczasowy to osoba, która wykonuje pracę tymczasową, czyli taką, która zlecona jest na jakiś konkretny czas. Zazwyczaj zatrudnienie odbywa się przez agencję pracy, która wyznacza mu miejsce pracy. Współpraca zachodzi pomiędzy trzema stronami: zakładem pracy a agencją pracy a pracownikiem tymczasowym.

Charakterystyczną cechą pracowników tymczasowych jest elastyczność ich zatrudnienia. Mogą być zatrudnieni na krótkoterminowe projekty, zastępować pracowników na urlopach lub w okresach wzmożonego zapotrzebowania na siłę roboczą.

Pracodawca użytkownik — kim jest?

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu pracy na rzecz tzw. pracodawcy użytkownika. Jest to pracodawca lub podmiot, do którego został skierowany pracownik przez agencję pracy tymczasowej. Może wyznaczać pracownikowi zadania i kontrolować ich wykonanie. Agencja pracy jest formalnie pracodawcą, to z nią podpisuje się umowę, ona wypłaca wynagrodzenie, z nią trzeba ustalać wszelkie formalne uzgodnienia. Jest pośrednikiem między pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym.

Kiedy nie można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Istnieją pewne sytuacje, w których pracownik tymczasowy nie może podjąć zatrudnienia:

 • prace szczególnie niebezpieczne (np. prace na wysokości, budowlane, rozbiórkowe, w których używa się niebezpiecznych materiałów)
 • prace na stanowisku, na którym na stałe jest zatrudniony inny pracownik, ale uczestniczy w strajku,
 • prace wymagające uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy jeśli pracodawca w ciągu 3 ostatnich miesięcy zatrudniał na danym stanowisku inną osobę i zwolnił ją z przyczyn, które nie dotyczyły pracownika (np. ze względu na likwidacje działu lub redukcję etatów).

Czytaj też: Monitoring w miejscu pracy a prawa pracownika

pracownik tymczasowy

Czytaj też: Orzeczenie niepełnosprawności a praca

Jakie prace wykonuje się w ramach pracy tymczasowej?


Prace tymczasowe mogą obejmować różnorodne stanowiska i branże, zależnie od potrzeb pracodawców oraz specjalizacji agencji pracy tymczasowej. Najczęściej należą do nich:

 • prace sezonowe, okresowe, dodatkowe — np. magazynier, kelner, kucharz, pracownik produkcji, inwentaryzacja, hostessa, opieka nad dziećmi,
 • prace, które pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika nie byliby w stanie wykonać w określonym terminie,
 • prace, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Umowa o pracę tymczasową — co trzeba wiedzieć?

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej najczęściej odbywa się przez podpisywanie umowy o pracę tymczasową, zawarcie umowy zlecenie lub umowy na czas określony. Czym dokładnie jest umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową charakteryzuje się trójstronną relacją zatrudnienia, w której udział biorą:

 • agencja pracy tymczasowej
 • zakład pracy (pracodawca użytkownik)
 • pracownik tymczasowy

W umowie o pracę tymczasową będą musiały być zapisane poniższe informacje:

 • rodzaj wykonywanej pracy tymczasowej
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu
 • okres wykonywania pracy tymczasowej
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej

Należy pamiętać, że praca tymczasowa wliczana jest do stażu pracy, tylko w przypadku gdy wykonywana jest na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, ponieważ regulowana jest przez Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy.

Ważne! Pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej niż inni pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika.

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa oferuje pracownikom szereg korzyści, które mogą stanowić atrakcyjne zatrudnienie. Jakie są zalety pracy tymczasowej?

 • Szybkie zatrudnienie — praca tymczasowa umożliwia szybkie znalezienie zatrudnienia, co może być ważne w przypadku nagłej utraty pracy lub poszukiwania pierwszego doświadczenia zawodowego.
 • Zdobycie różnorodnego doświadczenia — pracownicy tymczasowi często mają możliwość pracowania w różnych firmach, branżach i na różnych stanowiskach. To pozwala na zdobycie różnorodnych umiejętności i doświadczeń zawodowych.
 • Elastyczność — praca tymczasowa często oferuje elastyczne godziny pracy, co może być korzystne dla osób, które chcą dostosować swoją pracę do życia prywatnego.
 • Możliwość stałego zatrudnienia — praca tymczasowa może z czasem stać się pracą stałą, w której będzie można rozwijać się i awansować.

Czytaj też: Dzień wolny za święto w sobotę

pracownik tymczasowy

Jakie są prawa i obowiązki pracownika tymczasowego?

Obowiązki pracownika tymczasowego nie różnią się od obowiązków zwykłego pracownika. Podpisując umowę z agencją pracy, pracownik deklaruje się, że będzie wykonywać swoją pracę w sposób sumienny i dokładny. Musi on również przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy oraz czasu pracy. Są to podstawowe obowiązki każdego pracownika. Ma również prawo do rozwiązania umowy tymczasowej.

Jaki jest limit pracy tymczasowej?

Umowa o pracę tymczasową musi być terminowa, co oznacza, że nie wolno jej podpisywać na czas nieograniczony. Nie można również zawierać umów bez końca, które by trwały kilka lat. Według ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej może skierować do pracy na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Okres pracy tymczasowej nie może być więc dłuższy niż półtora roku.

Agencja pracy tymczasowej — jaką agencję wybrać?

Wybór właściwej agencji pracy tymczasowej jest kluczowy dla znalezienia satysfakcjonującej pracy. Warto zwracać uwagę na jej legalność, aby praca była świadczona zgodnie z prawem. Istnieje Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, w którym można sprawdzić, czy dana agencja pracy jest w nim zarejestrowana. Należy również pamiętać o tym, że agencja pracy nie może wyciągać od pracowników pieniędzy za umawianie na rozmowy kwalifikacyjne lub za znalezienie pracy. Na co zwracać uwagę?

 • Staż na rynku pracy — sprawdź, jak długo dana agencja pracy istnieje na rynku. Doświadczenie w tej branży jest bardzo ważne, wpływa na jakość pozyskanych ofert pracy oraz współpracę.
 • Dostępność ofert pracy — duża dostępność ofert świadczy o tym, że pracodawcy chętniej współpracują z daną agencją pracy. Dla kandydatów jest to duży plus, ponieważ mogą wybrać ofertę dopasowaną do ich potrzeb.
 • Warunki umowy — przeczytaj dokładnie warunki umowy z agencją, w tym wynagrodzenie, terminy płatności, zasady rozwiązania umowy. Sprawdź, czy informacje pokrywają się z tym, co wcześniej było umówione.

Jeśli szukasz pracy tymczasowej możesz odezwać się do nas! Jesteśmy agencją pracy z długim stażem, która znajdzie dla Ciebie pracę! Skontaktuj się z nami!

Specyfika pracy tymczasowej polega na tym, że jest ona zawarta na określony czas i przez agencję pracy tymczasowej. Prawa pracownika tymczasowego i warunki zatrudnienia są takie same jak zwykłego pracownika. Musi on dbać o bezpieczeństwo pracy, być równo traktowany oraz spełniać podstawowe obowiązki pracownika.

Sprawdź też: Pasek wynagrodzeń — czy pracownik powinien go otrzymać?

Tagi