Powrót
6 min czytania 17 maja 2024

Umowa sezonowa — czym się charakteryzuje?

Umowa sezonowa to jeden z rodzajów umów, które mogą przybierać różną formę. Zazwyczaj stosuje się je w pracy sezonowej. Czym charakteryzuje się umowa sezonowa? Jakie formy może przybierać? Jak znaleźć pracę sezonową? Czy praca sezonowa dla obcokrajowców to dobry pomysł?

umowa sezonowa

SPIS TREŚCI

Umowa sezonowa — czym jest?

Umowa sezonowa to forma umowy o prace, która jest zawierana pomiędzy pracownikiem sezonowym a pracodawcą na jakiś konkretny okres zatrudnienia. Może przybierać różne formy, a jej cechy charakterystyczne będą się różnić w zależności od umowy. Jakie rodzaje umowy sezonowej można wyróżnić?

 • umowa o pracę na czas określony — to jeden z rodzajów umowy o pracę, który jest zawierany na jakiś określony czas. Pracownik jest w stosunku pracy, a więc ma pełne prawa pracownicze.
 • umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) – w przypadku tego rodzaju umów, pracownicy nie są w stosunku pracy, a więc nie mają pewnych przywilejów pracowniczych. Są to jednak umowy bardziej elastyczne niż typowa umowa o pracę.
 • praca tymczasowa — to kolejna opcja dla pracowników sezonowych, która pozwala na elastyczne zatrudnianie pracowników na określony czas. Pracownicy tymczasowi są często pozyskiwani przez agencje pracy, które znajdują im oferty pracy sezonowej.
 • praktyki studenckie — innym rodzajem pracy sezonowej mogą być różnego rodzaju staże czy praktyki, których podejmują się studenci i absolwenci. Dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • umowa pomocy przy zbiorach — to rodzaj umowy, który jest często spotykany w rolnictwie oraz w branżach związanych z sezonową pracą zbiorową.

Praca sezonowa a Kodeks pracy

Praca sezonowa w ogólnym ujęciu oznacza pracę, która jest wykonywana przez jakiś konkretny czas. Według Kodeksu pracy praca sezonowa pochodzi od słowa “sezon”, a więc oznacza pracę ściśle związaną z konkretną porą roku lub warunkami atmosferycznymi. Charakterystyczną cechą prac sezonowych jest więc ich związek z porą roku, tzn. sezonem (wiosennym, letnim, jesienno-zimowym). W ogólnym rozumieniu pracownik sezonowy to osoba zatrudniona na czas określony, aby wykonywać pracę, która jest dostępna tylko przez część roku, zazwyczaj ze względu na specyficzne warunki klimatyczne, gospodarcze lub kalendarzowe.

Czytaj też: Praca w Polsce — dlaczego warto?

umowa sezonowa

Czytaj też: Lista obecności w pracy — czy jest obowiązkowa?

Umowa o pracę jako umowa sezonowa

Umowa o pracę to rodzaj umowy, w którym nawiązuje się stosunek pracy. Według prawa pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. To oznacza, że nawiązanie umowy o pracę sezonową niesie za sobą takie same konsekwencje jak przy umowie w normalnej formie. Pracodawca w takim przypadku zobowiązany jest do skierowania pracowników na wszelkie badania lekarskie, przeprowadzenia szkoleń BHP, czy zgłaszania pracowników do ZUS-u.

Możemy mówić o umowie na pracę sezonową, jeśli jest to umowa o pracę na okres próbny lub na czas określony. W przypadku pracy sezonowej nie stosuje się limitów ilościowych i czasowych dotyczących umów terminowych.

Jeżeli pracownik sezonowy ponownie zawiera umowy o pracę na czas określony z tym samym pracodawcą, to w tym przypadku nie obowiązują limity dotyczące liczby umów (3 umowy) ani okresu zatrudnienia (33 miesiące).

Wypowiedzenie umowy o pracę sezonową

Zasady dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę sezonową są takie same jak dla standardowych umów na okres próbny lub czas określony. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od długości okresu próbnego lub czasu trwania umowy i podlega przepisom prawa pracy. Jak wygląda wypowiedzenie sezonowej umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, w przypadku pracy poniżej 2 tygodni,
 • 1 tydzień, w przypadku pracy dłużej niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, w przypadku pracy powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Czytaj też: Dni wolne od pracy w 2024 roku — kalendarz świąt

umowa sezonowa

Czytaj też: Urlop w okresie próbnym — kiedy należy się wolne?

Sezonowa umowa cywilnoprawna

Łatwiejszą i prostszą formą zatrudnienia sezonowego jest umowa cywilnoprawna: umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Nie podlegają one przepisom Kodeksu pracy. Przez to pracownicy nie mogą korzystać z przywilejów pracowniczych takich jak przy umowie o pracę sezonową. Nie oznacza to, że pracownik nie ma prawa do:

 • otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę,
 • bezpiecznych warunków pracy sezonowej,
 • badań lekarskich u lekarza medycyny pracy i szkolenia BHP, jeżeli charakter przez niego pracy na to wskazuje.

Wykaz prac sezonowych

Prace sezonowe nie zostały określone w Kodeksie pracy, ale wyrok Sądu Najwyższego wskazuje pracę sezonową jako pracę dotyczącą zatrudnienia na część roku w związku z określonymi warunkami atmosferycznymi. Należy tu odróżnić prace, które są niemożliwe do wykonania w innych porach roku, od tych wynikających z okresowego wzrostu zapotrzebowania. Na przykład, praca jako przewodnik wycieczkowy spełnia kryteria pracy sezonowej, natomiast zatrudnienie w firmie produkującej materiały budowlane w okresie wiosenno-letnim, kiedy rośnie zapotrzebowanie na te produkty, nie spełnia tych kryteriów. Co zaliczamy do pracy sezonowej?

 • prace leśne (np. przy sadzeniu drzew),
 • prace w gastronomii i turystyce,
 • prace w gospodarstwie rolnym (np. żniwa, wykopki).
 • prace związane z sezonem grzewczym,
 • prace ogrodnicze,
 • działalność budowlana.

W potocznym rozumieniu, niezależnym od przepisów prawa pracy, pracą sezonową można również nazwać zatrudnienie pracowników na określony okres w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie. Do takiego rodzaju zatrudnienia należy praca na magazynie, praca na produkcji. Są to branże, w których widnieje duża rotacja pracowników.

Jak znaleźć pracę sezonową?

Praca sezonowa to dobry pomysł dla wszystkich, którzy chcą sobie dorobić. Można dzięki temu zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Praca sezonowa dla cudzoziemców to najczęstszy rodzaj pracy, jaki podejmują się na początku swojej kariery w nowym kraju. Znalezienie pracy sezonowej może być czasem trudne, więc dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług agencji pracy. Instytucja ta pomoże znaleźć pracę tymczasową, odpowiadającą kandydatowi.

Sprawdź też: Umiejętności magazyniera — jakie są najważniejsze?

Tagi