Powrót
10 min czytania 1 grudnia 2023

Spóźnienie do pracy — jakie mogą być konsekwencje?

Spóźnienie do pracy to sytuacja, która może wpływać nie tylko na naszą reputację, ale także na naszą karierę. W środowisku zawodowym, gdzie punktualność i dyscyplina są cenione, opóźnienia mogą prowadzić do różnorodnych konsekwencji. Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu spóźnień? Jakie są konsekwencje spóźnienia do pracy? Czy pracodawca może potrącić wynagrodzenie pracownika? Jak walczyć ze spóźnieniami?

spoznienie do pracy

SPIS TREŚCI

Podstawowe obowiązki pracownika

Według przepisów prawa pracy, podpisując umowę zarówno pracownik jak i pracodawca są zobowiązani do wypełniania swoich obowiązków. Jakie obowiązki wynikające z Kodeksu pracy ma pracownik?

 • Przestrzeganie czasu pracy ustalanego w miejscu pracy,
 • Przestrzeganie regulaminu pracy,
 • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
 • Dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • Przestrzeganie tajemnicy,
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Obowiązek przestrzegania czasu pracy

Jednym z obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy. Jeśli pracownik spóźnia się, to narusza swoje podstawowe obowiązki. Czas pracy ustala pracodawca, który musi go uwzględnić w regulaminie zakładu pracy. Pracownik powinien stawić się o wyznaczonej porze, być do faktycznej dyspozycji w określonym miejscu i czasie, powinien również przestrzegać wyznaczonych przerw w pracy.

Pracodawca ma obowiązek poinformować nowego pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o zasadach pracy: dobowa i tygodniowa norma czasu, praca w porze nocnej, lista obecności, usprawiedliwienie nieobecności itp.

Indywidualny rozkład czasu pracy

Według art. 142 Kodeksu pracy pracodawca może ustalić na pisemny wniosek pracownika jego indywidualny rozkład czasu pracy. Przepisy prawa nie regulują tego, jak ma dokładnie wyglądać dany wniosek, jakie mają być w nim zawarte informacje i jakie zmiany może zaproponować pracownik. W praktyce często spotykamy się z wnioskami pracowników dotyczącymi modyfikacji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jest to szczególnie skuteczne rozwiązanie w eliminowaniu problemu spóźnień. Warto jednak pamiętać, że choć pracownik może złożyć taki wniosek, pracodawca nie jest zobowiązany do jego przyjęcia.

Innym rozwiązaniem, które pomoże zredukować spóźnienia, może być wprowadzenie przez pracodawcę zmian czasu pracy, np. w czasie zimy, gdzie dojazd do pracy na czas może być utrudniony. Jest to wtedy zmiana dla wszystkich pracowników, o której pracodawca musi poinformować min. 2 tygodnie przed wprowadzeniem danych zasad.

Czytaj też: Niezgłoszenie darowizny od rodziców

spóźnienie do pracy

Czytaj też: Operator wózka widłowego — opis stanowiska, kursy, zarobki

Jakie mogą być skutki spóźnienia do pracy?

Z punktu widzenia pracownika, który ma problem przyjść na czas — notoryczne spóźnienia mogą wydawać się niewinne. Dla pracodawcy jednak mają duże znaczenie. Jakie skutki mają spóźnienia do pracy? Jak wpływają na pracę i funkcjonowanie firmy?

 • Narażają pracodawcę na koszty — średnio 20% Polaków spóźnia się do pracy, a codzienne 15-minutowe spóźnienie do pracy w skali miesiąca daje aż 5 godzin nieobecności pracownika miesięcznie.
 • Wpływają na organizację pracy — spóźnienia mogą prowadzić do opóźnień w realizacji projektów, niedotrzymania ustalonych terminów, czy też konieczności dostosowywania harmonogramów pracy całego zespołu
 • Nieprofesjonalny wizerunek — regularne spóźnianie się może wpływać na wizerunek pracownika jako osoby nieprofesjonalnej, nielojalnej wobec obowiązków zawodowych.
 • Powodują frustrację — spóźnienia do pracy mogą negatywnie wpływać na atmosferę w firmie oraz działać demotywująco. Mogą być problemem zwłaszcza w pracach, w których działa się zespołowo, gdzie wspólna praca ma wpływ na jakość i efekt.
 • Zmniejszenie efektywności pracy — spóźnienia mogą zakłócać harmonogram pracy i prowadzić do zwiększenia stresu w zespole, co z kolei może wpływać na efektywność pracy.

Spóźnienie do pracy — jakie konsekwencje dla pracownika?

Kodeks pracy dokładnie reguluje normy czasu pracy, a pracownik, który podpisuje umowę z pracodawcą, zobowiązuje się do przestrzegania czasu pracy. Jeśli tego nie robi, może dostać karę za spóźnienie. Jednorazowe spóźnienie nie powinno robić większego problemu dla każdego wyrozumiałego szefa, ale nagminne spóźnienia mogą mieć poważne konsekwencje dla pracownika. Jaka może być kara od pracodawcy?

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kary pieniężne,
 • obniżenie wynagrodzenia,
 • wypowiedzenie umowy,
 • zwolnienie dyscyplinarne.

Kara za spóźnienie jest przechowywana w aktach pracowniczych przez rok. To od pracodawcy zależy, jakie kary pracownicze będzie przydzielał swoim spóźnialskim pracownikom. Powinien jednak zwracać uwagę na rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy, dotychczasowy stosunek pracy itp. W rzeczywistości jednak pracodawcy nie dają aż tak surowych kar dla pracowników. Jeśli już to robią to za notoryczne spóźnienia.

Spóźnienie do pracy – 15 minut czy więcej?

Dobrym rozwiązaniem dla pracodawcy i pracownika (o ile jest taka możliwość) jest odpracowanie czasu spóźnienia. Jeśli pracownik spóźni się do pracy 15 minut, to powinien zostać w niej o tyle samo czasu dłużej. Kodeks pracy nie reguluje, ile minut spóźnienia kwalifikuje się jako spóźnienie do pracy. Pracownik zobowiązuje się pojawić w pracy na czas, tzn. że każde późniejsze stawienie się jest zaliczane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Czytaj też: Konflikty w pracy — jak je rozwiązywać?

spóźnienie do pracy

Spóźnienie do pracy a obniżenie wynagrodzenia pracownika

Według art.80 Kodeksu pracy: “wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”.

To oznacza, że spóźnialski pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za spóźnienie. Prawo do zachowania wynagrodzenia może być inne, jeśli widnieją do tego przesłanki w prawie wewnątrzzakładowym (regulaminie zakładu pracy) lub jeśli pracownik odpracuje czas spóźnienia. Odpracowanie czasu spóźnienia po godzinach pracy nie powoduje ryzyka powstania pracy nadliczbowej.

Jak wytłumaczyć spóźnienie do pracy?

Brak punktualności może zdarzyć się każdemu, nawet osobie bardzo dobrze zorganizowanej. Czasami nie mamy wpływu na okoliczności zewnętrzne, a czasami nasz organizm może odmówić posłuszeństwa. Niezależnie od przyczyny, warto jest przekazać pracodawcy usprawiedliwienie spóźnienia. Jak wytłumaczyć spóźnienie do pracy? Sprawdź poniższe wskazówki:

 • Jak najszybciej poinformuj pracodawcę o spóźnieniu — jeśli to możliwe postaraj się przekazać informacje o spóźnieniu tak szybko jak to możliwe. Przełożony będzie mógł przeorganizować czas pracy, tak aby nie spowodowało to strat dla firmy.
 • Bądź szczery — przedstaw prawdziwą przyczynę swojego spóźnienia. Jeśli to było coś nieprzewidzianego, takiego jak problem z transportem publicznym, awaria samochodu, czy nagła sytuacja rodzinna, powiedz prawdę.
 • Zapewnij, że to się nie powtórzy — podaj informacje, jak zamierzasz unikać podobnych sytuacji w przyszłości. Możesz zaoferować rozwiązania, takie jak wcześniejsze planowanie, rezerwowanie dodatkowego czasu na podróż, czy rozważenie alternatywnych środków transportu.
 • Przeproś za spóźnienie — wyraź swoje przeprosiny za spóźnienie i wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować dla zespołu i pracy.
 • Podaj czas przyjazdu — oceń sytuację i podaj swojemu szefowi, kiedy mniej więcej dojedziesz do pracy. Dzięki temu będą wiedzieć, ile czasu muszą sobie radzić bez Ciebie.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu spóźnień?

Jeśli pracownik notorycznie spóźnia się, to pracodawca może go ukarać. Zazwyczaj na początku dostaje się upomnienie, ale jeśli sytuacja wciąż powtarza się — przełożony ma możliwość wypowiedzieć umowę z pracownikiem. Ważne jest, aby pracodawca posiadał dowody spóźnień. Powinien wprowadzić rejestrowanie spóźnień, aby móc na ich bazie wyciągać konsekwencje. Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku można zwolnić pracownika. Jeżeli wywiązuje się ze swoich obowiązków, zdarza mu się sporadycznie spóźnić lub było to jednorazowe spóźnienie, wypowiedzenie umowy może nie zostać uzasadnione.

Pracodawca w niektórych przypadkach może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, ale musi zachować szczególną ostrożność. Powody do zwolnienia dyscyplinarnego są regulowane przez Kodeks pracy i muszą być uzasadnione naprawdę poważnymi powodami.

Jak uniknąć spóźnień do pracy?

Unikanie spóźnień do pracy wymaga świadomego podejścia i planowania. Jak wyeliminować spóźnienia?

 • Planuj wcześniej – zorganizuj się wieczorem, przygotowując ubranie, jedzenie i inne niezbędne rzeczy. Unikniesz w ten sposób porannego pośpiechu.
 • Ustal realistyczny czas – oceń, ile czasu rzeczywiście potrzebujesz na podróż do pracy. Weź pod uwagę ruch uliczny, opóźnienia w transporcie publicznym czy inne potencjalne przeszkody.
 • Ustal celowy czas wyjścia – nie planuj wychodzić z domu o ostatniej możliwej chwili. Pozwoli ci to na uwzględnienie ewentualnych opóźnień i da pewność, że zdążysz na czas.
 • Używaj alarmów – ustaw budzik na kilka minut wcześniej, niż zazwyczaj wstajesz. To może dać ci dodatkowy czas na przygotowanie się do wyjścia.
 • Zminimalizuj rozpraszacze – rano skup się na niezbędnych zadaniach, aby uniknąć straty czasu na zbędnych czynnościach.
 • Rób to samo każdego dnia – stwórz rutynę, która pozwala ci sprawnie i efektywnie przygotować się do wyjścia rano. To pozwoli ci zautomatyzować pewne czynności i zminimalizować ryzyko spóźnienia.

Punktualność pracowników ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy oraz samych pracowników. Spóźnienia do pracy dezorganizują pracę i wpływają na niższą efektywność zespołu. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest punktualność pracy. Jeśli to nie występuje, pracodawca ma możliwość nałożenia kary za spóźnienie. Może być to kara finansowa, brak wynagrodzenia za spóźnienie, odpracowanie spóźnienia, upomnienie lub nawet wypowiedzenie dyscyplinarne. Czas odpracowania spóźnienia nie jest zaliczany do godzin nadliczbowych.

Sprawdź też: Jak znaleźć pracę – 10 cennych wskazówek

Tagi