Powrót
4 min czytania 13 lutego 2023

Urlop okolicznościowy

Czasem zdarza się w życiu sytuacja, w której nie możemy przyjść do pracy. Może być to nagłe lub zaplanowane zdarzenie. W takim przypadku nie trzeba korzystać z naszych dni wolnych od pracy, a z urlopu okolicznościowego. Co to jest, ile trwa i z jakiej okazji się nam należy? Sprawdź poniżej. 

urlop okolicznościowy ślub

SPIS TREŚCI

Urlop okolicznościowy — co to jest?

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne od pracy, które można wziąć w określonych przypadkach. Taki rodzaj urlopu przysługuje jedynie pracownikom, którzy są na umowie o pracę. Jest to rodzaj urlopu płatnego, który nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. 


Z jakiej okazji należy się urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy można zgłosić tylko w kilku określonych przypadkach:

 • ślub własny lub ślub swoich dzieci 
 • śmierć bliskiej osoby z rodziny 
 • urodzenie dziecka

Urlop przysługuje również w innych sytuacjach niż te wyżej wymienione. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę — pracownikowi przysługuje płatny urlop na czas szukania nowej pracy. Długość tego urlopu zależy od okresu wypowiedzenia umowy pracownika. Przykładowo, jeśli ma na to 3 miesiące, to należą mu się 3 dni. 

Dla pracowników, którzy są krwiodawcami, również przysługują dodatkowe dni wolne. Pracodawca musi udzielić urlopu na czas wyznaczony przez stację krwiodawstwa, w celu oddania krwi przez pracownika. 

Pracodawca ma również obowiązek udzielić urlopu pracownikowi, który musi przeprowadzić niezbędne szczepienia ochronne czy badania. Regulowane są one przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy i chorób wenerycznych. 

Prawo do urlopu należy się również w przypadku wezwania pracownika w charakterze strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym.

Pracodawca musi zwolnić pracownika z pracy, jeśli ma on wezwanie stawić się do organów władzy

Wszystkie wymienione wyżej sytuacje wliczają się w urlop, za który przysługuje wynagrodzenie


Zasady udzielania urlopu okolicznościowego 

Urlop okolicznościowy nie jest udzielany na słowo pracownika. Musi zostać potwierdzony dowodem, takim jak akt zgonu, akt urodzenia lub akt małżeństwa.

Urlop okolicznościowy na czas ślubu przydzielany jest, tylko jeśli chodzi o ślub cywilny lub konkordatowy. Osoby biorące tylko ślub kościelny nie mają prawa do urlopu. 


Urlop okolicznościowy — ile trwa, do kiedy można wykorzystać?

Ze względu na powód wzięcia urlopu okolicznościowego Kodeks pracy dzieli ilość wolnych na: 

 • 1 dzień — przysługuje w przypadku ślubu dziecka, pogrzebu babci/dziadka, siostry/ brata lub teściowej/teścia,
 • 2 dni — przysługuje w przypadku własnego ślubu, narodzin dziecka, pogrzebu matki/ojca, żony/męża, macochy/ojczyma.

Są to wartości minimalne regulowane przez Kodeks pracy. Pracodawca, jeśli chce może je wydłużyć i przydzielić większą ilość dni wolnych. 

Urlop nie musi być wykorzystany dokładnie w dniu, w którym dane zdarzenie ma się odbyć. Czasem potrzebne jest załatwienie spraw związanych ze ślubem czy po narodzinach dziecka. Nie trzeba go wykorzystywać dzień po dniu, ale trzeba prawidłowo to uzasadnić. 

Jeśli określona sytuacja miała zdarzenie w dni wolne od pracy — podczas urlopu wypoczynkowego, to nie ma możliwości zamieniania dni na urlop okolicznościowy. 

urlop okolicznościowy narodziny dziecka

Czytaj też: Agencja pracy tymczasowej – fakty i mity

Urlop okolicznościowy — jak płatny?

Wynagrodzenie jest pełnopłatne i liczy się podobnie, jak za urlop wypoczynkowy. Różnica jest jedynie taka, że wynagrodzenie obliczane jest z miesiąca, w którym korzysta się z urlopu.


Urlop okolicznościowy — ważne informacje

 • Pracodawca nie może odmówić Ci urlopu okolicznościowego.
 • Jeśli nie wykorzystasz urlopu okolicznościowego — to on przepada, a ty nie dostajesz za niego wynagrodzenia.
 • Jeśli powód urlopu nie odbył się, pracownik powinien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Gdy tego nie zrobi, wynagrodzenie nie będzie przysługiwać za te dni wolne. 
 • Taki rodzaj dnia wolnego przysługuje, nawet jeśli nie masz już urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar urlopu okolicznościowego nie jest zależny od etatu pracownika.
 • Dodatkowe wolne przysługuje w przypadku śmierci teścia/teściowej, nawet jeśli jesteś rozwiedziony.
urlop okolicznościowy pogrzeb

Urlop okolicznościowy — jakie dokumenty?

Pracownik jest zobowiązany przekazać pracodawcy, kiedy i dlaczego nie pojawi się w pracy. Nieważne czy jest to sytuacja nagła, czy zaplanowana musi złożyć wniosek o urlop okolicznościowy. W przypadku sytuacji nagłej pracownik musi niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, najpóźniej w drugim dniu wolnym od pracy. Nie musi tego robić osobiście, może informacje przekazać telefonicznie, mailowo lub przez innego pracownika. Wniosek musi być złożony pisemnie. Razem z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające powód nieobecności, takie jak aktu zgonu, małżeństwa czy akt urodzenia. 


Urlop okolicznościowy — wzór wniosku 

Wniosek o urlop okolicznościowy powinien zawierać takie informacje jak: 

 • dane pracownika (imię nazwisko, adres),
 • dane pracodawcy, 
 • powód nieobecności,
 • liczba dni urlopu, 
 • termin wykorzystania urlopu.

Przykładowy wzór: 

urlop okolicznościowy wzór

Podsumowując:

Prawo do urlopu okolicznościowego przysługuje każdemu pracownikowi na umowę o pracę. Wynagrodzenie jest prawie tak samo płatne, jak wynagrodzenie urlopu wypoczynkowego. Ten rodzaj dni wolnych należy się pracownikom w przypadku śmierci bliskich, urodzenia dziecka czy ślubu. 


Sprawdź też: Urlop na żądanie

Tagi