Powrót
7 min czytania 14 maja 2024

Szkolenia BHP — dlaczego są ważne?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to niezbędne elementy każdego miejsca pracy. Do obowiązków każdego pracodawcy należy przeszkolenie pracowników z obowiązujących zasad BHP. Dlaczego szkolenia BHP są ważne? Z czego składa się wstępne obowiązkowe szkolenie BHP? Kto może prowadzić szkolenie okresowe BHP? Kiedy zorganizować szkolenie BHP?

szkolenia BHP

SPIS TREŚCI

Szkolenie BHP — co to jest?

Szkolenie BHP to szkolenie, które ma przekazać pracownikom wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jest to bardzo ważny element dbania o bezpieczeństwo pracowników oraz zapewniania odpowiednich warunków pracy. Podczas szkolenia pracownicy zdobywają wiedzę procedur bezpieczeństwa pracy, zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi. W zależności od rodzaju pracy, szkolenie BHP może obejmować różne tematy. Zagrożenia pracownika biurowego będą całkowicie inne, niż te w pracy na magazynie.

Rodzaje szkolenia BHP

Przepisy prawa pracy mówią, że szkolenia BHP dzielą się na dwie grupy:

 • Szkolenie wstępne BHP — jest obowiązkowe i odbywa się przed rozpoczęciem pracy. Ważność szkolenia to 12 miesięcy, a w przypadku stanowisk kierowniczych – 6 miesięcy.
 • Szkolenie okresowe BHP — odbywa się, gdy gaśnie ważność szkolenia wstępnego. Należy je powtarzać, co jakiś czas, aby było aktualne. Odstępy czasowe zależą od wykonywanego zawodu.

Szkolenie BHP należy przeprowadzić w trakcie godzin pracy. Może być przeprowadzone przez pracodawcę, wewnętrznego pracownika służb BHP lub firmę zewnętrzną.

Z czego składa się szkolenie BHP?

Szkolenie BHP może się składać z różnych elementów, które są zależne od rodzaju wykonywanej pracy. Głównie dotyczą omówienia aktualnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Program szkolenia BHP powinien również obejmować rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i ryzyka występującego w miejscu pracy oraz sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Powinny być poruszane kwestie postępowania w trakcie wypadków, pożarów czy ewakuacji. Szkolenie powinno również dawać wskazówki dotyczące bezpiecznych praktyk pracy, w tym sposoby korzystania z narzędzi i maszyn, podnoszenia ciężarów, oraz unikania kontuzji i urazów.

Ogólne szkolenie wstępne obejmuje zazwyczaj na początku instruktaż ogólny, a później instruktaż stanowiskowy BHP. Szkolenie musi zostać udokumentowane, a dla każdego z pracowników tworzona jest osobna karta szkolenia wstępnego BHP.

Czytaj też: Rola agencji pracy na rynku pracy

szkolenia BHP

Czytaj też: Praca w Polsce — dlaczego warto?

Jak wygląda szkolenie BHP?

Każdy z pracowników musi przejść szkolenie BHP. Tak, jak wyżej wspomnieliśmy wstępne szkolenie składa się z dwóch części:

 • instruktaż ogólny BHP — polega na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa pracy, które obowiązują w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i przepisami przeciwpożarowymi. Podczas szkolenia porusza się także kwestie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Szkolenie dotyczy nowych pracowników, czy stażystów i nie może być przeprowadzane online.
 • instruktaż stanowiskowy BHP — ten rodzaj szkolenia jest bardziej szczegółowy i dotyczy zasad, na konkretnym stanowisku. Pracownicy poznają ryzyko zawodowe, sposoby ochrony przed zagrożeniami i metody bezpiecznego wykonywania pracy. Szkolenie stanowiskowe BHP jest dla: pracowników na stanowiskach robotniczych oraz na innych, na których występują narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, uczniów oraz studentów odbywających praktyki.

Ile trwa szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP trwa min. 2 godziny. Szkolenie stanowiskowe BHP może trwać nawet 8 godzin. Wszystko zależy od rodzaju stanowiska. W przypadku pracowników administracyjnych szkolenie trwa zazwyczaj do 2 godzin.

Jak często powinno się robić szkolenie BHP?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkolenia wstępnego i okresowego. Szkolenie okresowe wymagane jest do pracy na niektórych stanowiskach. Ma ono na celu utrwalenie lub zaktualizowanie wiedzy pracowników. Kwestia częstotliwości związana jest z rodzajem i warunkami pracy. Jak często powinno się robić szkolenie BHP?

 • raz na rok — szkolenie powtarzane jest na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.
 • raz na 3 lata — podobnie jak wyżej, szkolenie przeznaczone jest dla stanowisk robotniczych, ale tych, bez dużego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
 • raz na 5 lat — szkolenie jest adresowane dla: pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, w tym brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, pracowników służby BHP i tych, których praca związana jest z odpowiedzialnością w BHP.
 • raz na 6 lat — szkolenie BHP jest dla pracowników administracyjno-biurowych
 • nie jest wymagane — przy stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono.

Czytaj też: Odzież robocza — obowiązek pracodawcy czy pracownika?

szkolenia BHP

Czytaj też: Zwolnienie pracownika na L4

Dlaczego szkolenie BHP jest ważne?

Szkolenie BHP jest bardzo ważne, aby zachować bezpieczeństwo pracy oraz zminimalizować ryzyko zawodowe. Zakres bezpieczeństwa pracy jest duży, a jego rozmiar zależny jest od rodzaju stanowiska, na którym się pracuje. Pracownik pracujący na wysokościach będzie miał więcej zasad do zapamiętania, niż pracownik biurowy. Dlaczego szkolenia BHP są ważne?

 • ochrona zdrowia i życia pracowników — szkolenie redukuje ryzyko wystąpienia wypadków, chorób zawodowych i innych szkód związanych z ochroną zdrowia, życia i mienia.
 • niezębna wiedza i umiejętności — szkolenie BHP uczy pracowników jak bezpiecznie wykonywać obowiązki. Dzięki temu są oni bardziej świadomi potencjalnych niebezpieczeństw oraz wiedzą, jak się przed nimi chronić.

Kto może prowadzić szkolenie BHP?

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. przeprowadzanie szkoleń BHP może być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne. Chociaż przepis nie określa wprost wymaganego dyplomu, ważne jest, aby osoba prowadząca szkolenie miała odpowiednie kwalifikacje merytoryczne oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom.

Może być to więc pracownik służby BHP pracujący wewnątrz firmy lub firma zewnętrzna, która zajmuje się tego typu szkoleniami.

Szkolenie BHP przy umowie zlecenie — czy jest potrzebne?

Umowa zlecenie cechuje się tym, że ma całkiem inne zasady niż zatrudnienie na umowie o pracę. Przy tej drugiej obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP. Jak sprawa wygląda z umową zlecenie?

Mimo że umowa zlecenia wydaje się bardziej elastyczna niż umowa o pracę, obowiązek szkolenia BHP w umowie zlecenie jest taki sam, jak przy umowie o pracę. To oznacza, że zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania bezpiecznych warunków pracy, utrzymania sprzętu w należytym stanie oraz stosowania środków ochrony osobistej, jeśli wymaga tego jego stanowisko. Powinien również natychmiast zgłosić wszelkie wypadki lub zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy.

Sprawdź też: Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP