Powrót
10 min czytania 16 lipca 2023

Satysfakcja z pracy — co na nią wpływa?

Satysfakcja z pracy jest kluczowym czynnikiem w naszym życiu zawodowym. Jakie elementy wpływają na satysfakcję z pracy? Czy satysfakcja z pracy jest dla nas cenniejsza niż wynagrodzenie? Jak bardzo pracownicy w Polsce są zadowoleni ze swojej pracy? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym przyjrzymy się różnym czynnikom, takim jak atmosfera w miejscu pracy, możliwość rozwoju, wynagrodzenie, równowaga między pracą a życiem prywatnym oraz znaczenie i celowość pracy.

satysfakcja z pracy

SPIS TREŚCI

Definicja satysfakcji z pracy

Satysfakcja jest stanem emocjonalnym i pozytywnym uczuciem, które wynika z osiągania satysfakcji z czegoś, zaspokajania potrzeb lub osiągania zamierzonych celów. W kontekście pracy satysfakcja odnosi się do uczucia zadowolenia, spełnienia i satysfakcji, jakie doświadczamy w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Obejmuje to poczucie uznania, satysfakcji z osiągnięcia celów, zadowolenia z atmosfery w miejscu pracy, a także zaspokajania potrzeb zarobkowych i rozwojowych. Satysfakcja z pracy jest ważnym elementem naszego dobrostanu emocjonalnego i może mieć wpływ na ogólną jakość życia.

Co najbardziej wpływa na satysfakcję z pracy?

Satysfakcja z pracy może być wynikiem wielu czynników, które różnią się w zależności od jednostki i kontekstu. Determinanty satysfakcji z pracy:

 • czynniki organizacyjne — związane są głównie z organizacją pracy i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw. Do czynników organizacyjnych należy: wysokość wynagrodzenia, możliwość rozwoju zawodowego, polityka firmy, rodzaj wykonywanych obowiązków, poczucie bezpieczeństwa, jakie możliwości daje nam firma.
 • czynniki indywidualne — zadowolenie z pracy głównie zależy od postawy zatrudnionego. Do czynników osobistych należy: wiek, zdobyte doświadczenie, płeć, status społeczny, osobowość, charakter.
 • czynniki społeczne — często wpływ na satysfakcję z pracy ma środowisko pracy. Do czynników społecznych należy: kultura organizacyjna firmy, atmosfera pracy, relacje z przełożonymi i współpracownikami, wzajemny szacunek.

Co jeszcze wpływa na satysfakcję z pracy?

 • warunki w miejscu pracy
 • metody zarządzania
 • przynależność i samorealizacja
 • poczucie sukcesu
 • poczucie zadowolenia
 • uczciwa płaca/ wysokie zarobki

Jak podnieść poziom satysfakcji z pracy?

Podniesienie poziomu satysfakcji z pracy może być procesem indywidualnym, który wymaga podejmowania działań zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Jak podnieść poziom satysfakcji z pracy?

 • Zidentyfikuj czynniki, które wpływają na Twoją satysfakcję — zastanów się nad tym, co dokładnie sprawia, że czujesz się mniej zadowolony z pracy. Czy to wynika z braku wyzwań, niewłaściwego zarządzania, braku rozwoju zawodowego czy innych czynników? Świadomość tych czynników pomoże Ci skoncentrować się na odpowiednich obszarach poprawy.
 • Ustal cele i cele zawodowe — określ, jakie cele chcesz osiągnąć w swojej karierze i w miejscu pracy. Wyraźnie zdefiniowane cele mogą dać Ci poczucie kierunku i motywacji do działania. Upewnij się, że cele są realistyczne i mierzalne, aby móc śledzić swoje postępy.
 • Rozwój zawodowy i szkolenia — zainwestuj w swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach. Rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy może nie tylko poprawić Twoje kompetencje, ale także zwiększyć poczucie satysfakcji z pracy poprzez rozwijanie się i osiąganie sukcesów.
 • Komunikacja i relacje — zbuduj pozytywne relacje z kolegami z pracy, przełożonymi i innymi osobami w miejscu pracy. Dobry kontakt z innymi może przyczynić się do lepszego samopoczucia i zwiększyć satysfakcję z pracy. Bądź otwarty na współpracę, udzielaj wsparcia innym i angażuj się w konstruktywną komunikację.
 • Work life balance — równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest bardzo istotna. Zapewnij sobie czas na odpoczynek, hobby, rodzinę i przyjaciół. Równowaga między pracą a życiem osobistym może zmniejszyć stres i zwiększyć poczucie satysfakcji z życia jako całości.
 • Zaproponuj zmiany w organizacji — jeśli istnieją konkretne aspekty pracy, które negatywnie wpływają na Twoją satysfakcję, rozważ przedstawienie propozycji zmian lub usprawnień w swojej organizacji. Może to obejmować sugestie dotyczące poprawy komunikacji, szkoleń, elastyczności czasu pracy lub innych obszarów, które wpływają na Twoje doświadczenie w miejscu pracy.
 • Znajdź sens i znaczenie w tym, co robisz — przemyśl, w jaki sposób Twoja praca wpływa na innych ludzi lub na społeczeństwo jako całość. Często odnalezienie sensu i znaczenia w tym, co robisz, może przyczynić się do większej satysfakcji. Znajdź sposoby, aby połączyć swoje cele i wartości z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Czytaj też: Praca na urlopie macierzyńskim

satysfakcja z pracy

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Budowanie satysfakcji pracowników jest kluczowym elementem utrzymania pozytywnego i produktywnego środowiska pracy. Jak budować zadowolenie zawodowe w firmie?

Równe traktowanie

 • Stosuj zasady uczciwości i równości — zapewnij, że wszyscy pracownicy są traktowani z szacunkiem i uczciwością, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, wiek czy inne czynniki. Twórz politykę równego traktowania i promuj różnorodność w miejscu pracy.
 • Sprawiedliwe wynagrodzenie i awanse — zapewnij uczciwe i adekwatne wynagrodzenie, które odzwierciedla kompetencje i wkład pracowników. Przeprowadzaj regularne oceny wynagrodzeń i awansów, aby zidentyfikować pracowników zasługujących na nagrody i awanse.

Wprowadź benefity pracownicze

 • Opieka medyczna — zaoferuj korzystne plany opieki medycznej, które zapewniają pracownikom dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej. Zapewnij ubezpieczenie zdrowotne i programy profilaktyczne, które pomogą pracownikom dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.
 • Dofinansowanie urlopów — od czasu do czasu możesz podarować bon do wykorzystania na SPA bądź basen z rodziną. Popularne są również tzw. “Wczasy pod Gruszą”, które co prawda funkcjonowały głównie w PRL-u, ale nadal coraz więcej firm proponuje taką formę wsparcia finansowego pracowników.
 • Dofinansowanie szkoleń i rozwoju — zapewnij pracownikom możliwość kontynuowania nauki i rozwoju zawodowego. Dofinansowanie szkoleń, kursów i programów rozwoju pomoże pracownikom rozwijać umiejętności i zdobywać nową wiedzę.

Atmosfera w zespole i integracja zespołu

 • Buduj zaufanie i otwartą komunikację — twórz atmosferę wzajemnego zaufania i otwartej komunikacji w zespole. Zachęcaj do dzielenia się pomysłami, obawami i opiniami. Twórz klimat, w którym każdy czuje się swobodnie wyrazić swoje zdanie. Organizuj spotkania integracyjne, w których cały Twój zespół będzie mógł się poznać. Pamiętaj, że atmosfera w pracy sprzyja lepszej współpracy!

Pokazuj zadowolenie z zespołu

 • Celebrowanie sukcesów i pochwały są bardzo istotne dla budowania zaangażowania pracowników i satysfakcji z pracy. Pracownicy są czuć się doceniani.

Dlaczego satysfakcja z pracy jest ważna?

Satysfakcja z wykonywanej pracy jest istotna dla poziomu zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Bez niej pracownicy mają problem z utrzymaniem produktywności i wydajności. Większy poziom zadowolenia wpływa na to, że potrafią się szybciej rozwijać. Pracownicy są bardziej pewni siebie, mają większe poczucie wartości, a co za tym idzie, nie boją się nowych wyzwań i częściej podejmują ryzyko. Satysfakcja zawodowa w miejscu pracy jest na tyle ważna, że trzeba o nią dbać cały czas. To ciągły proces, który trzeba badać i wyciągać z niego wnioski. Brak satysfakcji z pracy może wpłynąć na firmę bardzo negatywnie. Może odbić się na wynikach i finansach. Niski poziom satysfakcji może również wpływać na brak chęci do pracy pracowników, niską produktywność, a nawet do wypalenia zawodowego. Mogą czuć się wyczerpani fizycznie i emocjonalnie, aż w końcu podejmą decyzję o odejściu z pracy.

Czy satysfakcja z pracy może być cenniejsza niż pieniądze?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy z nas jest inny, a więc motywatorem dla każdego z nas mogą być inne rzeczy. Jednak trzeba mieć na uwadze, że bez satysfakcji i motywacji może nam się ciężko pracować. Najpierw trzeba mieć chęci do pracy, aby móc zarobić pieniądze. Warto więc zwracać na to szczególną uwagę. Brak satysfakcji z pracy może przyczynić się do wielu negatywnych konsekwencji. Może wpływać na złe samopoczucie, powodować stres lub prokrastynację. Z drugiej zaś strony jednym z powodów niskiej satysfakcji z pracy jest niska płaca, przez co mamy wrażenie, że to, co robimy, nie ma sensu, skoro nie mamy za to odpowiednio zapłacone. Każdy chce czuć się ważny, a pieniądze są pewnego rodzaju nagrodą za to, co robimy. Warto więc przywiązywać wagę do tych dwóch rzeczy, ponieważ są od siebie często zależne.

Czytaj też: Czym jest komunikacja interpersonalna?

satysfakcja z pracy

Dlaczego badanie satysfakcji pracowników jest ważne?

Badanie satysfakcji zawodowej w zespole jest bardzo ważne i powinno być przeprowadzane systematycznie. Jeśli chcemy, aby pracownicy czuli zadowolenie z firmy, trzeba ich motywować do pracy i dawać wiele od siebie. Nie zawsze muszą być to pieniądze, czasem wystarczy zwykła pochwała. Aby dbać o stopień zadowolenia zawodowego pracowników, warto przeprowadzać badania satysfakcji. Powinny odbywać się cyklicznie, np, co pół roku. Samo badanie nic nie znaczy, najważniejsze jest, żeby wyciągnąć z niego wnioski, a działania zaplanować tak, aby przy następnym badaniu odnotować wzrost satysfakcji z pracy. Co może pomóc przy badaniu zadowolenia z pracy?

 • Kwestionariusz do pomiaru satysfakcji z pracy — ankieta satysfakcji pracownika jest najszybszym i najskuteczniejszym pomysłem. Trzeba przygotować ją w odpowiedni sposób. Warto zadawać w niej półotwarte pytania, które będą dotyczyć rozwoju, relacji z przełożonymi i atmosfery w pracy.

Warto przeprowadzać badania, ponieważ one dają perspektywę na to, na jakim poziomie znajduje się satysfakcja pracowników i pomagają wprowadzać zmiany i ulepszenia do organizacji firmy.

Satysfakcja z pracy zawodowej jest bardzo ważna zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Przełożony i współpracownicy w miejscu pracy powinni mieć dobre stosunki, aby cała organizacja mogła prawidłowo funkcjonować. Stopień zadowolenia zawodowego w firmie może być indywidualny, ale często mają na niego wpływ czynniki wewnętrzne takie jak: zarządzanie, atmosfera pracy, warunki w miejscu pracy i środowisko, jakim się otacza. Warto co jakiś czas przeprowadzać badania poziomu satysfakcji z firmy, które pomogą budować zadowolenie zawodowe w zespole. Do badania zadowolenia z pracy wypróbuj kwestionariusz badania satysfakcji, który pomoże Ci utrzymać ją na odpowiednim poziomie.

Sprawdź też: Prokrastynacja — co to jest, jak z tym walczyć?

Tagi