Powrót
10 min czytania 16 maja 2023

Work life balance — co to jest, zmiany w Kodeksie pracy 2023

Utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym stało się kluczowym wyzwaniem dla wielu ludzi. Pojęcie “work-life balance” (równowaga między pracą a życiem prywatnym) jest coraz bardziej istotne w społeczeństwie, które zaczyna doceniać znaczenie harmonii pomiędzy karierą a czasem spędzanym z rodziną, przyjaciółmi i realizowaniem własnych pasji. Czym dokładnie jest work life balance? Jakie zmiany wprowadzono w związku z dyrektywą work life balance?

work life balance

SPIS TREŚCI

Co to jest work life balance?

Work-life balance to równowaga między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Odnosi się do stanu, w którym jednostka efektywnie zarządza swoim czasem i energią, uwzględniając zarówno wymagania zawodowe, jak i potrzeby osobiste. Jest to dążenie do harmonijnego łączenia obowiązków zawodowych z aspektami życia prywatnego, takimi jak rodzina, zdrowie, rozwój osobisty i odpoczynek.

Osiągnięcie work-life balance ma kluczowe znaczenie dla ogólnego dobrostanu jednostki. Pozwala na zmniejszenie stresu i wypalenia zawodowego, poprawę jakości życia, większą satysfakcję zarówno zawodową, jak i osobistą, a także lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne. Właściwa równowaga między pracą a życiem prywatnym pozwala jednostce na pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Koncepcja work life balance powstała już w latach 80 tych w Stanach Zjednoczonych. Stworzona została ze względu na pracowników firm, którzy przywiązywali dużą uwagę do atmosfery w pracy.

Work life balance — korzyści dla pracowników

 • Lepsze samopoczucie: Pracownicy, którzy osiągają work-life balance, zazwyczaj mają lepsze samopoczucie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Mogą skuteczniej radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, co przekłada się na ogólną jakość życia.
 • Zadowolenie zawodowe: Osiągnięcie równowagi między pracą a życiem prywatnym przyczynia się do większego zadowolenia zawodowego. Pracownicy mają możliwość realizacji swoich osobistych celów i pasji, co wpływa na ich motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Poprawa relacji międzyludzkich: Work-life balance pozwala pracownikom na spędzanie więcej czasu z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi osobami. To sprzyja budowaniu i utrzymaniu zdrowych, satysfakcjonujących relacji, co ma pozytywny wpływ na ogólne poczucie szczęścia i satysfakcji.
 • Rozwój osobisty: Pracownicy, którzy mają czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań poza pracą, mają większe możliwości rozwoju osobistego. Mogą zdobywać nowe umiejętności, rozwijać się w różnych dziedzinach i realizować swoje indywidualne cele.

Work life balance — korzyści dla pracodawców

 • Zwiększona produktywność: Pracownicy, którzy mają zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym, są zazwyczaj bardziej zmotywowani, energiczni i skoncentrowani. W rezultacie ich produktywność wzrasta, a wykonywane zadania są realizowane efektywniej.
 • Retencja talentów: Zapewnienie work-life balance jest ważnym czynnikiem w zatrzymaniu i przyciąganiu utalentowanych pracowników. Firmy, które dbają o równowagę między pracą a życiem prywatnym, są postrzegane jako atrakcyjne miejsce pracy, co pomaga w utrzymaniu stabilnego zespołu pracowników.
 • Lepsza satysfakcja pracowników: Pracownicy, którzy mogą skutecznie zarządzać swoim czasem i równoważyć pracę z życiem prywatnym, zazwyczaj są bardziej zadowoleni z pracy i lojalni wobec swojego pracodawcy. Zwiększona satysfakcja pracowników przekłada się na pozytywny wizerunek firmy i jej efektywność.

Czytaj tez: Kontrola pracy zdalnej

work life balance

Czytaj też: Urlop opiekuńczy

Work life balance — co na niego wpływa?

Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym może być rozumiana przez każdego trochę inaczej. Powinna dawać uczucie harmonii, spokoju, przyjemności i zadowolenia. Czas poświęcony pracy powinien być równomierny do czasu wolnego. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to czy da się tak żyć i pracować. Przez co większość pracodawców stara się wprowadzać to w swoich firmach. Co pomaga zachować life work balance?

 • Możliwość pracy zdalnej — warto zaproponować swoim pracownikom taką formę pracy raz na jakiś czas. Dojazdy do pracy mogą być bardzo męczące i zabierać wiele czasu. Nie jest to opcja niestety dla wszystkich zawodów, ale w wielu można ją wprowadzić. Praca zdalna np. 2 dni w tygodniu pozwoli zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze oraz da możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną i najbliższymi.
 • Elastyczna organizacja pracy — elastyczny czas pracy pracownika wpływa na jego satysfakcję i zadowolenie z pracy. Każdy z nas ma czasem gorszy dzień i jest mniej produktywny. Wprowadzenie elastycznych godzin pracy pomoże wyciągnąć z pracownika jak najwięcej. Jednego dnia pracy można działać efektywnie cały dzień, a drugiego już tylko kilka godzin. Oferowanie elastycznych godzin pracy pozwala pracownikom na dostosowanie swojego czasu pracy do swoich indywidualnych potrzeb.
 • Możliwość przyprowadzania zwierząt do pracy — to dobry pomysł dla rozładowania emocji w pracy. Obecność zwierząt pozytywnie wpływa na ludzi i atmosferę. Warto upewnić się jednak, czy nikomu to nie przeszkadza i czy nikt nie ma alergii. Z punktu widzenia prawa nie ma nigdzie informacji, czy można zabierać zwierzęta do pracy, ale niektóre firmy na to pozwalają.
 • Imprezy integracyjne z udziałem najbliższych – coraz więcej pracodawców tworzy imprezy integracyjne nie tylko dla pracowników firmy, ale również pozwala zabierać ich rodziny i najbliższych. Dzięki temu nie muszą wybierać między spotkaniem z współpracownikami a bliskimi.
 • Promowanie zdrowego stylu życia — pracodawcy powinni promować zdrowy styl życia i zachęcać pracowników do korzystania z urlopów i okresów wypoczynku. Mogą to robić również poprzez dawanie benefitów umożliwiających chodzenie na siłownie czy zajęcia sportowe (karta sportowa). Niektórzy organizują w firmie przerwy na ćwiczenia lub zajęcia fitness, aby wspomóc dbanie o ich zdrowie.
 • Tworzenie kultury organizacyjnej — Pracodawcy mogą działać jako wzorce i dawać przykład, dbając sami o równowagę między pracą a życiem prywatnym. Mogą także promować elastyczne podejście do pracy, doceniać wysiłek pracowników i nagradzać osiągnięcia zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym.

Work life balance — jak zachować zdrową równowagę?

O work life balance powinni dbać nie tylko pracodawcy, ale również my sami. Poniżej przedstawiamy zachowania, które pomogą osiągnąć work life balance:

 • Ogranicz perfekcjonizm — pamiętaj, że nikt nie jest idealny. Nakładanie na siebie presji powoduje stres, a ten wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Mniejszy stres przekłada się na większą kreatywność i efektywność.
 • Dbaj o aktywność fizyczną — nawet krótki wysiłek fizyczny może wpłynąć na lepsze samopoczucie.
 • Naucz się mówić “Nie” – określ jasne granice między pracą a życiem osobistym. Wyłącz pracę poza godzinami pracy i zabezpiecz czas tylko dla siebie i swojej rodziny. Unikaj sprawdzania poczty elektronicznej lub wykonywania telefonów służbowych poza czasem pracy, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Szanuj swoje prywatne życie i niech inni również je szanują.
 • Planowanie czasu — zaczynaj od zadań trudniejszych, aby później mieć czas na te bardziej przyjemne. Wypróbuj techniki zarządzania czasem, które pomogą Ci działać szybciej i efektywniej. Skuteczne planowanie czasu jest kluczowe dla zachowania work-life balance. Stwórz harmonogram, w którym uwzględniasz zarówno obowiązki zawodowe, jak i czas dla siebie, rodziny i przyjaciół. Zaplanuj aktywności, które są dla ciebie ważne, takie jak czas na relaks, hobby czy spotkania towarzyskie, i traktuj je tak samo priorytetowo jak zadania zawodowe.
 • Ustalanie priorytetów – zdefiniuj, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu i w pracy. Określ, jakie cele chcesz osiągnąć zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Ustalanie priorytetów pomoże ci skupić się na najważniejszych rzeczach i nie pozwolić, aby jedna sfera całkowicie zdominowała drugą.
 • Unikaj rozpraszaczy — zidentyfikuj czynniki, które rozpraszają cię i utrudniają skupienie się na pracy lub czasie prywatnym. Mogą zajmować niepotrzebną ilość czasu. Dobrą praktyką jest więc wyłączanie na czas pracy aplikacji rozpraszających uwagę.

Czytaj też: Jak znaleźć pracę? 10 cennych wskazówek

work life balance

Dyrektywa work life balance 2023 – co nowego w Kodeksie pracy?

W ramach nowelizacji kodeksu pracy rząd wprowadził kilka zmian w zakresie prawa pracy, warunków pracy i organizacji pracy. Work life balance dyrektywa została wprowadzona w celu poprawy jakości życia pracowników poprzez zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zmiany dotyczą:

Zasad działania urlopów (urlop rodzicielski, urlop opiekuńczy, urlop od siły wyższej)

 • Zwiększenie długości trwania urlopu rodzicielskiego (41 tyg. przy urodzeniu jednego dziecka, 43 w przypadku ciąży mnogiej).
 • Każdemu z pracowników — rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.
 • Przy korzystaniu z urlopu rodzicielskiego można pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 70%.
 • Wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wysokości 5 dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia.
 • Wprowadzenie urlopu od siły wyższej (2dni albo 16 godzin w roku) w pilnych sprawach rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem (przysługuje połowa wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy).

Urlop będzie udzielany w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Warunków pracy:

 • Możliwość wystąpienia raz w roku o zmianę warunków pracy (przy zatrudnieniu min. 6 miesięcy), np.: zmiana umowy, etatu itp. Pracodawca będzie musiał w takiej sytuacji pisemnie odpowiedzieć na wniosek pracownika.
 • Wprowadzenie obowiązku informowania o szczegółach warunków zatrudnienia, takich jak: szkolenia zapewniane przez pracodawcę, długość płatnego urlopu.
 • Możliwość równoległego zatrudnienia – pracownik ma prawo do jednoczesnego zatrudnienia w innej firmie, jeśli nie podpisał w umowie zakazu konkurencji. Nie można zakazać pozostawania w innym stosunku pracy.
 • Prawo do nieodpłatnego szkolenia, które jest niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy.

Żeby zadbać o work-life balance pracowników, firmy oferują szereg benefitów. Są one potrzebne do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem. Czas wolny jest dla nas bardzo istotny. Pomaga zaczerpnąć trochę oddechu i zrelaksować się. Jeśli pracownicy lubią swoją pracę i niechętnie ją zmieniają, to firma nie musi poświęcać czasu i pieniędzy na dodatkowe rekrutacje.

Więcej informacji o zmianach w Kodeksie pracy znajdziesz TUTAJ 🙂


Sprawdź też: List intencyjny — co to jest, wzór

Tagi