Powrót
4 min czytania 27 września 2023

Status studenta — co trzeba wiedzieć?

Status studenta to nie tylko przepustka do świata nauki, ale także drzwi otwierające wiele przywilejów i możliwości. Uprawnia on do wielu zniżek, co jest dla nas dużym plusem, ale również i dla naszego pracodawcy, który chętnie zatrudnia studentów. Jakie prawa ma osoba o statusie studenta? Kiedy posiada się status studenta? Co daje status studenta? Jak ZUS sprawdza status ucznia czy studenta? Zatrudnianie studentów i absolwentów — kiedy warto?

status studenta

SPIS TREŚCI

Czym jest status studenta?

Według art.83 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce status studenta otrzymuje osoba:

 • przyjęta na studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia
 • przyjęta na jednolite studia magisterskie

Status studenta jest ważny od dnia ślubowania.

Osoby na studiach doktoranckich lub podyplomowych nie są traktowani jako studenci i podlegają innym prawom.

Kiedy wygasa status studenta?

Zastanawiasz się, do kiedy obowiązuje status studenta?

Jak już wiemy, co to jest status studenta i kiedy się go zdobywa, to warto dowiedzieć się również kiedy on wygasa. Status studenta według przepisów wygasa wraz z ukończeniem studiów, w przypadku ukończenia 26 lat lub skreślenia z listy studentów. Wiele osób zastanawia się, czy status studenta wygasa po obronie pracy dyplomowej. Otóż tak, wraz ze zdaniem egzaminu traci on już status studenta.

Przy kierunkach medycznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych status studenta wygasa wraz z datą złożenia ostatniego egzaminu. Jeśli chodzi o kierunki farmaceutyczne, status studenta znika od daty zaliczenia ostatniej praktyki.

Według ZUS osoba, która ukończyła studia I stopnia i zamierza je kontynuować na studiach II stopnia, traci status studenta. Przerwa pomiędzy studiami I i II stopnia nie jest okresem, w którym posiada się status studenta. Nawet jeśli student ma ważną legitymację, to uprawnia ona go tylko do zniżek. Standardowy termin wygaśnięcia dokumentu to 31 października i w przypadku semestru 31 marca.

Student traci status studenta również gdy:

 • zrezygnuje ze studiów wyższych
 • nie podejmie się studiów
 • nie złoży w konkretnym terminie pracy dyplomowej lub nie przystąpi do egzaminu
 • otrzyma karę dyscyplinarną za brak udziału w obowiązkowych zajęciach lub za niezaliczenie semestru.

Do czego uprawnia posiadanie statusu studenta?

Aktywny status studenta uprawnia do wielu zniżek. Jakie są korzyści statusu studenta?

 • legitymacja studenta uprawnia do zniżek w komunikacji miejskiej, w restauracjach i różnego rodzaju atrakcjach.
 • prawo do otrzymywania stypendiów socjalnych i stypendiów naukowych
 • wynagrodzenie brutto = netto
 • możliwość udziału w wymianach studenckich
 • zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne

Czytaj też: Curriculum vitae — wzór

status studenta

Czytaj też: Praca dla studenta — jak wygląda zatrudnienie?

Jakie są korzyści z zatrudnienia studenta?

Korzyści dla pracodawcy z zatrudnienia studenta zależą od rodzaju podpisanej z nim umowy. Najbardziej opłacalnym typem umowy jest umowa o dzieło, a zaraz za nią umowa zlecenie. Według przepisów, osoby do 26 lat zatrudnione na tych umowach nie muszą odprowadzać składek do ZUS. Nadal jednak trzeba wysłać zgłoszenie do ZUS, aby wszystko było zgodne z prawem. Do ubezpieczenia społecznego są zgłaszani przez swoje rodziny lub uczelnie. Dla pracodawców to duży plus, ponieważ nie muszą ponosić dodatkowych kosztów. Inaczej jest w przypadku umowy o pracę, przy której pracodawca i student muszą opłacać obowiązkowe składki ubezpieczeniowe.

Przy umowach zlecenie, studenci nie mają możliwości korzystania z takich uprawnień jak: prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do zwolnienia lekarskiego. Dzięki temu pracodawca nie musi ponosić dodatkowych należności.

Pracujący studenci są często również bardzo zaangażowani w swoją pracę, ponieważ mają dużo chęci i zaangażowania do nauki. Nastawienie na uzyskanie doświadczenia często wpływa na produktywność pracowników.

Czytaj też: Koszty pracodawcy, czyli koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku?

Potwierdzenie statusu studenta: czy pracodawca może wymagać zaświadczenia z uczelni?

Chociaż posiadanie legitymacji studenckiej teoretycznie potwierdza status studenta, to jednak podczas kontroli ZUS może się okazać, że to niewystarczające. W takich przypadkach pracodawcy często żądają od młodych pracowników przedstawienia oficjalnego zaświadczenia z uczelni potwierdzającego ich status studenta. Nawet jeśli ma się aktualną legitymację studencką, to nie znaczy, że ma się aktywny status studenta.

Jakie są koszty zatrudnienia studenta?

Wszystko zależy od tego, na jaką umowę zatrudnia się studenta. W przypadku umów cywilnoprawnych pracodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, oprócz wypłacenia samego wynagrodzenia. Inaczej jest w przypadku umowy o pracę, która podlega przepisom Kodeksu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do płacenia części składek za studenta na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Często jednak zatrudnianie studenta na umowę o pracę okazuje się nieatrakcyjne dla obu stron. Jakie są koszty pracodawcy przy zatrudnianiu studenta na umowie o pracę?

 • 9,76% – ubezpieczenie emerytalne
 • 6,50% – ubezpieczenie rentowe
 • 1,67% – ubezpieczenie wypadkowe (firma do 9 osób)
 • 2,45% – Fundusz Pracy
 • 0,1% – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Status studenta to nie tylko okres nauki, ale również wyjątkowa szansa na rozwijanie się, zdobywanie doświadczenia zawodowego i budowanie relacji. To czas, który warto wykorzystać w pełni, korzystając z dostępnych możliwości, zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych. Dla pracodawców zatrudniających studentów to okazja do pozyskania młodych talentów, kreatywnych umysłów i świeżego spojrzenia na biznes. To także szansa na budowanie przyszłych relacji z potencjalnymi absolwentami, którzy mogą stać się cennymi pracownikami w przyszłości.

Korzyści z zatrudniania studentów jest wiele, a główną z nich jest to, że przy umowie zlecenie lub umowie o dzieło, pracodawca nie płaci składek ZUS. Dla samego studenta to również ogromna korzyść, ponieważ dostaje większe wynagrodzenie. Należy pamiętać, że bez względu na to czy są to studia stacjonarne, czy studia niestacjonarne, status studenta obowiązuje, jeśli widnieje się na liście studentów uczelni. Trzeba również mieć na uwadzę, że hologram na legitymacji studenckiej nie oznacza statusu studenta. Nie można się nim dłużej posługiwać po zdaniu egzaminu lub po obronie. Jeśli student ukończył studia na początku wakacji, a kontynuuje je w październiku, to ma obowiązek poinformować pracodawcę.

Sprawdź też: Pierwsza praca — co trzeba wiedzieć?

Tagi