Powrót
2 min czytania 8 marca 2022

Dofinansowanie z PFRON – jak je uzyskać?

Wielu przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju pomocy państwa i innych form wsparcia. Dotyczą one zazwyczaj zatrudniania pracowników, praktyk, płatnych staży oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ostatnim z tych obszarów doskonałym rozwiązaniem jest dofinansowanie z PFRON. W naszym artykule podpowiemy, jak skorzystać z takiej pomocy finansowej.

dofinansowanie z PFRON

PFRON – DEFINICJA

PFRON to fundusz powstały w celu umożliwienia dofinansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Odpowiada również za realizowanie celów pokrewnych związanych z osobami o danym stopniu niepełnosprawności. Fundusz działa na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej.


Zatrudniając niepełnosprawnego pracownika, pracodawca może ubiegać się o miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, ilu mamy niepełnosprawnych pracowników ani czy jesteśmy zakładem pracy chronionej. Musi być jednak spełnionych kilka warunków.
Jeżeli pracodawca zatrudnia do 25 pracowników, musi zatrudniać co najmniej 6% osób niepełnosprawnych. Małe przedsiębiorstwa (poniżej 25 pracowników) nie muszą spełniać tego wymogu. Są też pracodawcy, którzy mimo zatrudniania niepełnosprawnych pracowników nie kwalifikują się do dofinansowania.

Nie za każdego niepełnosprawnego pracownika otrzymamy środki z PFRON. Aby je otrzymać, muszą być spełnione pewne warunki. Liczy się rodzaj umowy zawartej z pracownikiem. Ważny jest jego stopień niepełnosprawności oraz data otrzymania orzeczenia. Wymogów jest kilka, ale warto je znać, aby bez problemu zacząć otrzymywać dofinansowanie z PFRON.JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PFRON?


Najpierw pracodawca zatrudnia pracownika, a po wypłaceniu pierwszej pensji składa wniosek o dofinansowanie. Wniosek taki musi być składany w każdym miesiącu, za który chce otrzymywać świadczenia. Jeżeli organizacja zamierza ubiegać się o środki PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń, składa wniosek Wn-D wraz z załącznikami. W przypadku przedsiębiorcy niepełnosprawnego przesyła on do PFRON wniosek Wn-U-G wraz z załącznikami.

Od końca 2014 r. obowiązują przepisy określające PFRON jako jednostkę posiadającą osobowość prawną z zarządem i radą nadzorczą. Osobowość prawna pozwoli zachować silny i stabilny system zarządzania środkami finansowymi. Na mocy nowelizacji Fundusz został częściowo zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych. Wyłączeniu temu podlegają cele statutowe, za wyjątkiem środków przekazywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.


Tagi