Przychód a dochód — jakie są różnice?

Wzrost naszych finansów i zdolność do zarządzania nimi zależy od wielu czynników. Dwa z tych czynników, które często mylimy lub używamy zamiennie, to “przychód” i “dochód”. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się tożsame, istnieją fundamentalne różnice między tymi pojęciami, które mają kluczowe znaczenie dla naszego portfela. Przychód a dochód — jakie są różnice? Co to są koszty uzyskania przychodu? Sprawdź poniższy artykuł i zaczerpnij solidnej dawki wiedzy!

przychód a dochód

SPIS TREŚCI

Co to jest przychód?

Przychód jest całkowitym strumieniem pieniędzy, który uzyskuje się w wyniku naszych działań zarobkowych. Może pochodzić z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, dochody z biznesu, zyski z inwestycji czy renta. Przychód to kwota, jaką uzyskała firma ze sprzedaży usług i towarów netto (bez podatku VAT — jeśli go dotyczy). Jest to suma pieniędzy, która nie została opodatkowana. Nie jest to więc faktyczny stan sytuacji finansowej firmy bądź pracownika.

Uzyskać przychód można przy:

 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • ze stosunku pracy,
 • z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego,
 • z nieruchomości oraz z pracy nakładczej.

Według art. 14. ust. 1:

“Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt. 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.”

Jeśli prowadzisz pełną księgowość jako osoba prawna, wszystkie uzyskane przychody musisz zapisać i zaksięgować w rachunku zysków i strat.

Źródła przychodu

Prawo ściśle określa, jakie są źródła przychodów:

 • stosunek pracy
 • praca nakładcza
 • prawa majątkowe i kapitały pieniężne
 • pozarolnicza działalność gospodarcza
 • emerytura i renta
 • działalność wykonywana osobiście
 • dzierżawa, poddzierżawa, najem, podnajem

Innymi źródłami przychodów firmy mogą być:

 • dotacje
 • dopłaty
 • subwencje
 • świadczenia, które uzyskuje się na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków

Źródła przychodu osiągane przez osoby fizyczne:

 • stypendia
 • dopłaty
 • nagrody
 • zasiłki pieniężne wypłacone z ubezpieczenia społecznego
 • kwoty przyznawane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
 • alimenty

Co to jest dochód?

Dochód natomiast to to, co pozostaje nam po odjęciu wszystkich kosztów związanych z generowaniem przychodów. Obejmuje on wszelkie wydatki, które ponosimy, aby utrzymać naszą działalność zarobkową lub zarządzać naszymi finansami. Dochód jest kluczowym wskaźnikiem naszej rzeczywistej zdolności do gromadzenia oszczędności, inwestowania lub spełniania naszych celów finansowych. Aby uzyskać dochód, wartość przychodu musi być większa niż koszt jego uzyskania.

Koszty, które są odliczane od przychodu, mogą obejmować różne wydatki, takie jak podatki, składki ubezpieczeniowe, koszty prowadzenia biznesu, koszty utrzymania i inne zobowiązania finansowe. Odejmując te koszty od całkowitego przychodu, otrzymujemy nasz dochód.

Istnieją dwa rodzaje dochodu:

 • dochód netto — to kwota pieniędzy, która pozostaje nam po odjęciu wszystkich kosztów, podatków i innych potrąceń od naszego dochodu brutto. Oznacza to, że jest to kwota, którą faktycznie otrzymujemy lub którą mamy do dyspozycji po uwzględnieniu wszystkich obniżeń. Dochód netto jest tym, co pozostaje nam “w kieszeni” po pokryciu wszystkich zobowiązań finansowych.
 • dochód brutto — to całkowita suma pieniędzy, jaką otrzymujemy lub generujemy przed potrąceniem wszelkich kosztów, podatków, składek ubezpieczeniowych czy innych potrąceń. Jest to nasz przychód w pełnej, nieuwzględniającej żadnych obniżeń formie. Przykładowo, wynagrodzenie brutto jest kwotą, którą otrzymujemy przed potrąceniem podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Czytaj też: Poradnik antyinflacyjny — jak oszczędzać pieniądze?

przychód a dochód

Czytaj też: Urlop okolicznościowy

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które są niezbędne do wygenerowania przychodu z różnych źródeł. Są to koszty, które można bezpośrednio powiązać z prowadzeniem działalności zarobkowej lub generowaniem przychodu. Istotne jest, żeby pamiętać, że koszty uzyskania przychodu są potrącane od całkowitego przychodu, aby obliczyć rzeczywisty dochód.

Koszty uzyskania przychodu to wydatki

 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • nie są tym samym, co wydatki osobiste, np. za telefon czy samochód służbowy
 • które muszą być odpowiednio udokumentowane
 • które poniesione zostały, aby zabezpieczyć i zachować źródła przychodów firmy oraz ich osiągnięcia

Koszty uzyskania przychodu można podzielić na dwie formy:

 • koszty pośrednie — to takie, które ponosi się np. w chwili wynajmu nieruchomości lub obsługi księgowej
 • koszty bezpośrednie — ponosi się je przy zakupie towarów, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji.

Za koszty uzyskania przychodu nie uważa się:

 • zakup gruntów lub praw wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
 • straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, które zostały już pokryte sumą odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 22h ust. 1 pkt 1.
 • odsetki od udziału kapitałowego wspólnika w spółce, która nie jest osobą prawną.

Przychód a dochód pracownika

W przypadku wynagrodzenia pracownika:

 • przychód — to kwota wynagrodzenia brutto
 • dochód — to kwota wynagrodzenia netto

Pracownicy zatrudnieni na etacie mają możliwość skorzystania ze zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu, który wynosi 250 zł lub 300 zł, w zależności od tego, czy pracują w miejscu zamieszkania czy w odległych miejscowościach. Oznacza to, że mogą odliczyć tę kwotę od swojego przychodu, niezależnie od rzeczywistych wydatków, które ponoszą.

Przychód a dochód — czym się od siebie różnią?

Podstawowa różnica między przychodem a dochodem jest taka, że:

 • Kwota przychodu to suma należności, jakie wpływają na konto osoby fizycznej lub firmy. Kwota dochodu to faktyczny zysk, po opodatkowaniu.
 • Dochód dzieli się na brutto i netto. W przypadku przychodu nie ma żadnego podziału.
 • Wysokość przychodu ma wpływ na obowiązujący przedsiębiorcę podatek. Jest to istotne, ponieważ od dochodu zależy, ile przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatku. Dochód to kwota, która pozostaje na koncie przedsiębiorcy po spełnieniu tych formalności podatkowych.
 • Dochód to realna sytuacja finansowa firmy bądź osoby fizycznej. Przychód nie podlega ocenie, ponieważ jest to kwota, która nie zawiera jeszcze podatku dochodowego.

Czytaj też: NIP — co to jest i jak sprawdzić?

przychód a dochód

Dochód netto a dochód brutto — jakie są między nimi różnice?

Nadal zastanawiasz się, jaka jest różnica netto i brutto? Wyjaśniamy!

Różnice między dochodem netto a dochodem brutto wynikają z obniżeń, które są odliczane od naszego dochodu brutto. Te obniżki mogą obejmować podatki, składki ubezpieczeniowe społeczne, składki na fundusze emerytalne i inne koszty związane z naszymi finansami. Dochód netto jest bardziej realistycznym wskaźnikiem naszej faktycznej dostępności finansowej.

Jak obliczyć przychód i dochód?

Jak dokonać szybkich obliczeń w działalności?

Aby obliczyć przychód, należy zsumować kwoty należne netto, czyli bez naliczonego podatku VAT. Przychód jest to suma wszystkich otrzymanych płatności za usługi lub produkty.

Najprościej mówiąc, aby obliczyć dochód trzeba:

dochód = przychody — koszty uzyskania przychodu

Podsumowanie:

 • Wysokość dochodu jest zależna od wielkości nakładanych podatków.
 • Jeśli koszty przewyższają przychody, to firma ponosi straty.
 • Przychód to kwota brutto.
 • Należy od przychodu odjąć koszty uzyskania przychodu i wtedy nam wyjdzie kwota dochodu.
 • Wartość netto to tzw. kwota “na rękę”, już po wszystkich odliczeniach.
 • Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania źródła przychodów albo ich zabezpieczenia.

Dochód a przychód, netto a brutto to pojęcia, które mogą się na początku mylić. Należy jednak pamiętać, że nie znaczą tego samego. Obowiązki podatkowe musi spełnić każdy z nas, nieważne czy jest się firmą, czy osobą fizyczną. Warto wiedzieć o takich pojęciach jak dochód brutto pracownika (dochód osoby fizycznej), przychód a dochód firmy, jaka jest podstawowa różnica między nimi, czym jest przychód netto, koszty uzyskania przychodu i jak się je liczy.

Sprawdź też: Brutto ile to netto?

Porady dla pracowników

 • Status studenta — co trzeba wiedzieć?
  Status studenta to nie tylko przepustka do świata nauki, ale także drzwi otwierające wiele przywilejów i możliwości. Co trzeba wiedzieć?

  4 min czytania

 • Odprawa emerytalna — kiedy i komu przysługuje?
  W przypadku gdy pracownik kończy swoją karierę zawodową i przechodzi na emeryturę to przysługuje mu odprawa emerytalna. Czym dokładnie jest?

  4 min czytania

 • Sposoby na relaks po pracy
  Długie godziny spędzone w pracy, ciągłe wyzwania i stres mogą znacząco wpływać na naszą równowagę życia. Jakie są sposoby na relaks po pracy?

  6 min czytania

 • Praca rotacyjna — na czym polega?
  Praca rotacyjna to coraz częstsza forma zatrudnienia, która zdobywa uznanie w różnych branżach. Czym wyróżnia się rotacyjny system pracy?

  4 min czytania

 • CV pracownika produkcji — jak powinno wyglądać?
  Poszukując pracy w branży produkcji, Twoje CV to kluczowy element, który może otworzyć przed tobą drzwi do wymarzonego stanowiska. Jak napisać CV pracownika produkcji?

  10 min czytania

 • Profil Zaufany — co to jest, jak używać?
  Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, które służy do potwierdzania swojej tożsamości przez obywatela, który chce załatwiać sprawy urzędowe online. Jak używać?

  6 min czytania

 • Kompetencje w CV — co można wpisać?
  Kompetencje w CV są ważną sekcją, która pozwoli Cię wyróżnić spośród innych kandydatów aplikujących do tej samej pracy. Jakie kompetencje są najbardziej potrzebne?

  6 min czytania

 • Urlop macierzyński — jakie są zasady?
  Urlop macierzyński stanowi ważny aspekt w życiu dziecka i przyszłych rodziców. Jakie są zasady urlopu macierzyńskiego?

  10 min czytania

 • Kultura osobista w pracy — o czym należy pamiętać?
  W środowisku zawodowym kultura osobista odgrywa ogromną rolę. Jak powinna wyglądać kultura osobista w pracy? O czym należy pamiętać?

  5 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.