Powrót
10 min czytania 15 grudnia 2023

Utrata pracy — jak sobie z tym poradzić?

Utrata pracy może być trudnym wydarzeniem, które powoduje stres i niepokój związany ze stabilnością finansową. Jeżeli jest to sytuacja niespodziewana, możemy mieć poczucie żalu, a nawet depresje po utracie pracy. Jak sobie poradzić z utratą pracy? Jak zadbać o dobry początek? Czy da się przygotować do utraty pracy? Jak walczyć z depresją po utracie pracy?

utrata pracy 2

SPIS TREŚCI:

Zwolnienie z pracy — jakie mogą być powody?

Utrata pracy to przykre doświadczenie, które może powodować wiele emocji. Powody zwolnienia z pracy mogą być różne, ale wszystko zależy od kondycji firmy i naszego zaangażowania. Zwolnienie różni się w zależności od rodzaju zatrudnienia. Jeśli zostaliśmy zatrudnienie na umowę zlecenie, to pracodawca może nas zwolnić z dnia na dzień bez podania przyczyny. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca musi podać przyczynę zwolnienia. Podobnie jest ze zwolnieniem dyscyplinarnym. W innych sytuacjach nie ma takiej konieczności. Jakie mogą być ogólne powody zwolnienia przez pracodawców?

 • Niska wydajność pracownika — pracownik powinien wykonywać swoje obowiązki tak, aby pracodawca miał z niego pożytek. Jeśli tak się nie dzieje, ma prawo podziękować mu za współpracę.
 • Konfliktowy charakter — dobra atmosfera w pracy jest zależna od całego zespołu. Mocno wpływa na zaangażowanie i motywację do pracy. Czasami jednak zdarzają się osoby, które wprowadzają pewną nerwowość poprzez swój charakter. Pracodawca może ponieść straty przez taką osobę, która obniża wydajność całego zespołu.
 • Spóźnienia — pracodawcy bardzo cenią punktualnych pracowników. Jest to dla nich oznaka zaangażowania i szacunku. Na takiego pracownika zawsze można liczyć i wiadomo, czego można się spodziewać. Osoby mające problemy z punktualnością, mogą mieć również trudność z dotrzymywaniem terminów lub ukończeniem projektów. Zwykłe spóźnienie pracownika o 15 minut, w ciągu miesiąca daje aż 5 godzin nieobecności pracownika miesięcznie. To generuje dodatkowe koszty dla pracodawcy.
 • Kradzież — jeżeli pracownik dopuszcza się kradzieży w miejscu pracy, może być to podstawa do zwolnienia. Kradzieżą można nazwać przywłaszczenie sobie czyjegoś mienia niezgodnie z umową. Może być to używanie samochodu służbowego po godzinach pracy, czy też wynoszenie akcesoriów z firmy o niewielkiej wartości. Pracodawca wtedy traci zaufanie do pracownika, co odbija się na jakości współpracy. Należy pamiętać, że kradzież rzeczy do 500 zł jest wykroczeniem, a gdy wartość przekracza tę kwotę, jest traktowana jako przestępstwo.
 • Bierna postawa — jest to naruszenie obowiązków pracowniczych. Pracownik, podpisując umowę z pracodawcą, zobowiązuje się do wykonywania określonych obowiązków. Jeśli tego nie spełnia, pracodawca ma prawo zwolnić pracownika.
 • Niedopasowanie kultury organizacyjnej — jest to zbiór zasad i wartości firmy, na podstawie których powinna być budowana wspólnota pracownicza. Pomagają one zachować spójność, integrować się i nadać cele firmy. Jeśli ktoś nie potrafi odnaleźć się w firmie, to oczywiście nie jest to duże przewinienie, ale może być problematyczne na dłuższy okres czasu.
 • Długotrwała niezdolność do pracy — jeżeli pracownik nie ma możliwości wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby, która wciąż przedłuża się, pracodawca ma możliwość zakończenia współpracy.
 • Redukcja zatrudnienia — to powód, który wychodzi ze strony pracodawcy zazwyczaj przez zmniejszoną produkcję, obniżenie popytu na produkty lub przyczyny ekonomiczne. W takiej sytuacji pracodawca może być zmuszony do podjęcia zwolnień z pracy.
 • Brak kwalifikacji lub umiejętności — gdy pracownik nie posiada umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków. Pracodawca może zdecydować się na zwolnienie pracownika, jeśli ten nie jest w stanie sprostać wymaganiom stanowiska pracy.
 • Brak dostosowania do zmian w firmie — firmy często muszą dostosowywać się do rynku pracy, rozwoju technologicznego czy branżowego. Pracownik, który nie jest w stanie dostosować się do nowych warunków pracy czy strategii firmy, może stanowić obciążenie dla organizacji.
 • Naruszenie zasad bezpieczeństwa — bezpieczeństwo w miejscu pracy jest priorytetem dla każdej firmy. Jeśli pracownik narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa, może to stanowić poważne zagrożenie dla niego samego, innych pracowników lub mienia firmy.

Czytaj też: Satysfakcja z pracy — co na nią wpływa?

utrata pracy

Dlaczego utrata pracy jest taka trudna?

Zwolnienie z pracy może spowodować ogromny stres w naszym życiu. Boimy się o swoją przyszłość, a emocje po utracie pracy w nas szaleją. Wiele osób utożsamia się z firmą, wyznając te same wartości co ona. W końcu spędzamy w pracy większość swojego życia. Możemy być przywiązani do swoich obowiązków lub do ludzi, z którymi pracujemy. W dzisiejszych czasach pracę nie traktuje się jedynie jako źródło utrzymania, ale miejsce, w którym możemy się spełniać i czerpać z niej satysfakcję. Tracimy swoją wypracowaną rutynę, co może negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Zwolnienie z pracy traktujemy bardzo osobiście, możemy mieć poczucie żalu do siebie lub obniżone poczucie własnej wartości.

Jak zareagować na utratę pracy?

Reakcja na utratę pracy może być różna w zależności od indywidualnych cech każdej osoby. Każdy z nas ma inny temperament, doświadczenie i styl radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jedna osoba będzie odporna na stres, a druga może mieć z tym problem. Reakcja jest również zależna od sytuacji finansowej, jeśli ktoś nie ma stabilności życiowej może na zwolnienie zareagować bardzo nerwowo. Taki stres związany z utratą pracy jest trudny do opanowania towarzyszy mu bowiem ogromna niepewność o przyszłość i poczucie braku kontroli nad swoim życiem.

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy, może czuć: smutek, gniew, rozczarowanie, stres, poczucie niesprawiedliwości. W takiej sytuacji warto jednak zachować spokój. Można zapytać o dalsze kroki i o powody zwolnienia. Należy przyjąć tę wiadomość godnie i nie robić dużego zamieszania. Dobrze jest pozostawić po sobie dobre wrażenie. Świadczy to o naszej pewności siebie i profesjonalizmie.

Jakie mogą być konsekwencje utraty pracy?

Emocje towarzyszące utracie pracy mogą negatywnie przełożyć się na nasze samopoczucie, ale też i zdrowie fizyczne i psychiczne. Wszystko zależy oczywiście od naszej ogólnej kondycji zdrowotnej i odporności na stres. Przeżywanie utraty pracy może odbywać się mocno indywidualnie. Jakie mogą być konsekwencje straty pracy?

 • niepewność finansowa — utrata źródła dochodu może prowadzić do dużych problemów finansowych. Każdy z nas ma jakieś zobowiązania, które musi spełnić. Brak stałego dochodu może utrudnić opłacanie rachunków, rat kredytowych, czy utrzymanie standardu życia.
 • strata świadczeń socjalnych — wraz ze stratą pracy, tracimy również świadczenia takie jak ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Możemy mieć problem ze skorzystania z darmowej opieki zdrowotnej, a żadne dni nie doliczają się nam do stażu pracy.
 • izolacja społeczna — miejsce pracy jest również często miejscem, gdzie nawiązujemy relacje społeczne. Utrata pracy może prowadzić do izolacji społecznej, zwłaszcza jeśli utratę pracy łączy się ze zmianą środowiska społecznego.
 • problemy zdrowotne — stres związany z utratą pracy może wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne. Depresja, załamanie nerwowe, lęki, bezsenność czy inne problemy zdrowotne mogą być konsekwencją trudności związanych z bezrobociem.
 • trudności w znalezieniu pracy — proces poszukiwania nowej pracy może być trudny, zwłaszcza gdy rynek pracy jest konkurencyjny. Długi okres bezrobocia może utrudniać powrót na rynek pracy.
 • brak satysfakcji z życia — utrata pracy może wpływać na ogólną satysfakcję z życia. Osoba bez zatrudnienia może odczuwać utratę sensu życia zawodowego i osobistego.

Zasiłek dla bezrobotnych — komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje wszystkim, którzy utracili swoje zatrudnienie i są na etapie poszukiwania pracy. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić kilka warunków:

 • rejestracja w urzędzie pracy,
 • mieć przepracowany przynajmniej rok,
 • wykazać, że przepracowało się minimum 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, 
 • przedstawić, że za wcześniejszą pracę otrzymywano co najmniej minimalne wynagrodzenie,
 • nie mieć żadnej propozycji pracy ze strony urzędu pracy.

Czytaj też: Jak założyć działalność gospodarczą?

utrata pracy

Odprawa po utracie pracy

O odprawie pieniężnej po utracie pracy nie usłyszymy w Kodeksie pracy. Zasady przyznawania zostały wyszczególnione w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W przypadku grupowego zwolnienia przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat

Czy da się przygotować do utraty pracy?

Nie da się przewidzieć sytuacji, w której zostaniemy zwolnieni, jeśli nikt nie wspomina o planowanych zwolnieniach. Jeżeli dobrze wykonujemy swoją pracę i nie mamy sobie nic do zarzucenia, możemy czuć się stabilnie w miejscu pracy. Niezależnie od tego, jak się czujemy w firmie, warto zawsze być gotowym na to, że taka sytuacja może się zdarzyć. Warto, co jakiś czas odświeżać swoje CV. Można również rozwijać swoje profile w mediach społecznościowych, np. na Linkedinie, aby być gotowym na ewentualne propozycje. Dobrze jest budować wokół siebie sieć kontaktów, a w razie stracenia pracy będzie nam łatwiej znaleźć coś nowego.

Utrata pracy — jak sobie poradzić?

Utrata może być trudnym i stesującym doświadczeniem, które wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jak sobie radzić po utracie pracy?

 • Pozwól sobie na emocje – utrata pracy może wywołać w nas dużo emocji, które jak będą kumulowane to mogą mieć bardzo nieprzyjemne dla nas skutki. Pozwól sobie przeżyć te uczucia, a z czasem poczujesz się lepiej. Postaw na odpoczynek po utracie pracy. Nie popadaj w skrajność. Pozwól sobie na relaks, a dopiero później stwórz plan działania.
 • Oceń sytuację finansową – przelicz, ile masz oszczędności i ile czasu możesz przeżyć bez dochodów.
 • Rozpisz plan działania – będzie Ci łatwiej znaleźć nową pracę, jeśli ustalisz sobie swoje cele zawodowe i obszary, w które będziesz uderzać. Zaplanuj sobie, co i w którym dniu będziesz robić, aby uniknąć zbędnego chaosu. Przeanalizuj swoje dokumenty aplikacyjne, pomyśl nad tym, czy masz coś do poprawy. Pomyśl nad swoimi umiejętnościami, może jest coś, co można w sobie rozwinąć?
 • Zaktualizuj swoje CV – pamiętaj, że odpowiadając na oferty pracy, trzeba mieć zaktualizowane CV. Sprawdź, co można zrobić, aby je ulepszyć. Poprzegladaj wzory i nabierz inspiracji! Pamiętaj również o tym, aby umieścić w CV aktualną klazulę RODO, która pozwala pracodawcy na przejrzenie dokumentów i przetwarzanie danych osobowych.
 • Rozwijaj umiejętności – wykorzystaj czas bez zatrudnienia do nauki nowych umiejętności lub doskonalenia tych, które już posiadasz. Kursy online, szkolenia czy zdobywanie certyfikatów mogą zwiększyć Twoją atrakcyjność na rynku pracy.
 • Nie wiąż się emocjonalnie – na przyszłość spróbuj myśleć realnie i dopuszczać do siebie myśl, że coś jest w danym czasie, a zaraz tego może nie być. Spróbuj na przyszłość nie wiązać się emocjonalnie z danym miejscem. Dobra atmosfera w pracy, relacje i więzi są potrzebne, ale trzeba mieć na uwadze, że zawsze mogą przyjść zmiany.

Chcesz zdobyć nową pracę? Nasza agencja pracy chętnie Ci w tym pomoże! Sprawdź nasze aktualne oferty pracy lub skontaktuj się z nami i daj nam szansę na znalezienie Ci nowego zatrudnienia.

Sprawdź też: Zwolnienie dyscyplinarne — jakie są powody i skutki?

Tagi