Powrót
6 min czytania 29 maja 2024

Umowa o pracę tymczasową — co trzeba wiedzieć?

Praca tymczasowa to popularny rodzaj zatrudnienia pracownika, który oferuje elastyczność i szybkie zatrudnienie. Zanim jednak zdecyduje się na taką formę współpracy, warto poznać najważniejsze informacje. Umowa o pracę tymczasową — co trzeba wiedzieć? Ile może trwać? Kto wypłaca wynagrodzenie pracownika tymczasowego? Jak wypowiedzieć umowę o pracę tymczasową?

umowa o pracę tymczasową

SPIS TREŚCI

Praca tymczasowa — na czym polega?

Praca tymczasowa polega na zatrudnieniu na określony umową czas. Charakteryzuje się tym, że powinna mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Zgodnie z art. 2 pkt 3) ustawy, praca tymczasowa to wykonywanie przez pracownika tymczasowego zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w przepisach. Obejmuje to zadania, których terminowe wykonanie przez pracowników stałych nie jest możliwe lub zadania należące do obowiązków nieobecnego pracownika.

Praca tymczasowa ma charakter trójstronny, obejmuje: agencję pracy tymczasowej, pracodawcę użytkownika i pracownika. Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, ale pełni obowiązki u pracodawcy użytkownika. Agencja odpowiada za rekrutację, wszelkie formalności, wypłatę wynagrodzeń, a pracownik kierowany jest do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Umowa o pracę tymczasową — co to jest?

W Polsce praca tymczasowa najczęściej dotyczy pracy na magazynie czy pracy na produkcji. To jak dokładnie wygląda, zależy od stanowiska oraz branży, jaką się zajmuje. Pracodawcy bądź agencje pracy tymczasowej zatrudniają do pracy najczęściej na umowę o pracę tymczasową, umowę zlecenie lub umowę o pracę. Umowa o pracę tymczasową, często nazywa się umową apt. Jest to rodzaj umowy, który charakteryzuje się określonym czasem trwania.

Praca tymczasowa — składki społeczne

Umowa o pracę tymczasową to rodzaj umowy o pracę, a więc od każdej z nich powinny być odprowadzane składki ZUS. Należą do nich:

 • składki emerytalne
 • składki rentowe,
 • składki chorobowe,
 • składki zdrowotne,
 • Fundusz pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Czytaj też: Dobra atmosfera w pracy — jak o nią dbać?

umowa o pracę tymczasową

Czytaj też: Praca w warunkach szkodliwych — lista zawodów

Co powinna zawierać umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową musi być pisemna. Jeżeli nie została zawarta w taki sposób, agencja pracy powinna potwierdzić pracownikowi warunki pracy tymczasowej na piśmie najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy. Jakie informacje powinna zawierać?

 • strony umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej oraz pracodawcę użytkownika
 • okres wykonywania pracy,
 • warunki pracy tymczasowej,
 • rodzaj pracy,
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • wysokość wynagrodzenia + ewentualne premie i prowizje,
 • termin i sposób wypłacania wynagrodzenia.

Praca tymczasowa — jakiej pracy nie wolno wykonywać?

Praca tymczasowa z reguły powinna być pracą sezonową, okresową lub doraźną. Dlatego też pracownik tymczasowy nie powinien wykonywać pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej,
 • na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik, który uczestniczy w strajku,
 • podobnej do tej wykonywanej przez pracownika, którego zatrudnienie zakończono z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem pracy tymczasowej. Dotyczy to sytuacji, gdy te zadania miałyby być wykonywane w dowolnej jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika, znajdującej się w tej samej gminie, w której znajdowała się jednostka organizacyjna, w której pracował ten zwolniony pracownik,
 • która wymaga uzbrojenia w broń palną bojową lub przedmioty wymagające uzyskania pozwolenia.

Umowa o pracę tymczasową — ile może trwać?

Zasady pracy tymczasowej zostały określone w prawie pracy. Może być ona świadczona, tylko przez pewien okres. Jaki jest możliwy czas trwania umowy o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową może być zawarta na okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Dotyczy to wszystkich umów o pracę oraz umów cywilnych u tego samego pracodawcy użytkownika. Po upływie tego czasu podpisanie umowy z tym pracownikiem jest znów możliwe. W przypadku agencji zatrudnienia, limit pracy tymczasowej jednego pracownika nie funkcjonuje.

Czytaj też: Kierownik magazynu — czym się zajmuje?

umowa o pracę tymczasową

Czytaj też: Urlop w pierwszym roku pracy

Korzyści z pracy tymczasowej

Praca tymczasowa to dobry pomysł dla osób, które potrzebują szybko znaleźć zatrudnienie i źródło dochodu. Poniżej przedstawiamy korzyści z pracy tymczasowej:

 • Elastyczność — praca tymczasowa często oferuje elastyczne godziny pracy, co umożliwia pracownikom dostosowanie harmonogramu do swoich potrzeb i obowiązków osobistych.
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego — taki rodzaj pracy daje szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, co może być cenne w przyszłej karierze.
 • Szybkie zatrudnienie — proces rekrutacji w przypadku pracy tymczasowej często jest szybki i skuteczny, co pozwala pracownikom szybko znaleźć zatrudnienie.
 • Dodatkowe źródło dochodu — tego typu praca może służyć jako dodatkowy dochód. Dla osób, które mają problem ze znalezieniem pracy stałej, to dobra opcja na szybki zarobek pracownika.
 • Szansa na stałe zatrudnienie — praca tymczasowa cechuje się tym, że jest zaplanowana na jakiś konkretny czas. Jednak często pracodawcy dają możliwość stałego zatrudnienia najlepszym pracownikom. Rozpoczęcie pracy w formie tymczasowej nie przekreśla więc szansy na stałą pracę.

Legalna agencja pracy tymczasowej

Jesteśmy agencją pracy, która pomaga znaleźć pracę tymczasową oraz stałą. Mamy duże doświadczenie na rynku, które przekładamy na jakość naszych usług. Głównie zatrudniamy do pracy na magazynie i pracy na produkcji. Szukasz pracy? Odezwij się do nas! Stawiamy na legalność i indywidualne podejście do każdego kandydata!

Umowa o pracę tymczasową to forma zatrudnienia, którą wykorzystuje się często przy pracy tymczasowej. To dobry sposób na szybkie zatrudnienie lub dodatkowy zarobek. Często korzystają z niego obcokrajowcy lub osoby, które na już potrzebują znaleźć pracę. Do pracy tymczasowej zatrudniają głównie agencje pracy, które pomagają przy wszelkich formalnościach, zatrudnieniu i rekrutacji.

Sprawdź też: Elastyczne formy zatrudnienia — jakie są wady i zalety?

Tagi