Powrót
10 min czytania 25 czerwca 2024

Szafki pracownicze — co mówi Kodeks pracy?

Szafki pracownicze zapewniają bezpieczne przechowywanie odzieży roboczej w miejscu pracy. Nie każdy pracodawca jest jednak zobowiązany do tworzenia szatni ubraniowej. Co mówi Kodeks pracy? Czy pracodawca może kontrolować szafki pracownicze? Czy każdy pracownik musi mieć własną szafkę?

szafki pracownicze

SPIS TREŚCI

Szatnia w miejscu pracy — co trzeba wiedzieć?

Przepisy BHP mówią, że szatnie powinny znajdować się w osobnym pomieszczeniu. Powinny to być pomieszczenia suche i dobrze oświetlone oraz zabezpieczone przed wilgocią i zbyt wysoką temperaturą. Ze względu na charakter pracy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżniają również kilka rodzajów szatni pracowniczych. Możemy do nich zaliczyć:

  • Szatnia odzieży własnej

Szatnia odzieży własnej powinna zawierać osobiste szafki pracownicze dla każdej osoby i zapewniać odpowiednią przestrzeń, wynoszącą co najmniej 0,3 metra kwadratowego na pracownika. Jeśli nie ma przeciwwskazań, które wynikają z charakteru pracy lub występujących zanieczyszczeń można urządzić szatnie w formie wieszakowej.

Szatnia wieszakowa powinna być podzielona na osobne części dla mężczyzn i kobiet. W przypadku gdy na jednej zmianie pracuje mniej niż 5 osób, szatnie mogą być wspólne, ale muszą być wyposażone w kabiny do przebierania. Każdemu pracownikowi powinien być przydzielony indywidualny wieszak, co zapewnia odpowiednią organizację przechowywanej odzieży. Stojaki wieszakowe powinny mieć siatkowe półki na buty na dole oraz półki na nakrycia głowy i teczki u góry.

Szerokość przejścia między rzędami wieszaków powinna wynosić co najmniej 1,1 metra, a między ścianą a zewnętrznym rzędem wieszaków przynajmniej 0,95 metra. W przebieralni należy zapewnić miejsca do siedzenia dla co najmniej 30% pracowników pracujących na najbardziej licznej zmianie.

  • Szatnia odzieży ochronnej lub roboczej

To szatnia, która powinna być stworzona niezależnie od szatni odzieży własnej dla pracowników, którzy znacznie zabrudzają swoją odzież podczas pracy. Szafki powinny być wyposażone do indywidualnego użytku dla każdej osoby (0,3 m2 na jednego pracownika) oraz posiadać bezpośrednie połączenie z łazienką (umywalnia, natryski i szatnią odzieży własnej).

  • Szatnia podstawowa

Szatnie podstawowe to alternatywa dla szafek odzieży własnej i odzieży ochronnej. Są one dla osób, które nie wykonują pracy brudzącej ubrania. Według przepisów szatnia ta musi również bezpośrednio łączyć się z umywalnią i zapewniać 0,5 m2 wolnej przestrzeni podłogowej na jednego pracownika. Szatnie trzeba również wyposażyć w dwie szafy pojedyncze lub podwójne szafki pracownicze na jedną osobę, które powinny być przeznaczone na ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej oraz na odzież osobistą.

Szatnia przepustowa

To rodzaj szatni dla pracowników, których praca związana jest ze stosowaniem lub wydzielaniem substancji trujących, promieniotwórczych, zakaźnych, drażniących, uczulających oraz przy takich, gdzie są pyły, wilgoć czy duży brud. Szatnia przepustowa powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz osobno na odzież własną. Pomiędzy dwiema częściami szatni powinny być natryski, aby pracownicy mogli wziąć prysznic, a dopiero później wejść do szatni z odzieżą osobistą.

Czytaj też: Co zawiera regulamin pracy?

szafki pracownicze

Czytaj też: Odzież robocza — obowiązek pracodawcy i pracownika

Szafki pracownicze — kiedy nie są potrzebne?

Szafki odzieżowe nie są potrzebne w przypadku pracowników biurowych. Pracodawca może jednak podjąć decyzję o wprowadzeniu wieszaków na ubrania lub innych szafkach ubraniowych przystosowanych do tego rodzaju miejsca pracy. Miejsce do przechowywania odzieży powinno być oznaczone i wyodrębnione, np. jako pomieszczenie socjalne.

Szafki pracownicze — co mówi Kodeks pracy?

Szafki socjalne bądź szatnia odzieży roboczej nie występuje bezpośrednio w Kodeksie pracy. Jednak jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Związane to jest również z potrzebą zadbania o bezpieczeństwo pracownika przed naruszeniem jego dóbr osobistych oraz jego godności i mienia. Każdy z pracowników powinien zostać poinformowany o zasadach kontrolowania i monitorowania pracowników.

Szafki ubraniowe BHP — jakie są wymagania?

Oprócz jasno określonych warunków, jakie muszą spełniać pracownicze szatnie, istnieje również szereg wymagań dotyczących szafek, które się w nich znajdują.

Zgodnie z polską normą PN-75M-78711, wymiary szafek pracowniczych powinny wynosić:

  • wysokość: 1800 mm,
  • szerokość: 400 mm,
  • głębokość: 480 mm.

Szafki te muszą być wyposażone w drążek, półki oraz przegrodę dzielącą ich wnętrze na dwie części. Każdemu pracownikowi przysługuje dostęp do dwóch pojedynczych szafek lub jednej podwójnej.

Czytaj też: Dobra agencja pracy — jakie ma cechy?

szafki pracownicze

Czytaj też: Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Czy każdy pracownik musi posiadać swoją szafkę pracowniczą?

Szafki pracownicze są niezbędne tam, gdzie pracownicy muszą zmieniać ubrania. Każdy pracownik powinien mieć własną szafkę. Nieakceptowalna jest sytuacja, w której szafki są współdzielone przez pracowników na różnych zmianach, co zostało stwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 czerwca 2019 r. Pracodawca musi zapewnić odpowiednią liczbę szafek zgodnie z liczbą zatrudnionych pracowników.

Dodatkowo, pracodawca nie może polegać na ogólnodostępnych szatniach w przypadku, gdy pomieszczenie pracy tego wymaga, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 października 2011 r. Pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie warunki higieniczne na terenie zakładu pracy.

Czy pracodawca może kontrolować szafki na ubrania pracownicze?

Pracodawca może przeprowadzić kontrolę szafek pracowniczych, ale tylko w określonych sytuacjach. Może to zrobić, ale najpierw musi poinformować pracowników na piśmie o dacie oraz przyczynie przeprowadzania kontroli. Sam pracodawca musi mieć konkretne argumenty i powody takie jak np. podejrzenie kradzieży w miejscu pracy. Kontrola ta powinna również odbywać się przy obecności pracownika, którego szafka jest przeszukiwana lub innych pracowników.

Pracodawcy muszą znać granice swoich uprawnień dotyczących kontroli szafek pracowniczych. Mogą mieć zapasowe klucze, ale użycie ich wymaga zgody pracownika oraz uzasadnienia. Przesadne kontrole, zastraszanie czy bezpodstawne podejrzenia mogą być traktowane jako mobbing, co może prowadzić do konsekwencji prawnych i konieczności wypłaty odszkodowania dla pracowników. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla utrzymania równowagi między interesami pracodawcy a prawami i godnością pracowników.

Sprawdź też: Jaką agencję pracy wybrać?

Tagi