Powrót
4 min czytania 17 sierpnia 2023

Umowa zlecenie a emerytura — czy wlicza się do stażu pracy?

Czy umowa zlecenie wpływa na nasz staż pracy i przyszłą emeryturę? To pytanie, które z pewnością większość sobie zadaje. Umowy zlecenia są coraz powszechniejsze, ale czy wiemy, jak wpływają na nasze długoterminowe perspektywy emerytalne? Czym jest prawo do emerytury? Umowa zlecenie a emerytura — czy składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie emerytalne są od niej odprowadzane?

umowa zlecenie a emerytura

SPIS TREŚCI

Umowa zlecenie — cechy

Umowa zlecenie to jedna z umów cywilnoprawnych, która wyróżnia się poniższymi cechami:

 • podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego
 • wypowiedzenie umowy zlecenie jest łatwiejsze
 • brak świadczeń takich jak: płatny urlop wypoczynkowy
 • jest bardziej elastyczna pod względem czasu pracy
 • można znaleźć zastępcę na swoje stanowisko
 • często podczas podpisywania umowy zlecenie podana jest stawka minimalna na godzinę.
 • na umowie zlecenie zleceniobiorcy przysługują takie prawa, jakie umieszczone są w umowie

Umowa zlecenie — czy składki ZUS są obowiązkowe?

Osoby pracujące na umowie zlecenie mają trochę inne zasady niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, wypadkowe i zdrowotne są składkami obowiązkowymi. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Można je uzyskać, składając wniosek u pracodawcy, ale tylko wtedy, gdy podlega się obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Zleceniobiorcy są zobowiązani do opłacania ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że ich dochody z innych źródeł nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdy zleceniobiorca jednocześnie podpisuje kilka umów zlecenia, a każda z nich przynosi mu dochód poniżej progu minimalnego wynagrodzenia, to z każdej umowy wymagane jest ubezpieczenie społeczne. Kiedy suma składek społecznych osiągnie określony pułap, obowiązuje również opłata za ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozostałych umów.

Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy obowiązują od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia zlecenia. Wysokość składek emerytalnych i rentowych, jakie należy opłacić od umowy zlecenia oblicza się od przychodu lub kwoty wskazanej w umowie. Składki odprowadza pracodawca oraz po części pracownik do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa zlecenie składki obowiązkowe:

 • składka emerytalna – 9,76% (pracodawca), 9,76% (pracownik)
 • składka rentowa – 6,5% (pracodawca), 1,50% (pracownik)
 • składka chorobowa – 2,45% (pracownik)
 • składka zdrowotna – 9 % (pracownik)

Umowa zlecenie składka dobrowolna

 • składka wypadkowa – 1,67% (pracodawca)

Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

W przypadku umowy zlecenie czas pracy nie wlicza się do stażu pracy, a to na jego podstawie oblicza się wysokość świadczenia emerytalnego. Mimo to zlecenie ma wpływ na emeryturę. Przy takiej formie zatrudnienia będzie się mieć krótszy staż pracy, ale normalnie otrzyma się emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku.

Kto ma prawo do emerytury?

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prawo do emerytury w Polsce mają:

 • kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mają za sobą co najmniej 20 lat stażu pracy,
 • mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia i mają za sobą co najmniej 25 lat stażu pracy.

Sejm ma w planach wprowadzić emerytury stażowe, które mają być ustalane wyłącznie na podstawie stażu pracy.

Czytaj też: Przychód a dochód — jakie są różnice?

umowa zlecenie a emerytura

Czytaj też: Przerwa w pracy — ile jej przysługuje?

Umowa zlecenie a emerytura 2023 roku

Każda osoba, która pobiera świadczenie emerytalne, ma możliwość dalszej pracy. Istotne jest, aby jej przychód nie przekraczał 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli przekracza, to emerytura zostaje pomniejszona.

Emeryt po zawarciu umowy zlecenia nadal jest objęty ubezpieczeniem społecznym. Nadal muszą być odprowadzane składki emerytalne, rentowe, zdrowotne i chorobowe.

Emerytura pomostowa a umowa zlecenie

Emerytura pomostowa to specyficzna forma świadczenia emerytalnego, która ma na celu zachęcanie pracowników do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Jest to świadczenie dodatkowe, wypłacane osobom, które spełniają określone kryteria, takie jak wiek i staż pracy, oraz zdecydują się na wcześniejsze przejście na emeryturę. Zwykle jest to opcja dostępna dla pracowników, którzy pracowali w szczególnych zawodach lub branżach, narażonych na trudne warunki pracy lub ryzyko zdrowotne.

Czytaj też: e-Urząd Skarbowy — czym jest i jak z niego korzystać?

umowa zlecenie a emerytura

Umowa zlecenie na emeryturze — podsumowanie

Umowa zlecenie dla emeryta może stanowić elastyczną opcję zarobkową dla osób, które przeszły na emeryturę, ale wciąż chcą aktywnie uczestniczyć na rynku pracy. Jakie są najczęściej zadawane pytania?

 • Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Umowa zlecenie nie liczy się do stażu pracy, ale przepracowany staż pracy wpływa na wysokość emerytury.

 • Umowa zlecenie składki obowiązkowe — jakie?

Na umowie zlecenie również ma się obowiązek opłacać składki emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Składka wypadkowa jest dobrowolna.

 • Czy istnieje limit wynagrodzenia dla emeryta?

Tak. Emeryt może dodatkowo zarabiać, ale nie może przekraczać 70% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Czy emeryt może być zatrudniony na kilka umów zlecenie?

Tak, emeryt może być zatrudniony na kilka umów zlecenie, ale tak jak podajemy wyżej, musi się zmieścić w danym limicie, aby móc otrzymywać swoje świadczenie emerytalne w pełni.

Zatrudnienie na umowie zlecenie wiąże się z trochę innymi przepisami niż na umowie o pracę. W ramach umowy zlecenie lata pracy nie są ważne, ale mają wpływ na wysokość emerytury. Osoba zatrudniona w takiej formie nadal musi mieć odprowadzane składki emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne.

Sprawdź też: Wymiar czasu pracy — ile wynosi w 2023 roku?

Tagi